Những sàn giao dịch Forex tốt nhất

Kinh nghiệm giao dịch
Trading Conditions
Account Types
Trading Platforms
Nhà kiểm định
Total 10 | Sắp xếp theo :
Kinh nghiệm giao dịch
Trading Conditions
Account Types
Trading Platforms
Nhà kiểm định
Tiền nạp tối thiểu
USD 200
SẢN PHẨM GIAO DỊCH
 • Commodities
 • Cryptocurrencies
 • Forex
 • Indicies
 • Equities
KIỂU SÀN GIAO DỊCH

Market Maker

KIỂM ĐỊNH BỞI
CySEC CySEC
FCA FCA
ASIC ASIC
Nền tảng giao dịch
 • etoro
PHƯƠNG THỨC NẠP TIỀN
 • Visa
 • Mastercard
 • Neteller
 • Unionpay
Trading Conditions
 • Đòn bẩy tối đa : 400:1
 • Chênh lệch giá tối thiểu : 2.0 pips
 • Cặp tiền : 47
Tài khoản Chênh lệch giá từ Hoa hồng Thực thi Tiền nạp tối thiểu
Standard 1.0 pips None Market USD 200 Chi tiết tài khoản
TRADING INSTRUMENTS
 • Commodities
 • Cryptocurrencies
 • Forex
 • Indicies
 • Equities
TRADING PLATFORMS
 • etoro
DEPOSIT METHODS
 • Visa
 • Mastercard
 • Neteller
 • Unionpay
Trading Conditions
 • Max. Leverage : 400:1
 • Min. Spread : 2.0 pips
 • Currency Pairs : 47
Tiền nạp tối thiểu
USD 5
SẢN PHẨM GIAO DỊCH
 • Commodities
 • Cryptocurrencies
 • Forex
 • Indicies
 • Metals
 • Equities
 • Energies
KIỂU SÀN GIAO DỊCH

Market Maker

KIỂM ĐỊNH BỞI
CySEC CySEC
FCA FCA
ASIC ASIC
IFSC IFSC
Nền tảng giao dịch
 • MetaTrader4
 • MetaTrader5
 • WebTrader
PHƯƠNG THỨC NẠP TIỀN
 • Bank Transfer
 • Sofort Banking
 • Visa
 • Mastercard
 • Maestro
 • Skrill
 • Neteller
 • Bitcoin
 • Unionpay
Trading Conditions
 • Đòn bẩy tối đa : 500:1
 • Chênh lệch giá tối thiểu : 0.0 pips
 • Cặp tiền : 57
Tài khoản Chênh lệch giá từ Hoa hồng Thực thi Tiền nạp tối thiểu
Micro 1.0 pips None Instant USD 5 Chi tiết tài khoản
Standard 1.0 pips None Instant USD 5 Chi tiết tài khoản
XM Ultra Low 0.6 pips None Instant USD 50 Chi tiết tài khoản
TRADING INSTRUMENTS
 • Commodities
 • Cryptocurrencies
 • Forex
 • Indicies
 • Metals
 • Equities
 • Energies
TRADING PLATFORMS
 • MetaTrader4
 • MetaTrader5
 • WebTrader
DEPOSIT METHODS
 • Bank Transfer
 • Sofort Banking
 • Visa
 • Mastercard
 • Maestro
 • Skrill
 • Neteller
 • Bitcoin
 • Unionpay
Trading Conditions
 • Max. Leverage : 500:1
 • Min. Spread : 0.0 pips
 • Currency Pairs : 57
Tiền nạp tối thiểu
USD 5
SẢN PHẨM GIAO DỊCH
 • Commodities
 • Cryptocurrencies
 • Forex
 • Indicies
 • Metals
 • Equities
 • Energies
 • Bonds
KIỂU SÀN GIAO DỊCH

