Giáo dục về Ngoại hối – Học cách giao dịch Ngoại hối

Giao dịch Ngoại hối có thể hoặc là rất thuận lợi với bạn, hoặc rất bất lợi, tất cả phụ thuộc vào việc bạn đã nghiên cứu bao nhiêu. Sau rất nhiều email hỏi về các mẹo giao dịch, và làm thế nào để bắt đầu giao dịch ngoại hối, chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi sẽ xây dựng một Đại học Ngoại hối – một mục của trang web này chứa những bài viết từ các điều cơ bản cho người mới đến các chiến lượt tiên tiến trong giao dịch – với mục tiêu là làm BẠN trở thành một nhà giao dịch giỏi hơn. Nó bao gồm ba phần tùy vào bạn đang ở đâu trong sự nghiệp của mình.

GIỚI THIỆU VỀ GIAO DỊCH NGOẠI HỐI

QUẢN LÝ RỦI RO:

Học từ vựng:

PHÂN TÍCH:

Phân tích chính là cốt lõi việc bạn quyết định nên thực hiện những giao dịch nào. Có các cách khác nhau để thực hiện phân tích, và tùy thuộc bạn là kiểu nhà giao dịch nào, có những phân tích khác nhau bạn cần làm. Có 3 kiểu phân tích: phân tích cơ bản xem xét các sự kiện tin tức, phân tích kỹ thuật dựa trên việc đọc biểu đồ và dữ liệu, phân tích tâm lý căn cứ vào những gì người khác làm trên thị trường. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN:

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT:

CÁC CÔNG CỤ GIAO DỊCH NGOẠI HỐI:

CÁC CÔNG CỤ GIAO DỊCH NGOẠI HỐI:

PHÂN TÍCH CẶP TIỀN TỆ:

Dưới đây là một số phân tích cặp tiền tệ có thể giúp bạn hiểu được tình hình chung của các loại tiền tệ đó và dạy bạn cách giao dịch chúng.

Đây là nơi chúng ta đang ở vào lúc này. Nếu bạn có thắc mắc xin vui lòng gửi thư cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ cố hết sức trả lời những câu hỏi của bạn. Hãy nhớ rằng với bất kỳ lời khuyên nào bạn đọc tại đây, hay trên website này nói chung, bạn tự chịu mọi bất trắc khi áp dụng chúng. Giao dịch Ngoại hội là một công việc quản lý rủi ro, đôi lúc bạn thắng và đôi lúc thua. Đừng mạo hiểm những gì bạn không thể mất.

Trading Forex and CFDs is not suitable for all investors and comes with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 75-90% of retail investors lose money trading these products. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
+ +