Những sàn giao dịch Forex MT4 tốt nhất

Kinh nghiệm giao dịch
Trading Conditions
Account Types
Trading Platforms
Nhà kiểm định
Total 9 | Sắp xếp theo :
Kinh nghiệm giao dịch
Trading Conditions
Account Types
Trading Platforms
Nhà kiểm định
 • Tiền nạp tối thiểu
  USD 100
  SẢN PHẨM GIAO DỊCH
  • Commodities
  • Cryptocurrencies
  • Forex
  • Indicies
  • Equities
  • ETFs
  KIỂU SÀN GIAO DỊCH

  Market Maker

  KIỂM ĐỊNH BỞI
  ASIC ASIC
  FSCA FSCA
  B.V.I FSC B.V.I FSC
  FSA FSA
  Nền tảng giao dịch
  • MetaTrader4
  • WebTrader
  PHƯƠNG THỨC NẠP TIỀN
  • POLi
  • Visa
  • Mastercard
  • Skrill
  • Neteller
  • Paypal
  • Bank Transfer
  Trading Conditions
  • Đòn bẩy tối đa : 400:1
  • Chênh lệch giá tối thiểu : 0.7 pips
  • Cặp tiền : 50+
  Tài khoản Chênh lệch giá từ Hoa hồng Thực thi Tiền nạp tối thiểu
  Professional 1.3 pips None Instant USD 100 Chi tiết tài khoản
  Retail 1.3 pips None Instant USD 100 Chi tiết tài khoản
  TRADING INSTRUMENTS
  • Commodities
  • Cryptocurrencies
  • Forex
  • Indicies
  • Equities
  • ETFs
  TRADING PLATFORMS
  • MetaTrader4
  • WebTrader
  DEPOSIT METHODS
  • POLi
  • Visa
  • Mastercard
  • Skrill
  • Neteller
  • Paypal
  • Bank Transfer
  Trading Conditions
  • Max. Leverage : 400:1
  • Min. Spread : 0.7 pips
  • Currency Pairs : 50+
 • Tiền nạp tối thiểu
  USD 100
  SẢN PHẨM GIAO DỊCH
  • Commodities
  • Cryptocurrencies
  • Forex
  • Indicies
  • Metals
  • Energies
  KIỂU SÀN GIAO DỊCH

  ECN/STP

  KIỂM ĐỊNH BỞI
  FCA FCA
  ASIC ASIC
  Nền tảng giao dịch
  • MetaTrader4
  • MetaTrader5
  • cTrader
  PHƯƠNG THỨC NẠP TIỀN
  • Bank Transfer
  • Visa
  • Mastercard
  • Skrill
  • Paypal
  • Unionpay
  Trading Conditions
  • Đòn bẩy tối đa : 500:1
  • Chênh lệch giá tối thiểu : Variable pips
  • Cặp tiền : 80+
  Tài khoản Chênh lệch giá từ Hoa hồng Thực thi Tiền nạp tối thiểu
  Razor 0.0 pips AUD$ 7 ECN USD 200 Chi tiết tài khoản
  Standard 1.0 pips None ECN USD 200 Chi tiết tài khoản
  Swap-free 1.0 pips None ECN USD 200 Chi tiết tài khoản
  TRADING INSTRUMENTS
  • Commodities
  • Cryptocurrencies
  • Forex
  • Indicies
  • Metals
  • Energies
  TRADING PLATFORMS
  • MetaTrader4
  • MetaTrader5
  • cTrader
  DEPOSIT METHODS
  • Bank Transfer
  • Visa
  • Mastercard
  • Skrill
  • Paypal
  • Unionpay
  Trading Conditions
  • Max. Leverage : 500:1
  • Min. Spread : Variable pips
  • Currency Pairs : 80+
 • Tiền nạp tối thiểu
  USD 5
  SẢN PHẨM GIAO DỊCH
  • Commodities
  • Cryptocurrencies
  • Forex
  • Indicies
  • Metals
  • Equities
  • Energies
  KIỂU SÀN GIAO DỊCH

