AuthorBởi Jeffrey CammackAuthor InformationCập nhật: 12 01 2021

Danh mục sàn giao dịch này là một danh sách xếp theo bảng chữ cái, liệt kê mọi sàn giao dịch chúng tôi đã đánh giá và bao gồm cả những sàn chúng tôi không khuyên dùng.

Lý do phổ biến nhất cho việc không khuyến khích sử dụng một sàn giao dịch nào đó là do sự thiếu giấy phép phù hợp hoặc điều kiện giao dịch tệ hại. Lý do cụ thể của việc không chấp thuận sẽ được chúng tôi nêu chi tiết ở trang đánh giá sàn của giao dịch đó.

Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng danh mục này để xác minh xem một sàn giao dịch có được xem là đáng tin cậy không và có điều kiện giao dịch phù hợp với nhu cầu của bạn không. Nếu bạn thấy chúng tôi không khuyên dùng sàn giao dịch của bạn, vui lòng sử dụng danh sách của chúng tôi để tìm một sàn giao dịch phù hợp hơn.

Chúng tôi cũng cần bạn chia sẻ ý kiến với chúng tôi. Xin hãy để lại một bình luận tại trang đánh giá của sàn giao dịch nhằm mô tả trải nghiệm của bạn, vì việc này sẽ có tác động đến việc đánh giá cũng như hỗ trợ cộng đồng người đọc của chúng tôi.

