FxScouts tuân theo tiêu chuẩn biên tập nghiêm ngặt trong quy trình xem xét của chúng tôi. Chúng tôi có thể nhận được thù lao khi bạn nhấp vào liên kết đến các sản phẩm mà chúng tôi đánh giá. Vui lòng đọc thông tin về quảng cáo.

AuthorBởi Chris Cammack
Cập nhật: 05 05 2022

Chúng tôi đã so sánh đòn bẩy Ngoại hối tối đa cho các nhà giao dịch bán lẻ trên hơn 160 sàn giao dịch Ngoại hối được quản lý để tạo ra danh sách rút gọn các sàn giao dịch cung cấp đòn bẩy cao nhất này.

Đòn bẩy cao cho phép nhà giao dịch đặt lệnh lớn hơn trên thị trường và khi đòn bẩy cao hơn mang lại cho nhà giao dịch sức mua lớn hơn, thì nó cũng làm tăng đáng kể rủi ro. Hãy cẩn trọng với các lệnh dừng ký quỹ với giao dịch đòn bẩy cao, vì việc quản lý tiền kém sẽ buộc sàn tự động đóng giao dịch của bạn do thiếu tiền để trang trải các khoản lỗ có thể xảy ra. Các nhà giao dịch mới bắt đầu nên tránh sử dụng đòn bẩy cao trừ khi họ đang sử dụng chiến lược giao dịch rủi ro cao.

Các sàn giao dịch đã đăng ký quốc tế thường có thể cung cấp đòn bẩy lớn hơn cho một số khách hàng quốc tế. Trong khi các sàn giao dịch uy tín cung cấp đòn bẩy lớn hơn, không phải tất cả các sàn cung cấp mức đòn bẩy cao đều có uy tín như những sàn khác. Theo đó, chúng tôi đã tham khảo các cơ quan quản lý quốc tế của từng nhà sàn để tìm hiểu và điểm số của cơ quan quản lý cho biết khả năng quản lý cảu sàn.

Dữ liệu để lập danh sách này được lấy trực tiếp từ website của các sàn và đã được cập nhật vào tháng Mười hai 2022.