ECN/STP

KIỂM ĐỊNH BỞI
CySEC CySEC
FCA FCA
FSCA FSCA
DFSA DFSA
FSC FSC
Nền tảng giao dịch
 • MetaTrader4
 • WebTrader
PHƯƠNG THỨC NẠP TIỀN
 • Bank Transfer
 • Visa
 • Mastercard
 • Skrill
 • Neteller
 • Bitcoin
 • Unionpay
Trading Conditions
 • Đòn bẩy tối đa : 1000:1
 • Chênh lệch giá tối thiểu : 0.0 pips
 • Cặp tiền : 51
Tài khoản Chênh lệch giá từ Hoa hồng Thực thi Tiền nạp tối thiểu
Micro 1.0 pips None Market USD 5 Chi tiết tài khoản
Auto 1.0 pips None Market USD 200 Chi tiết tài khoản
Zero 0.0 pips $3.00 Market USD 200 Chi tiết tài khoản
HFCopy 1.0 pips Mone Market USD 300 Chi tiết tài khoản
Premium Pro 1.0 pips None Market USD 5000 Chi tiết tài khoản
TRADING INSTRUMENTS
 • Commodities
 • Cryptocurrencies
 • Forex
 • Indicies
 • Metals
 • Equities
 • Energies
 • Bonds
TRADING PLATFORMS
 • MetaTrader4
 • WebTrader
DEPOSIT METHODS
 • Bank Transfer
 • Visa
 • Mastercard
 • Skrill
 • Neteller
 • Bitcoin
 • Unionpay
Trading Conditions
 • Max. Leverage : 1000:1
 • Min. Spread : 0.0 pips
 • Currency Pairs : 51
Tiền nạp tối thiểu
USD 100
SẢN PHẨM GIAO DỊCH
 • Forex
 • Indicies
 • Metals
 • Equities
 • Energies
 • Futures
KIỂU SÀN GIAO DỊCH

NDD Intervention Market Maker

KIỂM ĐỊNH BỞI
FCA FCA
CySEC CySEC
FSCA FSCA
DFSA DFSA
SCB SCB
Nền tảng giao dịch
 • MetaTrader4
 • MetaTrader5
 • WebTrader
 • cTrader
 • FxProEdge
PHƯƠNG THỨC NẠP TIỀN
 • Bank Transfer
 • Visa
 • Mastercard
 • Maestro
 • Skrill
 • Neteller
 • Unionpay
Trading Conditions
 • Đòn bẩy tối đa : 500:1
 • Chênh lệch giá tối thiểu : 0.6 pips
 • Cặp tiền : 70+
Tài khoản Chênh lệch giá từ Hoa hồng Thực thi Tiền nạp tối thiểu
FxPro cTrader 0.45 pips $4.50 Market USD 100 Chi tiết tài khoản
FxPro MT4 1.2 pips None Market USD 100 Chi tiết tài khoản
FxPro MT5 1.52 pips None Market USD 100 Chi tiết tài khoản
TRADING INSTRUMENTS
 • Forex
 • Indicies
 • Metals
 • Equities
 • Energies
 • Futures
TRADING PLATFORMS
 • MetaTrader4
 • MetaTrader5
 • WebTrader
 • cTrader
 • FxProEdge
DEPOSIT METHODS
 • Bank Transfer
 • Visa
 • Mastercard
 • Maestro
 • Skrill
 • Neteller
 • Unionpay
Trading Conditions
 • Max. Leverage : 500:1
 • Min. Spread : 0.6 pips
 • Currency Pairs : 70+
Tiền nạp tối thiểu
USD 200
SẢN PHẨM GIAO DỊCH
 • Commodities
 • Cryptocurrencies
 • Forex
 • Indicies
 • Equities
 • Bonds
 • Futures
KIỂU SÀN GIAO DỊCH

