RedaktörRedaktör: Ida HermansenUppdaterad: december 4, 2023

Senast uppdaterad december 4, 2023

Chris Cammack

Data visade att inflationen i Euro-området sjönk betydligt mer än väntat i november, ända ner till 2,4 % från tidigare 2,9 % i oktober, siffror som är mycket lägre än den förväntade nivån på 2,7 %.

EU Inflation 301123

Samtidigt visade uppgifter från Tyskland och Italien en knapp ökning av arbetslösheten, vilket ytterligare väckte oro för en bredare nedgång i hela EU.

Marknadsreaktionen var omedelbar och EUR/USD rasande från 1,09800 ned till 1,09100. Marknadsanalytiker flyttade också fram sitt förväntade datum för när Europeiska centralbanken (ECB) ska börja sänka räntorna, till så tidigt som i april nästa år.

EURUSD_2023-11-30_12-38-17

De ekonomiska uppgifterna verkade strida mot de senaste uttalandena från ECB:s ordförande Christine Lagarde, som på måndagen varnade för att det “inte var läge att börja utropa seger” och att “den överordnade inflationen kan stiga något igen under de kommande månaderna”.

Men eftersom USA:s inflation också är på nedgång (även om den följer prognosen till punkt och pricka) och det finns ett intensivt tryck på Federal Reserve att börja sänka räntorna så tidigt som möjligt nästa år, är utsikterna för EUR/USD svåra att förutsäga.

Marknaderna har för närvarande förutspått en sänkning av amerikanska räntor i mars 2024, och den här veckan har medlemmar av Feds FOMC öppet diskuterat att inflationstrycket avtar, samt behovet av att sänka lånekostnaderna för att stödja ekonomin.

Å andra sidan förutspådde OECD:s senaste ekonomiska utsikter, som publicerades onsdagen den 29 november, att ECB inte kommer att börja sänka räntorna förrän 2025 och att marknaden har fel i att förvänta sig en sänkning innan dess.

Så, i detta virrvarr av olika data, prognoser och uttalanden, hur kommer EUR/USD att påverkas?

På kort sikt kommer euron att förbli under press, särskilt efter dess bullrun sedan början av oktober. Då någon form av penningpolitiskt stöd för någon av valutorna nu verkar osannolikt, kommer traders och investerare att noggrant studera uttalanden från olika beslutsfattare och ekonomisk data på en bredare front. Så länge data visar på en fortsatt ekonomisk svaghet i EU, samtidigt som USA:s ekonomi blomstrar, bör USD behålla övertaget.

Naturligtvis, som har varit fallet hela året, skulle varje oväntad uppgång i inflationen på båda sidor om Atlanten radikalt förändra ekvationen.

På medellång sikt och in på det nya året ser saker och ting mer komplexa ut. Men på det stora hela, med tanke på att Federal Reserve ligger under mer politisk press än ECB att börja sänka räntorna, förväntar jag mig att USD kommer att förlora en del av sin glans.

Detta kommer att vara dubbelt sant om det visar sig att OECD har rätt, och ECB förordar att status quo behålls till 2025 – ett mycket osannolikt scenario. I så fall är den potentiella nackdelen för USD enorm.

Håll dig uppdaterad

Detta formulär använder sig av dubbelt opt-in. Du måste därför bekräfta din e-postadress innan du läggs till i maillistan.

Stäng