  Market Maker

  KIỂM ĐỊNH BỞI
  CySEC CySEC
  FCA FCA
  ASIC ASIC
  IFSC IFSC
  Nền tảng giao dịch
  • MetaTrader4
  • MetaTrader5
  • WebTrader
  PHƯƠNG THỨC NẠP TIỀN
  • Bank Transfer
  • Sofort Banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Maestro
  • Skrill
  • Neteller
  • Bitcoin
  • Unionpay
  Trading Conditions
  • Đòn bẩy tối đa : 500:1
  • Chênh lệch giá tối thiểu : 0.0 pips
  • Cặp tiền : 57
  Tài khoản Chênh lệch giá từ Hoa hồng Thực thi Tiền nạp tối thiểu
  Micro 1.0 pips None Instant USD 5 Chi tiết tài khoản
  Standard 1.0 pips None Instant USD 5 Chi tiết tài khoản
  XM Ultra Low 0.6 pips None Instant USD 50 Chi tiết tài khoản
  TRADING INSTRUMENTS
  • Commodities
  • Cryptocurrencies
  • Forex
  • Indicies
  • Metals
  • Equities
  • Energies
  TRADING PLATFORMS
  • MetaTrader4
  • MetaTrader5
  • WebTrader
  DEPOSIT METHODS
  • Bank Transfer
  • Sofort Banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Maestro
  • Skrill
  • Neteller
  • Bitcoin
  • Unionpay
  Trading Conditions
  • Max. Leverage : 500:1
  • Min. Spread : 0.0 pips
  • Currency Pairs : 57
 • Tiền nạp tối thiểu
  USD 5
  SẢN PHẨM GIAO DỊCH
  • Commodities
  • Cryptocurrencies
  • Forex
  • Indicies
  • Metals
  • Equities
  • Energies
  • Bonds
  KIỂU SÀN GIAO DỊCH

  ECN/STP

  KIỂM ĐỊNH BỞI
  CySEC CySEC
  FCA FCA
  FSCA FSCA
  DFSA DFSA
  FSC FSC
  Nền tảng giao dịch
  • MetaTrader4
  • WebTrader
  PHƯƠNG THỨC NẠP TIỀN
  • Bank Transfer
  • Visa
  • Mastercard
  • Skrill
  • Neteller
  • Bitcoin
  • Unionpay
  Trading Conditions
  • Đòn bẩy tối đa : 1000:1
  • Chênh lệch giá tối thiểu : 0.0 pips
  • Cặp tiền : 51
  Tài khoản Chênh lệch giá từ Hoa hồng Thực thi Tiền nạp tối thiểu
  Micro 1.0 pips None Market USD 5 Chi tiết tài khoản
  Auto 1.0 pips None Market USD 200 Chi tiết tài khoản
  Zero 0.0 pips $3.00 Market USD 200 Chi tiết tài khoản
  HFCopy 1.0 pips Mone Market USD 300 Chi tiết tài khoản
  Premium Pro 1.0 pips None Market USD 5000 Chi tiết tài khoản
  TRADING INSTRUMENTS
  • Commodities
  • Cryptocurrencies
  • Forex
  • Indicies
  • Metals
  • Equities
  • Energies
  • Bonds
  TRADING PLATFORMS
  • MetaTrader4
  • WebTrader
  DEPOSIT METHODS
  • Bank Transfer
  • Visa
  • Mastercard
  • Skrill
  • Neteller
  • Bitcoin
  • Unionpay
  Trading Conditions
  • Max. Leverage : 1000:1
  • Min. Spread : 0.0 pips
  • Currency Pairs : 51
 • Tiền nạp tối thiểu
  USD 100
  SẢN PHẨM GIAO DỊCH
  • Commodities
  • Cryptocurrencies
  • Forex
  • Indicies
  • Equities
  KIỂU SÀN GIAO DỊCH

  Market Maker

  KIỂM ĐỊNH BỞI
  CySEC CySEC
  FCA FCA
  FSC FSC
  Nền tảng giao dịch
  • MetaTrader4
  • WebTrader
  PHƯƠNG THỨC NẠP TIỀN
  • Bank Transfer
  • Sofort Banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Skrill
  Trading Conditions
  • Đòn bẩy tối đa : 500:1
  • Chênh lệch giá tối thiểu : 1.0 pips
  • Cặp tiền : 50+
  Tài khoản Chênh lệch giá từ Hoa hồng Thực thi Tiền nạp tối thiểu
  Basic 1.5 pips None Instant USD 100 Chi tiết tài khoản
  RAW Spread 0.0 pips None Instant USD 200 Chi tiết tài khoản
  Black 1.1 pips None Instant USD 10000 Chi tiết tài khoản
  TRADING INSTRUMENTS
  • Commodities
  • Cryptocurrencies
  • Forex
  • Indicies
  • Equities
  TRADING PLATFORMS
  • MetaTrader4
  • WebTrader
  DEPOSIT METHODS
  • Bank Transfer
  • Sofort Banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Skrill
  Trading Conditions
  • Max. Leverage : 500:1
  • Min. Spread : 1.0 pips
  • Currency Pairs : 50+
 • Tiền nạp tối thiểu
  USD 100
  SẢN PHẨM GIAO DỊCH
  • Commodities
  • Cryptocurrencies
  • Forex
  • Indicies
  • Metals
  • Vanilla Options
  KIỂU SÀN GIAO DỊCH