True ECN

KIỂM ĐỊNH BỞI
CySEC CySEC
ASIC ASIC
Nền tảng giao dịch
 • MetaTrader4
 • MetaTrader5
 • WebTrader
 • cTrader
PHƯƠNG THỨC NẠP TIỀN
 • Bank Transfer
 • Visa
 • Mastercard
 • Skrill
 • Neteller
 • Paypal
 • Unionpay
Trading Conditions
 • Đòn bẩy tối đa : 500:1
 • Chênh lệch giá tối thiểu : 0.1 pips
 • Cặp tiền : 60
Tài khoản Chênh lệch giá từ Hoa hồng Thực thi Tiền nạp tối thiểu
RAW - cTrader 0.0 pips $3.00 Market USD 200 Chi tiết tài khoản
RAW - MetaTrader 0.0 pips $3.50 Market USD 200 Chi tiết tài khoản
Standard - MetaTrader 1.0 pips None Market USD 200 Chi tiết tài khoản
TRADING INSTRUMENTS
 • Commodities
 • Cryptocurrencies
 • Forex
 • Indicies
 • Equities
 • Bonds
 • Futures
TRADING PLATFORMS
 • MetaTrader4
 • MetaTrader5
 • WebTrader
 • cTrader
DEPOSIT METHODS
 • Bank Transfer
 • Visa
 • Mastercard
 • Skrill
 • Neteller
 • Paypal
 • Unionpay
Trading Conditions
 • Max. Leverage : 500:1
 • Min. Spread : 0.1 pips
 • Currency Pairs : 60
Tiền nạp tối thiểu
USD 100
SẢN PHẨM GIAO DỊCH
 • Commodities
 • Cryptocurrencies
 • Forex
 • Indicies
 • Equities
 • ETFs
KIỂU SÀN GIAO DỊCH

Market Maker

KIỂM ĐỊNH BỞI
ASIC ASIC
FSCA FSCA
B.V.I FSC B.V.I FSC
FSA FSA
Nền tảng giao dịch
 • MetaTrader4
 • WebTrader
PHƯƠNG THỨC NẠP TIỀN
 • POLi
 • Visa
 • Mastercard
 • Skrill
 • Neteller
 • Paypal
 • Bank Transfer
Trading Conditions
 • Đòn bẩy tối đa : 400:1
 • Chênh lệch giá tối thiểu : 0.7 pips
 • Cặp tiền : 50+
Tài khoản Chênh lệch giá từ Hoa hồng Thực thi Tiền nạp tối thiểu
Professional 1.3 pips None Instant USD 100 Chi tiết tài khoản
Retail 1.3 pips None Instant USD 100 Chi tiết tài khoản
TRADING INSTRUMENTS
 • Commodities
 • Cryptocurrencies
 • Forex
 • Indicies
 • Equities
 • ETFs
TRADING PLATFORMS
 • MetaTrader4
 • WebTrader
DEPOSIT METHODS
 • POLi
 • Visa
 • Mastercard
 • Skrill
 • Neteller
 • Paypal
 • Bank Transfer
Trading Conditions
 • Max. Leverage : 400:1
 • Min. Spread : 0.7 pips
 • Currency Pairs : 50+
Tiền nạp tối thiểu
USD 100
SẢN PHẨM GIAO DỊCH
 • Cryptocurrencies
 • Forex
 • Indicies
 • Metals
 • Equities
 • Bonds
 • WTIs
KIỂU SÀN GIAO DỊCH

