Tác giảTác giả: Jeffrey CammackCập nhật: October 21, 2020

Cập nhật lần cuối vào ngày October 21, 2020

Jeffrey Cammack

Tác giả: Jeffrey Cammack

Vốn Tức Thời (Equity) Và Ký Quỹ (Margin) Là Gì?

Trong bài viết trước, lô và đòn bẩy là gì, chúng tôi đã nói rằng thông qua đòn bẩy bạn có thể kiểm soát được một lượng tiền nhiều hơn đáng kể so với số vốn tức thời (equity) trong tài khoản của bạn. Bây giờ chúng tôi sẽ giải thích làm thế nào bạn có thể làm được việc đó.

Equity (vốn tức thời) trong giao dịch Ngoại hối là số dư tài khoản cộng lợi nhuận hoặc thua lỗ chưa nhận từ lệnh giao dịch của bạn. Nói đến vốn tức thời là nói đến tổng lượng tiền trong tài khoản của bạn. Do vậy equity còn có thể hiểu là giá trị thực của tài khoản.

Thường là, nếu một thứ nào đó có giá $10.000, thì bạn cần phải trả $10.000 để mua nó. Bình thường là vậy. Tuy nhiên, khi giao dịch trong thị trường Ngoại hối, bạn không cần phải có toàn bộ số tiền để trả cho thứ bạn muốn mua. Bạn chỉ cần gửi vào số tiền đủ để trả cho các khoản thua lỗ tiềm năng. Khoản tiền này gọi là khoản Ký quỹ (Margin).

Khoản Ký quỹ là một khoản tiền cần thiết để mở và duy trì lệnh mua/bán trong thị trường Ngoại tệ. Khoản này không phải là một khoản phí hay chi phí giao dịch, nó đơn giản là một phần số dư tài khoản được đặt riêng ra để dùng làm khoản tiền bắt đầu giao dịch.

Khoản Ký quỹ được nhân lên nhiều lần bởi đòn bẩy để quyết định cỡ lô. Khoản ký quỹ là khoản tiền thật lấy từ tài khoản giao dịch của bạn.

Một ví dụ: bạn muốn giao dịch 1 lô micro hay 0,01 lô, tương đương với $1000, và sàn giao dịch của bạn cung cấp đòn bẩy 50:1. Để kiểm soát 1 lô micro, bạn sẽ cần khoản $20 tiền ký quỹ từ tài khoản của bạn.

Tiền ký quỹ sẽ được trả lại dù cho bạn thắng hay thua giao dịch đó.

Cách tính tiền ký quỹ

Lượng tiền quỹ được yêu cầu luôn luôn không đổi với mức đòn bẩy mà sàn giao dịch đưa ra. Yêu cầu ký quỹ để mở giao dịch cũng có thể được thể hiện bằng dạng phần trăm của lượng tiền đầy đủ của một giao dịch.

Ví dụ 1: Tỷ lệ đòn bẩy 50:1 nghĩa là yêu cầu tỷ lệ ký quỹ là 1/50 = 0,02 = 2%

Ví dụ 2: Tỷ lệ đòn bẩy 100:1 nghĩa là yêu cầu tỷ lệ ký quỹ là 1/100= 0,01 = 1%

Để tính lượng tiền ký quỹ mà sàn giao dịch yêu cầu, hãy dùng công thức sau:

Hãy xem ví dụ sau:

  • Mua EUR/USD ở giá thị trường 1,2200
  • Cỡ hợp đồng = 10.000
  • Cỡ lô = 2
  • Đòn bẩy tài khoản = 1:50

Điều này nghĩa là bạn cần phải có ít nhất $488 trong tài khoản làm tiền thế chấp để mở giao dịch. Nếu không, lệnh của bạn sẽ bị từ chối vì không đủ tiền ký quỹ.

Free margin là gì?

Free margin (dư ký quỹ) là số tiền trong tài khoản giao dịch của bạn có thể dùng để mở lệnh giao dịch mới. Dư ký quỹ có thể được tính bằng công thức sau:

Ví dụ như bạn muốn tham gia một giao dịch với những điều kiện sau:

  • Số dư =$10,000
  • Đòn bẩy 1:50
  • Tỷ lệ ký quỹ = 2%
  • Mua EUR/USD ở mức 1,2200 với cỡ lô là 1

Khoản ký quỹ yêu cầu cho giao dịch này được tính như sau:

Nếu sau khi tham gia giao dịch này, giá EUR/USD rớt xuống còn 1,2100, bạn phải chịu một khoản lỗ 100 pips, tương đương với lỗ $100.

Tuy nhiên, nếu sau giao dịch này giá EUR/USD tăng lên thành 1,2300, bạn đã kiếm được một khoản lợi nhuận là 100 pips, tương đương với $100.

Trên thị trường Ngoại hối, cho đến khi bạn đóng lệnh, tình trạng lời/ lỗ (floating P/L) của các lệnh đang mở thể hiện lợi nhuận hoặc thua lỗ chưa nhận. Lợi nhuận hoặc thua lỗ được thể hiện khi giao dịch vẫn chưa đóng chính là lợi nhuận/thua lỗ bạn chưa nhận được. Khi giao dịch vẫn còn mở, chúng ta chỉ có thể thảo luận về lợi nhuận hoặc thua lỗ chưa nhận. Chỉ khi bạn đóng giao dịch, lúc đó bạn mới thu được lợi nhuận/ thua lỗ.

Margin Call

Margin call (lệnh gọi yêu cầu ký quỹ bổ sung) xảy ra khi tiền ký quỹ của một tài khoản bị cạn và yêu cầu nhà giao dịch rót thêm tiền vào hoặc đóng lệnh.

Thường thì, một khi vốn tức thời (equity) trong tài khoản rớt dưới mức quỹ yêu cầu thì tất cả lệnh sẽ bị đóng bởi sàn giao dịch. Các sàn cũng sẽ gửi trước các cảnh báo để nhà giao dịch có thể thanh lý tất cả lệnh.

Đăng ký nhận tin

Biểu mẫu này sử dụng phương thức xác nhận kép. Bạn cần phải xác nhận email của mình trước khi được thêm vào danh sách.

Đóng