RedaktörRedaktör: Ida HermansenUppdaterad: december 7, 2023

Senast uppdaterad december 7, 2023

Chris Cammack

Valutaparet EUR/USD fortsatte sin nedgång idag, torsdag 7 december, efter ett par dåliga veckor bakom sig. Nyligen publicerade data visade att BNP för tredje kvartalet var lägre än väntat, med BNP på årsbasis som precis lyckades undvika en nedgång och förblev oförändrad på 0 % – jämfört med marknadens förväntningar på en tillväxt på 0,1 %.

Det har skett en nedgång i tillverkning och tjänster över hela Europa, även om kollapsen av den tyska tillverkningssektorn har drabbat EU:s tillväxtutsikter särskilt hårt.

EU GDP 071223

De senaste uppgifterna har inte förändrat marknadens förväntningar om en drastisk sänkning av EU:s räntor 2024. Medan marknaderna samtidigt förväntar sig en rad räntesänkningar i USA (minst 5 stycken under 2024), satsar de också på att EU kommer att behöva sänka räntorna tidigare för att kunna undvika en lågkonjunktur. Så länge marknaden förväntar sig en kraftigare avmattning i EU än i USA kommer pressen på euron att kvarstå.

Dessutom har det blivit en allt större bestörtning över att marknadens förväntningar och centralbankens politik glider isär. Jag nämnde förra veckan att OECD förutspådde att Europeiska centralbanken skulle hålla räntorna stabila under hela 2024 och jag avfärdade idén som en fantasi. Jag tror fortfarande att den här prognosen är osannolik, särskilt när den ekonomiska tillväxten i EU stagnerar och affärer fortfarande håller på att återhämta sig. Men jag är mindre säker på att vi kommer att få se den kraftiga räntesänkningen som handlare förväntar sig.

Handlare på swappmarknader förutspår en hög sannolikhet för den första sänkningen av ECB:s inlåningsränta på 4 procent i mars, och nära sex konsekutiva sänkningar med 25 punkter i slutet av året, en kraftig ökning från tidigare tre eller fyra sänkningar i slutet av november. Men Christine Lagarde, ECB:s ordförande, säger att “räntesänkningar inte förväntas under de kommande kvartalen“.

På andra sidan Atlanten har Jay Powell, styrelseordförande för Federal Reserve, gjort det mycket tydligt i sina senaste kommentarer att marknadens förväntningar skiljer sig från beslutsfattares avsikter, och sagt att “det var för tidigt att med någon som helst säkerhet dra slutsatsen att vi har uppnått en tillräckligt restriktiv hållning, eller för att spekulera om när situationen kan lätta”. Han påminde också marknaderna om att han och hans kollegor i Feds policy-utskott “är beredda att strama åt politiken ytterligare om det blir lämpligt att göra det”.

Marknaderna verkar dock till stor del ha ignorerat hans kommentarer, då terminsmarknaderna pekar på en sannolikhet på nära 50 % att Fed kommer att sänka räntorna i mars, respektive 80 % på att det kommer att ske i maj.

Förväntningar om nära förestående lägre räntor har lett till en ökning av företagens skuldemissioner, där företagslåntagare i USA och Europa emitterade 246 miljarder USD i investeringsklassade och så kallade “junk bonds” (skräpobligationer, obligationer med hög risk) bara i november – 57 % mer än oktobers totala summa och 16 miljarder USD högre än medeltalet för årets första 10 månader. Detta har stor påverkan på marknaderna eftersom finansiella uppluckringar i denna skala gör det svårare för centralbanker att kontrollera inflationen. Därför, ironiskt nog, ökar det bara chanserna för centralbanker att hålla högre räntor ännu längre.

Så frågan är – vem kommer att blinka först, marknaderna eller centralbankerna? Någon av dem kommer att behöva ge efter, och faran är att centralbanker kommer att tvingas till beslut de inte vill fatta för att skydda marknaderna. Lika farligt är det för marknaden att utsättas för felaktiga policies som kan leda till smärtsamma förluster på skuldinnehav för investerare.

På kort sikt kan vi förvänta oss en fortsatt svag euro – men om NFP-siffrorna som släpps i morgon visar en dramatisk nedgång i den amerikanska ekonomin kan allting ändras i en handvändning. Just nu är marknaderna osäkra och möjligen på mycket skakig mark när det gäller penningpolitiken, vilket skapar bräcklighet och ökad risk.

Teknisk analys

EUR/USD fortsätter att falla, efter att ha varit mestadels baisse sedan vändningen den 29 november 2023, då inflationen i euroområdet visade lägre siffror än väntat. Paret bröt ut 14 november – 1 december på 1,0900-nivån, stoppade tillfälligt på 50% på Fibonacci Retracement-nivån i linje med 2023 års nedåtgående trend på 1,08711, och rasade sedan förbi 200-dagars MA (orange linje). Fallet fortsatte under 50-dagars EMA (rosa linje) igår, mot 38,2% på Fibonacci-stödnivån på 1,07740, där den nu står still i väntan på släppet av NFP-siffrorna imorgon.

EURUSD 071223

Diagram över EUR/USD från XTB, framtagen av Alison Heyerdahl

Rent tekniskt har EUR/USD fortfarande potential för ytterligare nedåtgående rörelser, då RSI har passerat under 50 %, men ännu inte blivit översålt. Omedelbart motstånd finns vid den psykologiska nivån på 1,0800, som om det bryts kan locka köpare, medan det på minussidan kan inträffa en förlängd glidning mot 1,0700 om stödet för 1,0760 misslyckas.

Håll dig uppdaterad

Detta formulär använder sig av dubbelt opt-in. Du måste därför bekräfta din e-postadress innan du läggs till i maillistan.

Stäng