ECN/STP

KIỂM ĐỊNH BỞI
ASIC ASIC
CySEC CySEC
FCA FCA
Nền tảng giao dịch
 • MetaTrader4
 • MetaTrader5
 • WebTrader
 • MetaTraderSupremeEdition
PHƯƠNG THỨC NẠP TIỀN
 • Visa
 • Mastercard
 • Skrill
 • Neteller
 • POLi
 • Bitcoin
 • Bank Transfer
Trading Conditions
 • Đòn bẩy tối đa : 500:1
 • Chênh lệch giá tối thiểu : 0.1 pips
 • Cặp tiền : 40+
Tài khoản Chênh lệch giá từ Hoa hồng Thực thi Tiền nạp tối thiểu
Admiral.Markets 0.5 pips None Market USD 200 Chi tiết tài khoản
Admiral.MT5 0.5 pips None Market USD 200 Chi tiết tài khoản
Admiral.Prime 0.0 pips $1.8-$3.0 Market USD 200 Chi tiết tài khoản
TRADING INSTRUMENTS
 • Cryptocurrencies
 • Forex
 • Indicies
 • Metals
 • Equities
 • Bonds
 • WTIs
TRADING PLATFORMS
 • MetaTrader4
 • MetaTrader5
 • WebTrader
 • MetaTraderSupremeEdition
DEPOSIT METHODS
 • Visa
 • Mastercard
 • Skrill
 • Neteller
 • POLi
 • Bitcoin
 • Bank Transfer
Trading Conditions
 • Max. Leverage : 500:1
 • Min. Spread : 0.1 pips
 • Currency Pairs : 40+
Tiền nạp tối thiểu
USD 100
SẢN PHẨM GIAO DỊCH
 • Commodities
 • Cryptocurrencies
 • Forex
 • Indicies
 • Equities
KIỂU SÀN GIAO DỊCH

Market Maker

KIỂM ĐỊNH BỞI
CySEC CySEC
FCA FCA
FSC FSC
Nền tảng giao dịch
 • MetaTrader4
 • WebTrader
PHƯƠNG THỨC NẠP TIỀN
 • Bank Transfer
 • Sofort Banking
 • Visa
 • Mastercard
 • Skrill
Trading Conditions
 • Đòn bẩy tối đa : 500:1
 • Chênh lệch giá tối thiểu : 1.0 pips
 • Cặp tiền : 50+
Tài khoản Chênh lệch giá từ Hoa hồng Thực thi Tiền nạp tối thiểu
Basic 1.5 pips None Instant USD 100 Chi tiết tài khoản
RAW Spread 0.0 pips None Instant USD 200 Chi tiết tài khoản
Black 1.1 pips None Instant USD 10000 Chi tiết tài khoản
TRADING INSTRUMENTS
 • Commodities
 • Cryptocurrencies
 • Forex
 • Indicies
 • Equities
TRADING PLATFORMS
 • MetaTrader4
 • WebTrader
DEPOSIT METHODS
 • Bank Transfer
 • Sofort Banking
 • Visa
 • Mastercard
 • Skrill
Trading Conditions
 • Max. Leverage : 500:1
 • Min. Spread : 1.0 pips
 • Currency Pairs : 50+
Tiền nạp tối thiểu
USD 100
SẢN PHẨM GIAO DỊCH
 • Commodities
 • Cryptocurrencies
 • Forex
 • Indicies
 • Metals
 • Vanilla Options
KIỂU SÀN GIAO DỊCH

Market Maker

KIỂM ĐỊNH BỞI
CySEC CySEC
ASIC ASIC
Nền tảng giao dịch
 • MetaTrader4
 • WebTrader
PHƯƠNG THỨC NẠP TIỀN
 • Bank Transfer
 • Sofort Banking
 • Visa
 • Mastercard
 • Maestro
 • Skrill
 • Neteller
 • Astropay
Trading Conditions
 • Đòn bẩy tối đa : 400:1
 • Chênh lệch giá tối thiểu : 0.9 pips
 • Cặp tiền : 103
Tài khoản Chênh lệch giá từ Hoa hồng Thực thi Tiền nạp tối thiểu
Islamic 1.9 pips None Instant USD 100 Chi tiết tài khoản
Standard 1.9 pips None Instant USD 100 Chi tiết tài khoản
Premium 1.4 pips None Instant USD 2000 Chi tiết tài khoản
VIP 0.9 pips None Instant USD 10000 Chi tiết tài khoản
TRADING INSTRUMENTS
 • Commodities
 • Cryptocurrencies
 • Forex
 • Indicies
 • Metals
 • Vanilla Options
TRADING PLATFORMS
 • MetaTrader4
 • WebTrader
DEPOSIT METHODS
 • Bank Transfer
 • Sofort Banking
 • Visa
 • Mastercard
 • Maestro
 • Skrill
 • Neteller
 • Astropay
Trading Conditions
 • Max. Leverage : 400:1
 • Min. Spread : 0.9 pips
 • Currency Pairs : 103
Tiền nạp tối thiểu
USD 100
SẢN PHẨM GIAO DỊCH
 • Commodities
 • Cryptocurrencies
 • Forex
 • Indicies
 • Metals
 • Energies
KIỂU SÀN GIAO DỊCH

