FxScouts là trang web đánh giá nhà môi giới ngoại hối đáng tin cậy nhất của Việt Nam từ năm 2019. Nhóm của chúng tôi đã viết hơn 100 bài đánh giá nhà môi giới và chúng tôi thường xuyên kiểm tra để duy trì độ chính xác các bài đánh giá. Đây chính là cách chúng tôi đánh giá các nhà môi giới.

Chúng tôi có thể nhận được tiền bồi thường khi bạn nhấp vào liên kết đến các sản phẩm mà chúng tôi đánh giá. Vui lòng đọc điều khoản tiết lộ quảng cáo của chúng tôi

AuthorBởi Chris Cammack
Cập nhật: February 28, 2023

Danh sách các sàn giao dịch Ngoại hối tính chênh lệch giá thấp nhất của chúng tôi. Chúng tôi đã so sánh chênh lệch giá Ngoại hối và phí hoa hồng của hơn 180 sàn giao dịch Ngoại hối để đưa ra danh sách này.

Bảng dưới đây gồm chênh lệch giá trung bình/điển hình cho cặp EUR/ USD đối với tài khoản giao dịch tiêu chuẩn, cùng với tổng chi phí để giao dịch 1 lô EUR/ USD bằng tài khoản tiêu chuẩn. Chúng tôi cũng đưa ra chênh lệch giá trung bình/ điển hình cho các cặp tiền tệ lớn. Vì các lý do tính chính xác, các sàn môi giới chọn không công bố chênh lệch giá điển hình của họ sẽ không được đưa vào danh sách này.

Dữ liệu để lập danh sách này được lấy trực tiếp từ các trang web của các sàn và đã được cập nhật vào Bước đều 2023. 