  Market Maker

  KIỂM ĐỊNH BỞI
  CySEC CySEC
  ASIC ASIC
  Nền tảng giao dịch
  • MetaTrader4
  • WebTrader
  PHƯƠNG THỨC NẠP TIỀN
  • Bank Transfer
  • Sofort Banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Maestro
  • Skrill
  • Neteller
  • Astropay
  Trading Conditions
  • Đòn bẩy tối đa : 400:1
  • Chênh lệch giá tối thiểu : 0.9 pips
  • Cặp tiền : 103
  Tài khoản Chênh lệch giá từ Hoa hồng Thực thi Tiền nạp tối thiểu
  Islamic 1.9 pips None Instant USD 100 Chi tiết tài khoản
  Standard 1.9 pips None Instant USD 100 Chi tiết tài khoản
  Premium 1.4 pips None Instant USD 2000 Chi tiết tài khoản
  VIP 0.9 pips None Instant USD 10000 Chi tiết tài khoản
  TRADING INSTRUMENTS
  • Commodities
  • Cryptocurrencies
  • Forex
  • Indicies
  • Metals
  • Vanilla Options
  TRADING PLATFORMS
  • MetaTrader4
  • WebTrader
  DEPOSIT METHODS
  • Bank Transfer
  • Sofort Banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Maestro
  • Skrill
  • Neteller
  • Astropay
  Trading Conditions
  • Max. Leverage : 400:1
  • Min. Spread : 0.9 pips
  • Currency Pairs : 103
 • Tiền nạp tối thiểu
  USD 100
  SẢN PHẨM GIAO DỊCH
  • Cryptocurrencies
  • Forex
  • Indicies
  • Metals
  • Equities
  • Bonds
  • WTIs
  KIỂU SÀN GIAO DỊCH

  ECN/STP

  KIỂM ĐỊNH BỞI
  ASIC ASIC
  CySEC CySEC
  FCA FCA
  Nền tảng giao dịch
  • MetaTrader4
  • MetaTrader5
  • WebTrader
  • MetaTraderSupremeEdition
  PHƯƠNG THỨC NẠP TIỀN
  • Visa
  • Mastercard
  • Skrill
  • Neteller
  • POLi
  • Bitcoin
  • Bank Transfer
  Trading Conditions
  • Đòn bẩy tối đa : 500:1
  • Chênh lệch giá tối thiểu : 0.1 pips
  • Cặp tiền : 40+
  Tài khoản Chênh lệch giá từ Hoa hồng Thực thi Tiền nạp tối thiểu
  Admiral.Markets 0.5 pips None Market USD 200 Chi tiết tài khoản
  Admiral.MT5 0.5 pips None Market USD 200 Chi tiết tài khoản
  Admiral.Prime 0.0 pips $1.8-$3.0 Market USD 200 Chi tiết tài khoản
  TRADING INSTRUMENTS
  • Cryptocurrencies
  • Forex
  • Indicies
  • Metals
  • Equities
  • Bonds
  • WTIs
  TRADING PLATFORMS
  • MetaTrader4
  • MetaTrader5
  • WebTrader
  • MetaTraderSupremeEdition
  DEPOSIT METHODS
  • Visa
  • Mastercard
  • Skrill
  • Neteller
  • POLi
  • Bitcoin
  • Bank Transfer
  Trading Conditions
  • Max. Leverage : 500:1
  • Min. Spread : 0.1 pips
  • Currency Pairs : 40+
 • Tiền nạp tối thiểu
  USD 200
  SẢN PHẨM GIAO DỊCH
  • Commodities
  • Cryptocurrencies
  • Forex
  • Indicies
  • Equities
  • Bonds
  • Futures
  KIỂU SÀN GIAO DỊCH