ECN/STP

KIỂM ĐỊNH BỞI
FCA FCA
ASIC ASIC
Nền tảng giao dịch
 • MetaTrader4
 • MetaTrader5
 • cTrader
PHƯƠNG THỨC NẠP TIỀN
 • Bank Transfer
 • Visa
 • Mastercard
 • Skrill
 • Paypal
 • Unionpay
Trading Conditions
 • Đòn bẩy tối đa : 500:1
 • Chênh lệch giá tối thiểu : Variable pips
 • Cặp tiền : 80+
Tài khoản Chênh lệch giá từ Hoa hồng Thực thi Tiền nạp tối thiểu
Razor 0.0 pips AUD$ 7 ECN USD 200 Chi tiết tài khoản
Standard 1.0 pips None ECN USD 200 Chi tiết tài khoản
Swap-free 1.0 pips None ECN USD 200 Chi tiết tài khoản
TRADING INSTRUMENTS
 • Commodities
 • Cryptocurrencies
 • Forex
 • Indicies
 • Metals
 • Energies
TRADING PLATFORMS
 • MetaTrader4
 • MetaTrader5
 • cTrader
DEPOSIT METHODS
 • Bank Transfer
 • Visa
 • Mastercard
 • Skrill
 • Paypal
 • Unionpay
Trading Conditions
 • Max. Leverage : 500:1
 • Min. Spread : Variable pips
 • Currency Pairs : 80+

Những yếu tố quyết định khi tìm một sàn giao dịch Forex

 • Kiểm định là yếu tố tối quan trọng khi chọn sàn giao dịch. Hãy đảm bảo rằng sàn giao dịch của bạn được kiểm định bởi FCA, CySEC hoặc ASIC (ba cơ quan kiểm định quốc tế lớn). Điều này đặc biệt quan trọng vì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn chưa có bất kỳ hành động gì để điều tiết thị trường trong nước.
 • Xem xét các loại tài khoản khác nhau trong sàn giao dịch của bạn, đa số các sàn giao dịch đều cung cấp tài khoản Hồi giáo swap-free, và vài sàn cung cấp tài khoản demo không giới hạn để bạn có thể thực hành.
 • Chọn một Nền tảng giao dịch và tìm sàn giao dịch nào hỗ trợ nền tảng đó. MetaTrader 4 là một lựa chọn an toàn vì nó là chuẩn hiện tại và có vô số hướng dẫn online về nó.
 • Chọn kiểu sàn giao dịch bạn muốn. Vài sàn cho phép giao dịch không tính phí hoa hồng, được gọi là nhà tạo lập thị trường (dealing desk hay còn gọi là market maker),. Vài sàn thu phí hoa hồng nhưng có chênh lệch giá thấp hơn, là sàn giao dịch tham gia thị trường trực tiếp (non-dealing desk hoặc còn gọi là direct market access).
 • Luôn luôn kiểm tra phụ phí của sàn giao dịch. Chúng tôi luôn ghi rõ những điều này trong các bài đánh giá, phụ phí thường là phí nạp tiền, phí rút tiền, và phí chuyển đổi tiền tệ.
 • Tìm sàn giao dịch nào có điều kiện giao dịch phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn. Hãy nghĩ về mức đòn bẩy bạn muốn có; giữ nó thấp (100:1 hoặc thấp hơn) là một ý hay nếu bạn vẫn đang nghiên cứu cách giao dịch.

