FxScouts tuân theo tiêu chuẩn biên tập nghiêm ngặt trong quy trình xem xét của chúng tôi. Chúng tôi có thể nhận được thù lao khi bạn nhấp vào liên kết đến các sản phẩm mà chúng tôi đánh giá. Vui lòng đọc thông tin về quảng cáo.

AuthorBởi Chris Cammack
Cập nhật: 05 05 2022

Danh sách các sàn giao dịch Ngoại hối tính chênh lệch giá thấp nhất của chúng tôi. Chúng tôi đã so sánh chênh lệch giá Ngoại hối và phí hoa hồng của hơn 160 sàn giao dịch Ngoại hối để đưa ra danh sách này.

Bảng dưới đây gồm chênh lệch giá trung bình/điển hình cho cặp EUR/ USD đối với tài khoản giao dịch tiêu chuẩn, cùng với tổng chi phí để giao dịch 1 lô EUR/ USD bằng tài khoản tiêu chuẩn. Chúng tôi cũng đưa ra chênh lệch giá trung bình/ điển hình cho các cặp tiền tệ lớn. Vì các lý do tính chính xác, các sàn môi giới chọn không công bố chênh lệch giá điển hình của họ sẽ không được đưa vào danh sách này.

Dữ liệu để lập danh sách này được lấy trực tiếp từ các trang web của các sàn và đã được cập nhật vào Có thể 2022. 

