AuthorBởi Jeffrey Cammack
Cập nhật: 23 09 2021

Thư mục sàn môi giới này là danh sách các sàn CFD theo thứ tự ABC mà chúng tôi tin rằng các nhà giao dịch nên tránh.

Những lý do thường gặp nhất cho việc không khuyến nghị giao dịch với một sàn môi giới là do không có sự quản trị phù hợp. Lý do cụ thể cho việc không khuyến nghị được nêu chi tiết trên mỗi trang đánh giá sàn môi giới cùng với một số dữ liệu và thông tin về sàn.

Chúng tôi khuyến khích các nhà giao dịch sử dụng thư mục này để xác minh một sàn môi giới liệu có được xem là đáng tin cậy hay không. Nếu chúng tôi không khuyến nghị sử dụng sàn môi giới bạn đang tìm, xin vui lòng sử dụng danh sách của chúng tôi để tìm một sàn môi giới phù hợp hơn trong Báo cáo Thị trường của chúng tôi.

Cuộn để biết thêm chi tiếtPreviousNext
Sàn giao dịch
Đánh giá chung
Kiểm định
Đọc đánh giá
Tiền nạp tối thiểu
Chi phí giao dịch
Đòn bẩy
Loại sàn giao dịch
2.93
USD 5
USD 10
400:1
Nhà tạo lập thị trường
3.58
USD 100
USD 8
2000:1
Nhà tạo lập thị trường
1.86
USD 5
USD 105
100:1
Nhà tạo lập thị trường
2.67
USD 100
USD 30
500:1
STP
3.28
USD 100
USD 18
100:1
Nhà tạo lập thị trường
2.09
USD 5
USD 100
-
Nhà tạo lập thị trường
2.52
USD 50
USD 14
200:1
ECN/DMA
2.67
USD 200
USD 15
50:1
ECN/DMA
3.04
USD 100
USD 10
200:1
ECN/DMA
2.72
USD 100
USD 100
500:1
ECN/DMA
3.12
USD 50
USD 19
1000:1
ECN/STP
2.68
USD 50
USD 5
500:1
ECN/DMA
2.63
USD 5
USD 17
500:1
ECN/DMA
2.97
USD 5
USD 13
1000:1
Nhà tạo lập thị trường
2.65
USD 5
USD 20
2000:1
ECN/DMA
3.03
USD 1
USD 20
3000:1
Sàn nhà cái NDD
3.13
USD 5
USD 16
500:1
ECN/DMA
Nhà tạo lập thị trường
2.54
USD 100
USD 10
1000:1
Nhà tạo lập thị trường
2.95
USD 1
USD 5
30:1
Nhà tạo lập thị trường
2.95
USD 500
USD 5
100:1
STP
2.72
USD 100
USD 30
500:1
STP
2.87
USD 10
USD 17
500:1
STP
2.15
USD 10
USD 13
500:1
ECN/STP
2.62
USD 1
USD 20
1000:1
Nhà tạo lập thị trường
2.83
USD 1
USD 22
200:1
Nhà tạo lập thị trường
3.83
USD 1
USD 3
3000:1
STP
2.93
USD 0
USD 8
30:1
Nhà tạo lập thị trường
3.40
USD 300
USD 6
500:1
Nhà tạo lập thị trường
2.92
USD 50
USD 12
1000:1
Nhà tạo lập thị trường
2.67
USD 20
USD 12
500:1
STP
3.15
USD 250
USD 100
400:1
Nhà tạo lập thị trường
2.77
USD 1000
USD 6.50
100:1
STP
3.25
USD 100
USD 18
500:1
ECN/STP
3.38
USD 10
USD 4
1000:1
STP
2.47
USD 300
USD 30
50:1
ECN/DMA
2.67
USD 5
USD 100
1000:1
Nhà tạo lập thị trường
2.59
USD 250
USD 22
500:1
Nhà tạo lập thị trường
3.33
USD 10
USD 8
500:1
ECN/STP
2.50
USD 10000
USD 100
100:1
ECN/STP
2.72
USD 0
USD 0
500:1
STP
2.73
USD 0
USD 10
50:1
3.20
USD 10
USD 21
1000:1
ECN/STP
2.85
USD 5
USD 5
1000:1
ECN/DMA
2.97
USD 250
USD 7
500:1
ECN/STP
2.62
USD 25
USD 19
1000:1
STP

Các sàn giao dịch nổi bật

Giao dịch Ngoại hối và các Hợp đồng chênh lệch (CFD) không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư và đi kèm rủi ro lớn về việc mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 75-90% nhà đầu tư lẻ thua lỗ khi giao dịch các sản phẩm này. Bạn nên cân nhắc xem mình có hiểu cách CFD hoạt động không và bạn có thể chấp nhận rủi ro thua lỗ cao hay không.

Đóng
>