Làm thế nào để chọn một sàn giao dịch Forex

Sàn giao dịch Forex nên được xem xét dựa vào sự kiểm định, các loại tài khoản, các kiểu nền tảng, điều kiện giao dịch, và mức độ thân thiện với người mới.

Sự kiểm định

Các cơ quan kiểm định đảm bảo rằng các sàn giao dịch có một môi trường giao dịch công bằng và có quy trình chống rửa tiền; họ cũng thực hiện các hoạt động kiểm toán kĩ lưỡng và đảm bảo an toàn cho quỹ của khách hàng. Những sàn giao dịch được kiểm định bởi nhiều hơn một cơ quan kiểm định được xem là có uy tín hơn.

Các cơ quan kiểm định lớn:

Những cơ quan kiểm định quốc tế có uy tín nhờ vào sự cam kết bảo vệ khách hàng của họ, sự giám sát kĩ lưỡng và việc nhanh chóng trừng phạt các sàn giao dịch lừa đảo.

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không kiểm soát việc giao dịch Forex online, vì thế sẽ không có sàn giao dịch nào hỗ trợ bảo vệ tại VN.

Hãy cảnh giác với các sàn giao dịch chỉ được kiểm định bởi các đảo quốc nhỏ như St Vincent, Bermuda và Quần đảo Cayman. Những cơ quan kiểm định này không được xem trọng như các cơ quan kiểm định quốc tế lớn vì họ dung túng cho các sàn và ít hỗ trợ nhà giao dịch hơn.

Các loại tài khoản

Mỗi sàn giao dịch sở hữu các loại tài khoản đa dạng; xu hướng hiện tại là có ít tài khoản hơn so với những năm trước. Sự khác biệt chính nằm ở các loại tài khoản: tài khoản live, tài khoản demo, và tài khoản swap-free. Tài khoản được quản lý (managed account) cũng có, nhưng hiếm.

Tài khoản demo có tiền ảo trong đó giúp nhà giao dịch không đối mặt với rủi ro. Tài khoản demo cho phép nhà giao dịch kiểm tra nền tảng giao dịch, dịch vụ khách hàng, khu vực nghiên cứu, và điều kiện giao dịch trước khi đặt tiền thật vào. Vài tài khoản demo có giới hạn thời gian dùng nhưng cũng dễ mở lại. Vài sàn giao dịch cũng có thể mở tài khoản được quản lý cho bạn, nhưng hiếm.

Chọn nền tảng giao dịch

Khi nói đến chuyện chọn sàn giao dịch, việc chọn đúng nền tảng giao dịch có thể tạo nên một sự khác biệt đáng kể trong sự nghiệp giao dịch của bạn.

Trong khi vài sàn giao dịch có nền tảng riêng, phần còn lại dùng các nền tảng giao dịch phổ biến như MetaTrader và cTrader.

MetaTrader 4 và 5 là nền tảng giao dịch CFD phổ biến nhất; tuy nhiên, giao diện cũ kĩ và thiết lập phức tạp của MetaTrader làm nó khó dùng hơn với người mới. Mặt khác, cTrader có giao diện hiện đại và dễ thiết lập hơn với người mới.

Tất cả các sàn đều có app giao dịch di động, và cũng có vài sàn có app riêng, nhưng đại đa số các sàn đều dựa trên phần mềm MetaTrader dành cho IOS và Android.

Kiểu sàn giao dịch Forex

Sàn giao dịch Forex có hai kiểu chính: Sàn kết nối thị trường trực tiếp (Direct Market Access – DMA) và Sàn tạo lập thị trường (market maker).

Mỗi kiểu chính có thể chia thành hai kiểu phụ. Sàn DMA chia thành hai kiểu gọi là ECN và ECN/STP, và Market Maker có thể có bàn kiểm soát lệnh (dealing-desk) dùng để thay đổi giao dịch trước khi thực hiện chúng. 

