Tác giảTác giả: Chris CammackCập nhật: October 13, 2022

Cập nhật lần cuối vào ngày October 13, 2022

Chris Cammack

Tác giả: Chris Cammack

Cảnh báo rủi ro chung

Giao dịch các sản phẩm sử dụng đòn bẩy như ngoại hối và CFD có thể không dành cho mọi nhà đầu tư vì chúng đặt vốn của bạn vào MỨC ĐỘ RỦI RO CAO.

Thông báo này không thể và không tiết lộ hoặc giải thích, tất cả các rủi ro và các khía cạnh quan trọng khác liên quan đến việc giao dịch với tất cả các dịch vụ đầu tư và Công cụ Tài chính. Nó được dự định là một bản tóm tắt.

Điều thực sự quan trọng là bạn không nên giao dịch bất kỳ khoản tiền nào mà bạn không thể để mất bất kể bạn đã thực hiện bao nhiêu nghiên cứu, hoặc bạn tự tin như thế nào trong giao dịch của mình. Các giao dịch cá nhân rất có thể sẽ bị thua lỗ.

Có rủi ro đáng kể trong bất kỳ giao dịch ngoại hối nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, đòn bẩy, khả năng tín dụng, bảo vệ pháp lý hạn chế và biến động thị trường. Các yếu tố rủi ro đó có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá hoặc thanh khoản của một cặp tiền tệ hoặc tiền tệ.

Nội dung của chúng tôi chỉ dành cho mục đích thông tin

Nội dung trên trang web này chỉ được xuất bản vì lý do thông tin. Mọi ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc thông tin khác có trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và KHÔNG cấu thành tư vấn đầu tư.

Các đánh giá của sàn chỉ là ý kiến của chúng tôi mà chúng tôi nắm giữ dựa trên kinh nghiệm cá nhân trong quá khứ. Chúng không có ý định phản ánh chính xác trải nghiệm bạn có thể có với sàn giao dịch. Thông tin này chỉ nên được sử dụng làm chỉ dẫn và người đọc có trách nhiệm đưa ra ý kiến của riêng họ. Đăng ký với một nhà môi giới trong bất kỳ khả năng nào bao gồm 1) tài khoản demo 2) tài khoản thực 3) bản tin 4) dịch vụ khách hàng chỉ được thực hiện theo quyết định của bạn.

Các bài viết hướng dẫn được viết để hướng dẫn các nhà giao dịch về các nguyên tắc giao dịch ngoại hối. Chúng không được coi là lời khuyên đầu tư, và các ví dụ được sử dụng dựa trên các sự kiện trong quá khứ có thể xảy ra hoặc không xảy ra tại bất kỳ sự kiện nào trong tương lai. Trang web không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất vốn nào liên quan đến nội dung được tìm thấy trên trang web của chúng tôi.

Giao dịch với các nhà môi giới đối tác

Giao dịch với các nhà môi giới đối tác được liệt kê trên trang web phụ thuộc vào công nghệ (Internet) và các nền tảng (được sử dụng trong giao dịch với các đối tác) mà chúng tôi không thể kiểm soát được. Chúng tôi quảng bá phần mềm của bên thứ ba, mà chúng tôi không thể kiểm soát việc sử dụng và chất lượng của sản phẩm. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ rủi ro gia tăng nào.

Vì chúng tôi không thể kiểm soát các công nghệ này, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ rủi ro gia tăng nào gây ra bởi bất kỳ sự cố nào hoặc bất kỳ vấn đề mất vốn nào phát sinh liên quan đến các công nghệ này.

Trong trường hợp một nhà môi giới vi phạm hoặc phá sản, FXscouts.com hoặc công ty mẹ FxScouts Group AB (Org #: 5568629017) không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào về quỹ, rủi ro gia tăng và bất kỳ thiệt hại tiền tệ hoặc con người nào gây ra do hậu quả đó.

Danh sách các nhà môi giới mà chúng tôi duy trì là nghiêm ngặt và duy nhất cho mục đích cung cấp thông tin.

Tính chính xác của thông tin

FxScouts.com không đảm bảo tính chính xác của nó và sẽ không chấp nhận trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ nội dung hoặc việc bạn không thể truy cập trang web, đối với bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại nào trong việc truyền hoặc nhận bất kỳ hướng dẫn hoặc thông báo nào được gửi qua trang web này.

Phân phối

Nội dung của trang web này không nhằm mục đích phân phối. Chúng tôi bảo lưu quyền dịch nội dung sang các ngôn ngữ khác nhằm mục đích tạo phiên bản ngôn ngữ địa phương của nội dung, trên các trang web do FxScouts Group AB sở hữu và điều hành.

Đăng ký nhận tin

Biểu mẫu này sử dụng phương thức xác nhận kép. Bạn cần phải xác nhận email của mình trước khi được thêm vào danh sách.

Đóng