Cuộn để biết thêm chi tiếtPreviousNext
Sàn giao dịch
Đánh giá chung
Truy cập sàn
Tài khoản giao dịch
Chi phí giao dịch
Hoa hồng giao dịch
Kiểm định
EUR/USD - Chênh lệch thô
GBP/USD - Chênh lệch thô
USD/JPY - Chênh lệch thô
AUD/JPY - Chênh lệch thô
AUD/USD - Chênh lệch thô
EUR/GBP - Chênh lệch thô
EUR/JPY - Chênh lệch thô
USD/CAD - Chênh lệch thô
USD/CHF - Chênh lệch thô
IronFX
3.54 /5
Đọc đánh giá
Truy cập sàn >
75.35% of retail CFD accounts lose money
STP/ECN Absolute ZeroUSD 0Chỉ chênh lệch11110.54.5/ 5 0.00 pips0.00 pips0.00 pips0.80 pips0.40 pips0.40 pips0.30 pips0.30 pips0.30 pips
RoboForex
3.71 /5
Đọc đánh giá
Truy cập sàn >
0.5842 of retail CFD accounts lose money
PrimeUSD 22 USD/lot110.5002.5/ 5 0.00 pips0.70 pips0.40 pips0 pips0 pips0 pips0 pips0 pips0 pips
FXTM
4.27 /5
Đọc đánh giá
Truy cập sàn >
81% of retail CFD accounts lose money
AdvantageUSD 4Trung bình $0,40 - $2 dựa trên khối lượng111104/ 5 0.00 pips0.20 pips0.00 pips0.70 pips0.50 pips0.60 pips0.40 pips0.30 pips0.00 pips
Go Markets
4.44 /5
Đọc đánh giá
Truy cập sàn >
62% of retail CFD accounts lose money
GoPlus+USD 54 USD / lot111104/ 5 0.00 pips0.00 pips0.00 pips0.50 pips0.00 pips0.40 pips0.00 pips0.00 pips0.00 pips
HYCM
4.02 /5
Đọc đánh giá
Truy cập sàn >
74% of retail CFD accounts lose money
RawUSD 54 USD/lot111104/ 5 0.10 pips0.40 pips0.20 pips0.70 pips0.30 pips0.40 pips0.70 pips0.30 pips0.30 pips
Tickmill
4.48 /5
Đọc đánh giá
Truy cập sàn >
75% of retail CFD accounts lose money
ProUSD 54 USD / lot111104/ 5 0.10 pips0.30 pips0.10 pips0.90 pips0.10 pips0.40 pips0.50 pips0.20 pips0.40 pips
Fondex
4.14 /5
Đọc đánh giá
Truy cập sàn >
83.57% of retail CFD accounts lose money
Fondex cTraderUSD 6Chỉ chênh lệch1110.503.5/ 5 0.60 pips0.71 pips0.50 pips0.92 pips0.51 pips0.70 pips0.73 pips0.75 pips0.92 pips
JustMarkets
3.18 /5
Đọc đánh giá
Truy cập sàn >
N/A of retail CFD accounts lose money
MT4 ProUSD 6Chỉ chênh lệch110.5002.5/ 5 0.60 pips0.70 pips1.00 pips3.00 pips2.00 pips2.20 pips1.80 pips2.00 pips3.00 pips
Markets.com
4.58 /5
Đọc đánh giá
Truy cập sàn >
79.9% of retail CFD accounts lose money
LiveUSD 6Chỉ chênh lệch11110.54.5/ 5 0.60 pips1.20 pips0.70 pips1.30 pips0.60 pips1.00 pips1.50 pips1.30 pips1.50 pips
Oanda
4.25 /5
Đọc đánh giá
Truy cập sàn >
73.5% of retail CFD accounts lose money
CoreUSD 64 USD / lot111115/ 5 0.20 pips0.20 pips0.20 pips0 pips0 pips0 pips0 pips0 pips0 pips
Vantage FX
3.63 /5
Đọc đánh giá
Truy cập sàn >
of retail CFD accounts lose money
RawUSD 66 USD / lot11110.54.5/ 5 0.00 pips0.50 pips0.40 pips0 pips0 pips0 pips0 pips0 pips0 pips
Axitrader
4.34 /5
Đọc đánh giá
Truy cập sàn >
75.6% of retail CFD accounts lose money
MT4 Pro AccountUSD 77 USD / lot11110.54.5/ 5 0.00 pips0.10 pips0.10 pips0.40 pips0.20 pips0.40 pips0.10 pips0.20 pips0.20 pips
Darwinex
3.52 /5
Đọc đánh giá
Truy cập sàn >
76% of retail CFD accounts lose money
Retail AccountUSD 75 USD / lot111104/ 5 0.20 pips0.80 pips0.40 pips1.00 pips0.50 pips0.70 pips0.70 pips0.50 pips0.70 pips
easyMarkets
3.92 /5
Đọc đánh giá
Truy cập sàn >
74% of retail CFD accounts lose money
VIP (MT4)USD 7Chỉ chênh lệch111104/ 5 0.70 pips1.30 pips1.00 pips2.00 pips1.20 pips1.50 pips1.80 pips2.00 pips1.50 pips
Exness
4.12 /5
Đọc đánh giá
Truy cập sàn >