  True ECN

  KIỂM ĐỊNH BỞI
  CySEC CySEC
  ASIC ASIC
  Nền tảng giao dịch
  • MetaTrader4
  • MetaTrader5
  • WebTrader
  • cTrader
  PHƯƠNG THỨC NẠP TIỀN
  • Bank Transfer
  • Visa
  • Mastercard
  • Skrill
  • Neteller
  • Paypal
  • Unionpay
  Trading Conditions
  • Đòn bẩy tối đa : 500:1
  • Chênh lệch giá tối thiểu : 0.1 pips
  • Cặp tiền : 60
  Tài khoản Chênh lệch giá từ Hoa hồng Thực thi Tiền nạp tối thiểu
  RAW - cTrader 0.0 pips $3.00 Market USD 200 Chi tiết tài khoản
  RAW - MetaTrader 0.0 pips $3.50 Market USD 200 Chi tiết tài khoản
  Standard - MetaTrader 1.0 pips None Market USD 200 Chi tiết tài khoản
  TRADING INSTRUMENTS
  • Commodities
  • Cryptocurrencies
  • Forex
  • Indicies
  • Equities
  • Bonds
  • Futures
  TRADING PLATFORMS
  • MetaTrader4
  • MetaTrader5
  • WebTrader
  • cTrader
  DEPOSIT METHODS
  • Bank Transfer
  • Visa
  • Mastercard
  • Skrill
  • Neteller
  • Paypal
  • Unionpay
  Trading Conditions
  • Max. Leverage : 500:1
  • Min. Spread : 0.1 pips
  • Currency Pairs : 60
 • Tiền nạp tối thiểu
  USD 100
  SẢN PHẨM GIAO DỊCH
  • Forex
  • Indicies
  • Metals
  • Equities
  • Energies
  • Futures
  KIỂU SÀN GIAO DỊCH

  NDD Intervention Market Maker

  KIỂM ĐỊNH BỞI
  FCA FCA
  CySEC CySEC
  FSCA FSCA
  DFSA DFSA
  SCB SCB
  Nền tảng giao dịch
  • MetaTrader4
  • MetaTrader5
  • WebTrader
  • cTrader
  • FxProEdge
  PHƯƠNG THỨC NẠP TIỀN
  • Bank Transfer
  • Visa
  • Mastercard
  • Maestro
  • Skrill
  • Neteller
  • Unionpay
  Trading Conditions
  • Đòn bẩy tối đa : 500:1
  • Chênh lệch giá tối thiểu : 0.6 pips
  • Cặp tiền : 70+
  Tài khoản Chênh lệch giá từ Hoa hồng Thực thi Tiền nạp tối thiểu
  FxPro cTrader 0.45 pips $4.50 Market USD 100 Chi tiết tài khoản
  FxPro MT4 1.2 pips None Market USD 100 Chi tiết tài khoản
  FxPro MT5 1.52 pips None Market USD 100 Chi tiết tài khoản
  TRADING INSTRUMENTS
  • Forex
  • Indicies
  • Metals
  • Equities
  • Energies
  • Futures
  TRADING PLATFORMS
  • MetaTrader4
  • MetaTrader5
  • WebTrader
  • cTrader
  • FxProEdge
  DEPOSIT METHODS
  • Bank Transfer
  • Visa
  • Mastercard
  • Maestro
  • Skrill
  • Neteller
  • Unionpay
  Trading Conditions
  • Max. Leverage : 500:1
  • Min. Spread : 0.6 pips
  • Currency Pairs : 70+

Ôi Có Nên Sử Dụng Metatrader 4 Để Giao Dịch?

Có những thuận lợi và bất lợi khi dùng MetaTrader 4 làm nền tảng giao dịch. Có những sàn giao dịch rất tốt, nhưng lại không hỗ trợ MT4 vì họ có nhiều chức năng mà MT4 không hỗ trợ. Đó chủ yếu là sàn giao dịch xã hội, và cũng có những sàn tự phát triển phần mềm giao dịch của riêng họ, các phần mềm đó cũng từng đoạt giải thưởng.

LỢI THẾ CỦA METATRADER 4

Nền tảng MetraTrader 4 thì miễn phí. Nghĩa là tiền của bạn sẽ được dùng vào việc giao dịch thay vì phải trả phí hằng tháng nếu bạn dùng một nền tảng giao dịch khác. MetaTrader 4 có những chức năng tuyệt vời và hoàn toàn có thể cạnh tranh với các nền tảng giao dịch thu phí khác.