Cuộn để biết thêm chi tiếtPreviousNext
Sàn giao dịch
Đánh giá chung
Truy cập sàn
Tài khoản giao dịch
Chi phí giao dịch
Hoa hồng giao dịch
Kiểm định
EUR/USD - Chênh lệch thô
GBP/USD - Chênh lệch thô
USD/JPY - Chênh lệch thô
AUD/JPY - Chênh lệch thô
AUD/USD - Chênh lệch thô
EUR/GBP - Chênh lệch thô
EUR/JPY - Chênh lệch thô
USD/CAD - Chênh lệch thô
USD/CHF - Chênh lệch thô
IronFX
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
STP/ECN Absolute Zero
USD 0
Chỉ chênh lệch
11110.54.5/ 5
0.00 pips
0.00 pips
0.00 pips
0.80 pips
0.40 pips
0.40 pips
0.30 pips
0.30 pips
0.30 pips
RoboForex
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
Prime Account
USD 0
110.5002.5/ 5
0.00 pips
0.70 pips
0.40 pips
0 pips
0 pips
0 pips
0 pips
0 pips
0 pips
HotForex
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
ZERO Spread
USD 1
111104/ 5
0.10 pips
0.50 pips
0.30 pips
0.70 pips
0.40 pips
0.40 pips
0.50 pips
0.50 pips
0.50 pips
Pepperstone
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
Razor
USD 1.70
11110.54.5/ 5
0.17 pips
0.59 pips
0.26 pips
0.67 pips
0.17 pips
0.40 pips
0.43 pips
0.47 pips
0.49 pips
FXTM
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
Advantage
USD 4
Trung bình $0,40 - $2 dựa trên khối lượng
111104/ 5
0.00 pips
0.20 pips
0.00 pips
0.70 pips
0.50 pips
0.60 pips
0.40 pips
0.30 pips
0.00 pips
HYCM
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
Raw
USD 5
4 USD/lot
111104/ 5
0.10 pips
0.40 pips
0.20 pips
0.70 pips
0.30 pips
0.40 pips
0.70 pips
0.30 pips
0.30 pips
Tickmill
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
Pro
USD 5
4 USD / lot
111104/ 5
0.10 pips
0.30 pips
0.10 pips
0.90 pips
0.10 pips
0.40 pips
0.50 pips
0.20 pips
0.40 pips
Capital.com
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
Tiêu chuẩn
USD 6
Chỉ chênh lệch
11110.54.5/ 5
0.60 pips
1.30 pips
0.80 pips
1.00 pips
0.60 pips
1.50 pips
1.40 pips
2.00 pips
1.40 pips
Fondex
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
Fondex cTrader
USD 6
Chỉ chênh lệch
1110.503.5/ 5
0.60 pips
0.71 pips
0.50 pips
0.92 pips
0.51 pips
0.70 pips
0.73 pips
0.75 pips
0.92 pips
JustForex
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
MT4 Pro
USD 6
Chỉ chênh lệch
100001/ 5
0.60 pips
0.70 pips
1.00 pips
3.00 pips
2.00 pips
2.20 pips
1.80 pips
2.00 pips
3.00 pips
MarketsX
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
Live
USD 6
Chỉ chênh lệch
11110.54.5/ 5
0.60 pips
1.20 pips
0.70 pips
1.30 pips
0.60 pips
1.00 pips
1.50 pips
1.30 pips
1.50 pips
Vantage FX
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
Raw
USD 6
6 USD / lot
11110.54.5/ 5
0.00 pips
0.50 pips
0.40 pips
0 pips
0 pips
0 pips
0 pips
0 pips
0 pips
Axitrader
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
MT4 Pro Account
USD 7
7 USD / lot
11110.54.5/ 5
0.00 pips
0.10 pips
0.10 pips
0.40 pips
0.20 pips
0.40 pips
0.10 pips
0.20 pips
0.20 pips
Darwinex
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
Retail Account
USD 7
5 USD / lot
111104/ 5
0.20 pips
0.80 pips
0.40 pips
1.00 pips
0.50 pips
0.70 pips
0.70 pips
0.50 pips
0.70 pips
easyMarkets
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
VIP (MT4)
USD 7
Chỉ chênh lệch
111104/ 5
0.70 pips
1.30 pips
1.00 pips
2.00 pips
1.20 pips
1.50 pips
1.80 pips
2.00 pips
1.50 pips
Exness
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
Pro Raw Spread MT4
USD 7
7 USD / lot
111003/ 5
0 pips
0.10 pips
0 pips
0.10 pips
0.20 pips
0.40 pips
0.40 pips
0.40 pips
0.30 pips
FP Markets
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
RAW
USD 7
6 USD / lot
111104/ 5
0.10 pips
0.20 pips
0.10 pips
0.70 pips
0.20 pips
0.50 pips
0.50 pips
0.40 pips
0.40 pips
FXCM
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
Active Trader
USD 7
5 USD / lot
11110.54.5/ 5
0.20 pips
0.60 pips
0.30 pips
0.60 pips
0.30 pips
0.50 pips
0.50 pips
0.50 pips
0.60 pips
Go Markets
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
GoPlus+
USD 7
5 USD / lot
111104/ 5
0.20 pips
0.50 pips
0.20 pips
0.50 pips
0.20 pips
0.40 pips
0.10 pips
0.30 pips
0.40 pips
ThinkMarkets
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
ThinkZero
USD 7
7 USD / lot
11110.54.5/ 5
0.00 pips
0.00 pips
0.00 pips
0 pips
0 pips
0 pips
0 pips
0 pips
0 pips
Valutrades
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
Tiêu chuẩn
USD 7
6 USD / lot
111104/ 5
0.10 pips
0.40 pips
0.10 pips
0 pips
0 pips
0 pips
0 pips
0 pips
0 pips
IC Markets
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
RAW - MetaTrader
USD 7.20
7 USD / lot
111104/ 5
0.02 pips
0.23 pips
0.14 pips
0.50 pips
0.17 pips
0.27 pips
0.30 pips
0.25 pips
0.19 pips
Eightcap
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
Raw
USD 7.60
7 USD / lot
111104/ 5
0.06 pips
0.73 pips
0.23 pips
0.49 pips
0.27 pips
0.42 pips
0.59 pips
0.20 pips
0.19 pips
Black Bull Markets
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
Prime
USD 7.80
6 USD / lot
1110.503.5/ 5
0.18 pips
0.66 pips
0.44 pips
0 pips
0.57 pips
0.51 pips
0.67 pips
0.66 pips
0.72 pips
BDSwiss
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
Raw
USD 8
5 USD / lot
1110.503.5/ 5
0.30 pips
0.60 pips
0.30 pips
0.80 pips
0.50 pips
0.50 pips
0.50 pips
0.60 pips
0.50 pips
MultiBank
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
Multibank Pro
USD 8
Chỉ chênh lệch
111104/ 5
0.80 pips
1.10 pips
1.00 pips
1.40 pips
1.00 pips
1.20 pips
1.10 pips
1.10 pips
1.10 pips
TrioMarkets
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
Premium RAW
USD 8
8 USD / lot
1110.503.5/ 5
0.00 pips
0.20 pips
1.00 pips
0 pips
0 pips
0 pips
0 pips
0 pips
0 pips
XM
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
XM Zero
USD 8
7 USD / lot
111104/ 5
0.10 pips
0.20 pips
0.10 pips
1.20 pips
0.40 pips
0.30 pips
0.40 pips
0.50 pips
0.40 pips
XTB
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
Tiêu chuẩn
USD 8
Chỉ chênh lệch
111104/ 5
0.80 pips
2.20 pips
1.40 pips
3.00 pips
1.30 pips
2.10 pips
1.40 pips
1.80 pips
1.90 pips
IG Markets
Truy cập sàn >
Bạn đang gặp rủi ro vốn
Live Account
USD 8.50
Chỉ chênh lệch
111115/ 5
0.85 pips
1.40 pips
0.94 pips
1.79 pips
0.82 pips
1.40 pips
1.97 pips
1.77 pips
1.99 pips

Các sàn giao dịch nổi bật

Giao dịch Ngoại hối và các Hợp đồng chênh lệch (CFD) không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư và đi kèm rủi ro lớn về việc mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 75-90% nhà đầu tư lẻ thua lỗ khi giao dịch các sản phẩm này. Bạn nên cân nhắc xem mình có hiểu cách CFD hoạt động không và bạn có thể chấp nhận rủi ro thua lỗ cao hay không.

Đóng
>