71.67% of retail CFD accounts lose money
Pro Raw Spread MT4USD 77 USD / lot111003/ 5 0 pips0.10 pips0 pips0.10 pips0.20 pips0.40 pips0.40 pips0.40 pips0.30 pips
FP Markets
4.22 /5
Đọc đánh giá
Truy cập sàn >
of retail CFD accounts lose money
RAWUSD 76 USD / lot111104/ 5 0.10 pips0.20 pips0.10 pips0.70 pips0.20 pips0.50 pips0.50 pips0.40 pips0.40 pips
HFM (HotForex)
4.43 /5
Đọc đánh giá
Truy cập sàn >
72.90% of retail CFD accounts lose money
ZeroUSD 76 USD / lot111104/ 5 0.10 pips0.50 pips0.30 pips0.70 pips0.40 pips0.40 pips0.50 pips0.50 pips0.50 pips
NAGA
3.58 /5
Đọc đánh giá
Truy cập sàn >
74.48% of retail CFD accounts lose money
Platinum TierUSD 71110.503.5/ 5 0.70 pips2.00 pips1.60 pips0 pips0 pips0 pips0 pips0 pips0 pips
ThinkMarkets
4.18 /5
Đọc đánh giá
Truy cập sàn >
71.89% of retail CFD accounts lose money
ThinkZeroUSD 77 USD / lot11110.54.5/ 5 0.00 pips0.00 pips0.00 pips0 pips0 pips0 pips0 pips0 pips0 pips
Valutrades
4.25 /5
Đọc đánh giá
Truy cập sàn >
62% of retail CFD accounts lose money
Tiêu chuẩnUSD 76 USD / lot111104/ 5 0.10 pips0.40 pips0.10 pips0 pips0 pips0 pips0 pips0 pips0 pips
XTB
4.29 /5
Đọc đánh giá
Truy cập sàn >
82% of retail CFD accounts lose money
Tiêu chuẩnUSD 7Chỉ chênh lệch111104/ 5 0.70 pips2.20 pips1.40 pips3.00 pips1.30 pips2.10 pips1.40 pips1.80 pips1.90 pips
IC Markets
4.46 /5
Đọc đánh giá
Truy cập sàn >
77% of retail CFD accounts lose money
RAW - MetaTraderUSD 7.207 USD / lot111104/ 5 0.02 pips0.23 pips0.14 pips0.50 pips0.17 pips0.27 pips0.30 pips0.25 pips0.19 pips
Eightcap
4.13 /5
Đọc đánh giá
Truy cập sàn >
N/A of retail CFD accounts lose money
RawUSD 7.607 USD / lot111104/ 5 0.06 pips0.73 pips0.23 pips0.49 pips0.27 pips0.42 pips0.59 pips0.20 pips0.19 pips
Black Bull Markets
3.65 /5
Đọc đánh giá
Truy cập sàn >
N/A of retail CFD accounts lose money
PrimeUSD 7.806 USD / lot1110.503.5/ 5 0.18 pips0.66 pips0.44 pips0 pips0.57 pips0.51 pips0.67 pips0.66 pips0.72 pips
BDSwiss
4.32 /5
Đọc đánh giá
Truy cập sàn >
N/A of retail CFD accounts lose money
RawUSD 85 USD / lot1110.503.5/ 5 0.30 pips0.60 pips0.30 pips0.80 pips0.50 pips0.50 pips0.50 pips0.60 pips0.50 pips
Infinox
4.03 /5
Đọc đánh giá
Truy cập sàn >
83.14% of retail CFD accounts lose money
ECNUSD 86 USD/lot111104/ 5 0.20 pips0.40 pips0.40 pips0 pips0 pips0 pips0 pips0 pips0 pips
MultiBank
3.87 /5
Đọc đánh giá
Truy cập sàn >
N/A of retail CFD accounts lose money
Multibank ProUSD 8Chỉ chênh lệch111104/ 5 0.80 pips1.10 pips1.00 pips1.40 pips1.00 pips1.20 pips1.10 pips1.10 pips1.10 pips
TrioMarkets
3.58 /5
Đọc đánh giá
Truy cập sàn >
73.6% of retail CFD accounts lose money
Premium RAWUSD 88 USD / lot1110.503.5/ 5 0.00 pips0.20 pips1.00 pips0 pips0 pips0 pips0 pips0 pips0 pips
XM
4.35 /5
Đọc đánh giá
Truy cập sàn >
74.07% of retail CFD accounts lose money
XM ZeroUSD 87 USD / lot111104/ 5 0.10 pips0.20 pips0.10 pips1.20 pips0.40 pips0.30 pips0.40 pips0.50 pips0.40 pips
IG
4.69 /5
Đọc đánh giá
Truy cập sàn >
66% of retail CFD accounts lose money
Live AccountUSD 8.50Chỉ chênh lệch111115/ 5 0.85 pips1.40 pips0.94 pips1.79 pips0.82 pips1.40 pips1.97 pips1.77 pips1.99 pips

Đăng ký nhận tin

Biểu mẫu này sử dụng phương thức xác nhận kép. Bạn cần phải xác nhận email của mình trước khi được thêm vào danh sách.

Các sàn giao dịch nổi bật

Đóng
>