Cuộn để biết thêm chi tiếtPreviousNext
Đánh giá chungSort
Kiểm địnhSort
Đọc đánh giá
Tiền nạp tối thiểuSort
Chi phí giao dịchChi phí giao dịch InformationSort
Đòn bẩySort
Loại sàn giao dịch
2.99
Không
USD 100
USD 25
500:1
Nhà tạo lập thị trường
2.93
Không
USD 5
USD 10
400:1
Nhà tạo lập thị trường
4.08
Có
USD 100
USD 8
2000:1
Nhà tạo lập thị trường
3.82
Có
USD 50
USD 10
500:1
ECN/DMA
4.18
Có
USD 100
USD 7
500:1
STP
4.08
Có
USD 100
USD 10
500:1
Nhà tạo lập thị trường
3.80
Có
USD 250
USD 18
30:1
STP
1.86
Không
USD 5
USD 105
100:1
Nhà tạo lập thị trường
3.22
Không
USD 5
USD 17
1000:1
Nhà tạo lập thị trường, ECN/DMA
2.67
Không
USD 100
USD 30
500:1
STP
3.62
Có
USD 500
USD 33
30:1
Nhà tạo lập thị trường
4.05
Có
USD 200
USD 14
500:1
Nhà tạo lập thị trường
3.28
Không
USD 100
USD 18
100:1
Nhà tạo lập thị trường
2.77
Không
USD 2000
USD 13
100:1
STP
3.89
Có
USD 500
USD 10
30:1
STP
4.18
Có
USD 100
USD 9
400:1
Nhà tạo lập thị trường
3.55
Không
USD 200
USD 12
400:1
Nhà tạo lập thị trường
4.43
Có
USD 5
USD 12
500:1
ECN/DMA
4.22
Có
USD 100
USD 16
500:1
Nhà tạo lập thị trường
2.09
Không
USD 5
USD 100
-
Nhà tạo lập thị trường
3.42
Có
USD 200
USD 8
500:1
ECN/DMA
4.08
Không
ZAR 1000
USD 6
400:1
STP
3.78
Có
USD 250
USD 16
400:1
ECN/DMA
2.52
Không
USD 50
USD 14
200:1
ECN/DMA
3.94
Có
GBP 100
USD 14
30:1
ECN/DMA
3.17
Có
USD 100
USD 20
500:1
ECN/STP
4.18
Có
USD 50
USD 6.90
500:1
Nhà tạo lập thị trường
3.38
Không
USD 250
USD 15
200:1
Nhà tạo lập thị trường
4.68
Có
USD 5
USD 7
500:1
Nhà tạo lập thị trường
3.32
Có
USD 100
USD 8
200:1
Nhà tạo lập thị trường
3.52
Có
USD 500
USD 7
30:1
STP
2.67
Không
USD 200
USD 15
50:1
ECN/DMA
3.04
Không
USD 100
USD 10
200:1
ECN/DMA
4.24
Có
USD 25
USD 10
400:1
Nhà tạo lập thị trường
4.07
Có
USD 100
USD 7
500:1
Sàn nhà cái NDD
3.45
Có
USD 50
USD 10
500:1
Nhà tạo lập thị trường
3.14
Có
USD 215
USD 14
30:1
Nhà tạo lập thị trường
2.77
Không
USD 100
USD 100
500:1
ECN/DMA
3.33
Có
USD 200
USD 10
400:1
Nhà tạo lập thị trường
4.07
Có
GBP 100
USD 6
30:1
Nhà tạo lập thị trường
4.12
Có
USD 1
USD 7
2000:1
Nhà tạo lập thị trường
3.77
Có
USD 1
USD 10
30:1
STP, ECN/DMA
3.95
Có
USD 5
USD 20
1000:1
Sàn nhà cái NDD, ECN/DMA
3.99
Có
USD 5
USD 7.80
500:1
ECN/DMA
3.28
Không
USD 0
USD 20
10:1
Nhà tạo lập thị trường
3.12
Không
USD 50
USD 19
1000:1
ECN/STP
4.49
Có
USD 100
USD 8
200:1
Nhà tạo lập thị trường
3.08
Có
USD 500
USD 40
400:1
Nhà tạo lập thị trường
2.68
Không
USD 50
USD 5
500:1
ECN/DMA
2.63
Không
USD 5
USD 17
500:1
ECN/DMA
2.97
Không
USD 5
USD 13
1000:1
Nhà tạo lập thị trường
2.93
Có
EUR 200
USD 30
30:1
Nhà tạo lập thị trường
4.18
Có
USD 100
USD 20
200:1
Nhà tạo lập thị trường
4.17
Có
USD 100
USD 7
30:1
ECN/DMA
2.65
Không
USD 5
USD 20
2000:1
ECN/DMA
3.07
Có
USD 100
USD 5
200:1
ECN/DMA, STP
3.22
Không
USD 100
USD 13
200:1
Sàn nhà cái NDD
2.54
Không
USD 100
USD 10
1000:1
Nhà tạo lập thị trường
4.13
Có
USD 50
USD 13
400:1
Nhà tạo lập thị trường
2.95
Không
USD 0
USD 5
30:1
Nhà tạo lập thị trường
3.77
Có
USD 100
USD 11
1000:1
Nhà tạo lập thị trường
3.03
Không
USD 1
USD 20
3000:1
Sàn nhà cái NDD
3.41
Có
USD 200
USD 30
200:1
Nhà tạo lập thị trường
3.44
Không
USD 5
USD 14
500:1
STP
3.13
Không
USD 5
USD 16
500:1
ECN/DMA, Nhà tạo lập thị trường
2.95
Không
USD 500
USD 5
100:1
STP
3.39
Có
USD 100
USD 13
1000:1
Nhà tạo lập thị trường
4.21
Có
USD 100
USD 15
500:1
Sàn nhà cái NDD
4.23
Có
USD 10
USD 19
Linh hoạt
ECN/DMA, Nhà tạo lập thị trường
2.94
Có
USD 2500
USD 36
30:1
Nhà tạo lập thị trường
3.53
Có
USD 5
USD 18
1000:1
Nhà tạo lập thị trường
3.93
Có
AUD 200
USD 8
100:1
ECN/DMA
2.72
Không
USD 100
USD 32
200:1
STP
2.72
Không
USD 100
USD 30
500:1
STP
4.13
Có
USD 200
USD 12
500:1
Sàn nhà cái NDD
2.77
Không
USD 10
USD 17
500:1
STP
3.13
Không
USD 0
USD 110
80:1
Nhà tạo lập thị trường
2.91
Có
USD 200
USD 30
200:1
STP
4.03
Có
USD 100
USD 10
30:1
Nhà tạo lập thị trường
4.29
Có
USD 5
USD 12
1000:1
STP
2.15
Không
USD 10
USD 13
500:1
ECN/STP
4.18
Có
USD 100
USD 12