Chênh lệch cao nhất

Cuộn để biết thêm chi tiếtPreviousNext
Sàn giao dịch
Đánh giá chung
Truy cập sàn
Đòn bẩy Tối đa (Forex)
Tiền nạp tối thiểu
EUR/USD - Chênh lệch Chuẩn
Chi phí giao dịch - Tài khoản tiêu chuẩn
Kiểm định
Các nhà quản lý quốc tế
Nền tảng giao dịch
Loại sàn giao dịch
So sánh
FBS
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
3000:1
USD 1
0.70 pips
USD 7
111104/ 5
FSCA
IFSC
STP
ECN/DMA
JustForex
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
3000:1
USD 1
0.90 pips
USD 9
100001/ 5
FSA-St-Vincent
STP
Exness
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
2000:1
USD 3
0.70 pips
USD 7
111003/ 5
FSCA
FSA-Seychelles
Nhà tạo lập thị trường
RoboForex
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
2000:1
USD 10
0.00 pips
USD 4
110.5002.5/ 5
IFSC
Nhà tạo lập thị trường
FxPrimus
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
1000:1
USD 15
1.50 pips
USD 15
1110.503.5/ 5
VFSC
Nhà tạo lập thị trường
NordFX
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
1000:1
USD 10
2.00 pips
USD 20
1110.503.5/ 5
VFSC
ECN/DMA
Fibo Group
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
1000:1
USD 0
0.60 pips
USD 6
1110.503.5/ 5
BaFin
Fi
B.V.I FSC
FSC
Sàn nhà cái NDD
ECN/DMA
IQ Option
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
1000:1
USD 1
0.80 pips
USD 8
1110.503.5/ 5
Fi
BaFin
IQ option
Nhà tạo lập thị trường
InstaForex
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
1000:1
USD 1
3.00 pips
USD 30
1110.503.5/ 5
B.V.I FSC
ECN/DMA
Tradersway
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
1000:1
USD 5
0.50 pips
USD 5
000000/ 5
ECN/DMA
Weltrade
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
1000:1
USD 25
1.50 pips
USD 15
100001/ 5
FSA-St-Vincent
STP
Axiory
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
777:1
USD 10
0.20 pips
USD 8
111003/ 5
IFSC
FSC
Nhà tạo lập thị trường
IC Markets
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
500:1
USD 200
0.10 pips
USD 8
111104/ 5
FSA-Seychelles
Zulu Trade
ECN/DMA
BDSwiss
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
500:1
USD 100
1.50 pips
USD 15
1110.503.5/ 5
FSC
FSA-Seychelles
Nhà tạo lập thị trường
STP
FP Markets
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
500:1
AUD 100
0.10 pips
USD 7
111104/ 5
IRESS
ECN/DMA
Fondex
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
500:1
USD 1
0.28 pips
USD 7.80
1110.503.5/ 5
Fi
BaFin
FSA-Seychelles
ECN/DMA
Eightcap
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
500:1
AUD 100
0.00 pips
USD 7
111104/ 5
VFSC
SCB
Sàn nhà cái NDD
ACY Securities
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
500:1
USD 50
1.00 pips
USD 10
111104/ 5
VFSC
ECN/DMA
LiteForex
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
500:1
USD 50
0.00 pips
USD 10
1110.503.5/ 5
FSA-St-Vincent
Nhà tạo lập thị trường
OctaFX
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
500:1
USD 100
1.10 pips
USD 11
1110.503.5/ 5
Fi
FSA-St-Vincent
ECN/DMA
MultiBank
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
500:1
USD 50
1.40 pips
USD 14
111104/ 5
FSC
STP
FXCC
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
500:1
USD 0
0.60 pips
USD 6
1110.503.5/ 5
ECN/DMA
STP
Errante
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
500:1
USD 50
1.50 pips
USD 15
1110.503.5/ 5
FSA-Seychelles
ECN/STP
Black Bull Markets
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
500:1
USD 200
1.20 pips
USD 12
1110.503.5/ 5
FMA
FSA-Seychelles
WebTrader
ECN/DMA
LandFX
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
500:1
USD 300
0.60 pips
USD 6
100001/ 5
FSA-St-Vincent
Nhà tạo lập thị trường
AvaTrade
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
400:1
USD 100
0.90 pips
USD 9
111104/ 5
FSCA
B.V.I FSC
FSA-Japan
CBI
FRSA
Avatrade Social
AvaOptions
Nhà tạo lập thị trường
easyMarkets
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
400:1
USD 25
1.80 pips
USD 18
111104/ 5
FSA-Seychelles
Nhà tạo lập thị trường
Trade360
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
400:1
USD 250
4.00 pips
USD 40
111104/ 5
Fi
BaFin
Sirix
Nhà tạo lập thị trường
IFC Markets
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
400:1
USD 5
0.50 pips
USD 5
111003/ 5
B.V.I FSC
ECN/DMA
STP
Skilling
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
200:1
EUR 100
0.80 pips
USD 8
111104/ 5
Fi
BaFin
FSA-Seychelles
Skilling Trader
Nhà tạo lập thị trường
LegacyFX
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
200:1
USD 500
1.60 pips
USD 16
1110.503.5/ 5
VFSC
WebTrader
Nhà tạo lập thị trường
Dukascopy
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
200:1
USD 100
0.10 pips
USD 10
000000/ 5
FINMA
ECN/DMA
Global Prime
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
100:1
AUD 200
0.10 pips
USD 8
111104/ 5
FSA-Seychelles
VFSC
TraderEvolution
ECN/DMA
Go Markets
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
30:1
AUD 200
1.00 pips
USD 10
111104/ 5
Fi
Sàn nhà cái NDD
ECN/DMA
NAGA
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
30:1
USD 250
3.70 pips
USD 37
1110.503.5/ 5
NAGA Web App
Sàn nhà cái NDD
TrioMarkets
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
30:1
USD 250
2.40 pips
USD 24
1110.503.5/ 5
FSC
ECN/DMA
UFX
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
30:1
USD 100
2.00 pips
USD 20
1110.503.5/ 5
Nhà tạo lập thị trường

Các sàn giao dịch nổi bật

Giao dịch Ngoại hối và các Hợp đồng chênh lệch (CFD) không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư và đi kèm rủi ro lớn về việc mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 75-90% nhà đầu tư lẻ thua lỗ khi giao dịch các sản phẩm này. Bạn nên cân nhắc xem mình có hiểu cách CFD hoạt động không và bạn có thể chấp nhận rủi ro thua lỗ cao hay không.

Đóng
>