Sàn thuần ECN

Trong kiểu DMA, một sàn thuần ECN (Electronic Communication Network – Mạng lưới thông tin điện tử) sẽ không bao giờ can thiệp vào giao dịch của bạn, và nguồn thanh khoản duy nhất đến từ các thành viên khác trong mạng lưới. Nghĩa là nếu như không có thanh khoản trong thị trường, giao dịch của bạn có thể bị trượt giá (slippage), và bạn sẽ có thể phải báo giá lại (requote).

Sàn thuần ECN hoàn toàn không có bất kì xung đột lợi ích nào với nhà giao dịch, nhưng bạn nên chuẩn bị tinh thần để báo giá lại, cùng với tốc độ xử lý giao dịch chậm hơn. Các sàn ECN hàng đầu là:

Sàn giao dịch Tiền nạp tối thiểu Chênh lệch giá tối thiểu
HotForex USD 5 0.0 pips Truy cập trang web
Đọc đánh giá
Admiral Markets USD 100 0.1 pips Truy cập trang web
Đọc đánh giá
IC Markets USD 200 0.1 pips Truy cập trang web
Đọc đánh giá

Sàn ECN (Electronic Communications Network) thường đặt lệnh của bạn trực tiếp thông qua nhà cung cấp thanh khoản của bên thứ ba, thường là các tổ chức tài chính lớn hoặc ngân hàng quốc tế. Trong môi trường thuần ECN, các nhà giao dịch có thể truy cập trực tiếp vào thị trường giá liên ngân hàng và nắm bắt toàn bộ môi trường giao dịch một cách chính xác

Sàn giao dịch ECN/STP

Một sàn ECN/STP là một sàn sử dụng Chuyển lệnh thẳng (Straight Through Processing – STP) để đặt lệnh. Với STP, lệnh của bạn được gửi trực tiếp đến đối tác thông qua giao thức FIX (Financial Information Exchange). Giao thức FIX giảm thời gian xử lý giao dịch, giảm trượt giá và đảm bảo rằng nhà giao dịch có được giá tốt nhất hiện hành.

Vài sàn ECN/STP sẽ trở thành đối tác trong giao dịch của bạn để ngăn ngừa báo giá lại và giảm trượt giá. Tùy vào hồ sơ cá nhân của nhà giao dịch, hay là bản thân giao dịch, sàn ECN/STP sẽ quyết định phương thức xử lý nào có lợi nhất cho khách hàng. Sự kết hợp các phương thức xử lý này nhằm giúp nhà giao dịch có thanh khoản và xử lý giao dịch nhanh chóng hơn. Các sàn ECN/STP hàng đầu:

Sàn giao dịch Tiền nạp tối thiểu Chênh lệch giá tối thiểu

Nhà tạo lập thị trường

Nhà tạo lập thị trường (Market Makers hay còn gọi Dealing Desks) hoạt động theo cách khác. Thay vì thực hiện giao dịch trên thị trường, các sàn tạo lập thị trường là đối tác trong giao dịch của bạn, và vì thế, họ cũng chính là thị trường giao dịch. Các sàn tạo lập thị trường hàng đầu:

Sàn giao dịch Tiền nạp tối thiểu Chênh lệch giá tối thiểu
AvaTrade USD 100 0.7 pips Truy cập trang web
Đọc đánh giá
XM USD 5 0.0 pips Truy cập trang web
Đọc đánh giá
eToro USD 200 2.0 pips Truy cập trang web
Đọc đánh giá
BDSwiss USD 100 1.0 pips Truy cập trang web
Đọc đánh giá

Mặc dù điều này nghĩa là sẽ luôn có thanh khoản cho bất kì giao dịch nào, việc trở thành đối tác giao dịch cũng có nghĩa là sàn giao dịch sẽ luôn giao dịch ngược lại với khách hàng của họ và lợi nhuận của họ đến trực tiếp từ việc khách hàng thua lỗ. Điều này dẫn đến một xung đột lợi ích trực tiếp.

Điều kiện giao dịch

Chênh lệch giá

Chênh lệch giá (spread) được quyết định bởi sàn giao dịch và được đo bằng pip, là sự khác biệt giữa giá mua và bán của một cặp tiền tệ. Đây là chi phí của sàn giao dịch để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thị trường và nó cho nhà giao dịch biết giao dịch của họ có thể sinh lợi bao nhiêu.