30:1
Nhà tạo lập thị trường
4.26
Có
USD 200
USD 7
500:1
ECN/DMA
3.17
Có
USD 200
USD 13
30:1
ECN/DMA
3.60
Không
USD 5
USD 5
400:1
ECN/DMA, STP
4.63
Có
USD 250
USD 6
30:1
Nhà tạo lập thị trường
2.62
Không
USD 1
USD 20
1000:1
Nhà tạo lập thị trường
3.32
Có
USD 150
USD 30
1000:1
ECN/DMA
3.71
Có
USD 0
USD 5
30:1
ECN/DMA
3.73
Có
USD 500
USD 6
30:1
Sàn nhà cái NDD
3.17
Có
EUR 250
USD 25
30:1
STP
3.59
Có
USD 10
USD 9
30:1
Nhà tạo lập thị trường
4.19
Có
USD 100
USD 11
500:1
Nhà tạo lập thị trường, ECN/DMA
3.18
Có
USD 250
USD 22
200:1
Sàn nhà cái NDD
3.43
Không
USD 0
USD 22
200:1
Nhà tạo lập thị trường
3.53
Không
USD 5
USD 9
3000:1
Nhà tạo lập thị trường, ECN/DMA
3.47
Không
USD 100
USD 18
30:1
STP
2.93
Không
USD 0
USD 8
30:1
Nhà tạo lập thị trường
3.40
Không
USD 300
USD 6
500:1
Nhà tạo lập thị trường
3.85
Có
USD 5
USD 20
500:1
ECN/DMA, STP
3.49
Có
USD 500
USD 16
200:1
Nhà tạo lập thị trường
2.95
Có
USD 100
USD 7
30:1
Nhà tạo lập thị trường
3.75
Có
USD 50
USD 11
500:1
Nhà tạo lập thị trường
2.92
Không
USD 50
USD 12
1000:1
Nhà tạo lập thị trường
2.67
Không
USD 20
USD 12
500:1
STP
4.39
Có
USD 250
USD 6
30:1
Nhà tạo lập thị trường
3.15
Không
USD 250
USD 100
400:1
Nhà tạo lập thị trường
2.77
Không
USD 1000
USD 6.50
100:1
STP
4.03
Có
USD 5000
USD 4
500:1
STP
3.78
Có
USD 250
USD 17
30:1
Sàn nhà cái NDD
3.25
Không
USD 100
USD 18
500:1
ECN/STP
3.53
Có
USD 10
USD 20
1000:1
ECN/DMA
3.38
Không
USD 10
USD 4
1000:1
STP
2.47
Không
USD 300
USD 30
50:1
ECN/DMA
2.67
Không
USD 5
USD 100
1000:1
Nhà tạo lập thị trường
4.55
Có
USD 5
USD 9
50:1
Nhà tạo lập thị trường
4.10
Có
USD 50
USD 11
500:1
ECN/DMA
2.59
Không
USD 250
USD 22
500:1
Nhà tạo lập thị trường
3.17
Có
NZD 10000
USD 13
30:1
Nhà tạo lập thị trường
3.62
Có
USD 200
USD 17
500:1
STP
3.42
Có
USD 0
USD 3
300:1
Sàn nhà cái NDD
3.33
Không
USD 10
USD 8
500:1
ECN/STP
4.51
Có
USD 100
USD 8.60
500:1
ECN/DMA
3.69
Có
USD 100
USD 8
30:1
Nhà tạo lập thị trường
3.47
Có
USD 5000
USD 6.50
30:1
ECN/DMA
3.82
Có
USD 100
USD 10
30:1
ECN/STP
3.42
Có
USD 50
USD 5
100:1
Nhà tạo lập thị trường
3.41
Không
USD 10
USD 15
2000:1
Nhà tạo lập thị trường
3.88
Có
USD 100
USD 5
30:1
ECN/DMA
3.29
Có
USD 250
USD 28
30:1
STP
3.63
Có
CHF 2000
USD 21
30:1
Nhà tạo lập thị trường
2.50
Không
USD 10000
USD 100
100:1
ECN/STP
2.72
Không
USD 0
USD
500:1
STP
3.82
Có
EUR 100
USD 14
200:1
Nhà tạo lập thị trường
3.47
Có
USD 0
USD 6
30:1
Nhà tạo lập thị trường
3.97
Có
USD 100
USD 1
100:1
ECN/STP
3.24
Không
USD 5
USD 20
1000:1
ECN/DMA, Nhà tạo lập thị trường
3.60
Có
USD 1000
USD 13
400:1
Nhà tạo lập thị trường
2.73
Không
USD 0
USD 10
50:1
3.12
Không
USD 10
USD 12
500:1
ECN/DMA
3.98
Có
USD 5
USD 12
500:1
ECN/DMA, STP
4.34
Có
USD 100
USD 6
500:1
STP
3.20
Không
USD 10
USD 21
1000:1
ECN/STP
3.73
Có
USD 500
USD 40
500:1
Nhà tạo lập thị trường
3.41
Có
USD 250
USD 22
30:1
Sàn nhà cái NDD
3.42
Có
USD 100
USD 40
30:1
Nhà tạo lập thị trường
2.85
Không
USD 5
USD 5
1000:1
ECN/DMA
3.81
Có
USD 200
USD
400:1
ECN/STP
3.63
Có
USD 5
USD 8
30:1
Nhà tạo lập thị trường
3.48
Có
USD 500
USD 24
30:1
ECN/DMA
2.97
Không
USD 250
USD 7
500:1
ECN/STP
3.60
Có
USD 100
USD 20
30:1
Nhà tạo lập thị trường
3.75
Có
USD 100
USD 22
1000:1
Nhà tạo lập thị trường
4.30
Có
USD 5
USD 3
500:1
ECN/DMA
3.78
Có
USD 200
USD 14
500:1
ECN/DMA, STP
2.77
Không
USD 25
USD 15
1000:1
ECN/DMA, Nhà tạo lập thị trường
4.38
Có
USD 5
USD 16
500:1
Nhà tạo lập thị trường
4.29
Có
USD 5
USD 8
500:1
Sàn nhà cái NDD, ECN/DMA
3.41
Không
USD 250
USD 17
50:1
Nhà tạo lập thị trường
3.87
Có
AUD 200
USD 12
500:1
ECN/STP

Các sàn giao dịch nổi bật

Giao dịch Ngoại hối và các Hợp đồng chênh lệch (CFD) không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư và đi kèm rủi ro lớn về việc mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 75-90% nhà đầu tư lẻ thua lỗ khi giao dịch các sản phẩm này. Bạn nên cân nhắc xem mình có hiểu cách CFD hoạt động không và bạn có thể chấp nhận rủi ro thua lỗ cao hay không.

Đóng
>