Giao diện của MetaTrader 4 cũng dễ sử dụng. Kiếm lợi nhuận trong thị trường Forex khá khó khăn, nên bạn sẽ cần một nền tảng giao dịch dễ sử dụng và nhanh gọn. Việc thực hiện lệnh giao dịch rất dễ dàng với nền tảng MT4. Chỉ cần một cú click là lệnh của bạn sẽ được gửi đến thị trường ngay.

Giao dịch với MT4 có dễ không?

Giao dịch bằng MT4 thì dễ dàng, và đây chính là lý do khiến nó thành công như vậy. Có 4 cách để mở một giao dịch trong MT4.

 • Nhấn phím nóng F9.
 • Click nút New Order trong thanh công cụ (toolbar).
 • Click chuột phải lên công cụ bạn muốn trong biểu đồ Buy/ Sell, rồi chọn New Order trong menu.
 • Trong cửa sổ Market Watch, click phải chuột lên biểu tượng bạn muốn Buy/Sell rồi chọn New Order trong menu.
The MT4 New Order Window

Cửa sổ New Order trong MT4

Các lợi thế khác của MT4

 • Một trong những lợi thế quan trọng nhất khi giao dịch thông qua nền tảng MetaTrader 4 là độ trễ thực thi lệnh thấp. Điều đó đảm bảo các giao dịch được thực hiện với tốc độ cực nhanh nhờ thế bạn sẽ không bị trượt giá trong các giao dịch của mình.
 • Có lượng lớn các chỉ dẫn kỹ thuật và có chương trình Expert Advisor(chuyên gia tư vấn)  miễn phí.
 • Bạn có thể điều chỉnh các chỉ dẫn kỹ thuật và thuật toán để phù hợp với nhu cầu giao dịch của bản thân.
 • Với nền tảng giao dịch MT4, bạn đã thiết lập xong tất cả mọi thứ kể từ khoảnh khắc bạn tải và cái đặt phần mềm. Sau khi bạn cài đặt MT4, tất cả thiết lập đều được chỉnh về mặc định.
 • MT4 cũng có phiên bản app. Nghĩa là bạn có thể giao dịch bằng MT4 trên điện thoại di động hoặc máy tính bảng.

BẤT LỢI CỦA METATRADER 4

Cũng có vài bất lợi nhỏ khi giao dịch bằng MetaTrader 4.

Điểm yếu chính của MetaTrader 4 là thiếu các tính năng giao dịch mới. Mặc dù là một trong những nền tảng giao dịch trực tuyến lâu đời nhất, MetaTrader 4 lại chỉ có vài bản cập nhật và rất thiếu các tính năng giao dịch mới. Giao diện giao dịch, mặc dù không tệ, lại đã cũ và không còn phù hợp với thời gian.

MetaTrader 4 thiếu sự tích hợp dữ liệu tin tức và kinh tế. Nếu có tính năng này, các nhà giao dịch đã có thể được cập nhật với những tin tức mới nhất có ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái ngay lập tức.

Nó cũng không có bất kỳ công cụ kỹ thuật nào để đánh giá các biểu hiện trong quá khứ của bạn. Việc đó có thể giúp các nhà giao dịch biết được rằng liệu chiến lược giao dịch của họ có tệ không, và có thể cải thiện nó như thế nào.

KẾT LUẬN

MetaTrader 4 là trọng tâm của rất nhiều người trong việc phát triển thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Nó sẽ còn được sử dụng trong nhiều năm tới và sẽ tiếp tục giúp đỡ các nhà giao dịch mới phát triển sự nghiệp. Nếu bạn định tận dụng tối đa các biểu đồ, muốn tập trung hết mức mà không cần đến các công cụ hoa mỹ, thì MetaTrader 4 là một ứng cử viên tốt để thỏa mãn 90% các nhu cầu giao dịch của bạn.

Nếu bạn muốn biết thêm về tất cả các tính năng giao dịch mà MetaTrader 4 có, hãy xem qua hướng dẫn của chúng tôi về nền tảng giao dịch MetaTrader 4.

Giao dịch Ngoại hối và các Hợp đồng chênh lệch (CFD) không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư và đi kèm rủi ro lớn về việc mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 75-90% nhà đầu tư lẻ thua lỗ khi giao dịch các sản phẩm này. Bạn nên cân nhắc xem mình có hiểu cách CFD hoạt động không và bạn có thể chấp nhận rủi ro thua lỗ cao hay không.