Một nhà giao dịch cũng có thể dựa vào chênh lệch giá để biết giá mua và bán của một cặp tiền tệ cách xa hay gần nhau.  Nếu chênh lệch giá là 7 pip, thì nó được xem là cao, nếu chênh lệch giá dưới 1 pip thì được xem là thấp.

Chênh lệch giá của các cặp tiền khác nhau với mỗi sàn giao dịch, vì thể để tối đa hóa lợi nhuận, nhà giao dịch nên luôn tìm sàn giao dịch có chênh lệch giá bình quân thấp nhất với các cặp tiền họ giao dịch. Nếu bạn giao dịch bằng việc giao dịch với thị trường, hãy nhớ rằng tiền hoa hồng/ lô sẽ được tính chung với chênh lệch giá.

Đòn bẩy

Đòn bẩy là vốn mượn từ một nhà cung cấp thanh khoản – thông qua sàn giao dịch – để phóng đại khối lượng của một giao dịch Forex. Đòn bẩy rất quan trọng khi giao dịch Forex vì những chuyển động của thị trường khá nhỏ, đến mức nếu như không có cách nào tăng kích thước của giao dịch, thì sẽ gần như bất khả thi để các nhà giao dịch cá nhân thu lợi nhuận từ giao dịch của mình.

Đòn bẩy được ghi theo tỷ lệ, chẳng hạn như 300:1 – trong trường hợp này, nhà giao dịch có thể tăng kích thước giao dịch tối đa 300 lần. Điều quan trọng cần nhớ là bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ khoản lỗ của giao dịch.

Sử dụng đòn bẩy lớn làm nhà giao dịch gặp rủi ro đáng kể, dẫn tới việc vài cơ quan kiểm định như CySEC đã hạn chế đòn bẩy ở mức 30:1 cho các nhà giao dịch lẻ. Các sàn giao dịch cũng có các mức đòn bẩy tối đa khác nhau, và vài sàn giới hạn đòn bẩy của khách hàng dựa trên kinh nghiệm giao dịch của họ.

Giao dịch tài sản

Một sàn giao dịch lớn luôn có những tài sản khác nhau để giao dịch, bao gồm CFD, tiền mã hóa, cổ phiếu, hàng hóa, kim loại quý và trái phiếu. Một sàn Ngoại hối tốt nên có 50+ cặp FX.

Scalping

Chiến lược Forex scalping dùng khi nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận từ những thay đổi giá đột ngột trong thời gian ngắn. Cơ hội scalping thường xuất hiện khi có một sự kiện tin tức quan trọng bất ngờ xảy ra, hoặc khi thị trường chứng khoán mở cửa. Scalper – nhà giao dịch sử dụng chiến lược scalping – vào và thoát giao dịch vài lần một ngày, và mở, đóng tất cả giao dịch trong một ngày.

Phòng vệ rủi ro (hedging)

Hedging là tự bảo vệ bản thân mình trước các dịch chuyển giá bất lợi có thể tác động đến các giao dịch đang mở, đây có thể được xem là một dạng bảo hiểm. Phòng vệ rủi ro trực tiếp (Direct hedging) là một chiến lược phòng vệ thường thấy, là khi nhà giao dịch mua một cặp tiền tệ và bán cùng cặp đó vào cùng lúc. Không phải sàn giao dịch nào cũng cho phép hedging, nhưng đa số các sàn DMA cho phép.

 

Giao dịch Ngoại hối và các Hợp đồng chênh lệch (CFD) không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư và đi kèm rủi ro lớn về việc mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 75-90% nhà đầu tư lẻ thua lỗ khi giao dịch các sản phẩm này. Bạn nên cân nhắc xem mình có hiểu cách CFD hoạt động không và bạn có thể chấp nhận rủi ro thua lỗ cao hay không.