AvAv: Ida HermansenUppdaterad: februari 12, 2024

Senast uppdaterad februari 12, 2024

Ida Hermansen

Även om det finns över 180 officiella valutor globalt, är det långt ifrån alla som är föremål för handel på marknaden. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad ett valutapar är, de vanligaste paren och vad man behöver tänka på innan man handlar med dem. 

Vad är ett valutapar?

Inom valutahandel är tillgången man handlar med alltid en uppsättning av två olika valutor som kallas ett valutapar, då de köps och säljs samtidigt. Den första valutan i paret kallas för basvaluta och den andra för motvaluta. I ett valutapar, t.ex. EUR/USD är basvalutan alltid till den första, till vänster (EUR) och motvalutan är den andra, åt höger (USD). Basvalutan representerar det aktuella baspriset och motvalutan det aktuella motpriset för paret. 

Till exempel, om priset för EUR/USD är satt till 1,1332 betyder det att 1 euro kan växlas mot 1,1332 dollar. Det är den här förändringen i priset på en valuta i förhållande till en annan som i slutändan genererar antingen en vinst eller förlust för den som handlar med dem. 

Kategorier av valutapar 

När man talar om valutapar så brukar man dela in dem i tre olika kategorier: “Major”, “Minor” och “Exotic”

Majors

Alla major valutapar innehåller den amerikanska dollarn (USD) + en av de sju andra framstående/standard valutorna – Euro (EUR) brittiska pund (GBP), japanska yen (JPY), schweiziska franc (CHF), australiska dollar (AUD), nyzeeländsk dollar (NZD) eller kanadensisk dollar (CAD). 

Minors

De par som inte innehåller USD men fortfarande är en av standardvalutorna faller i kategorin för minors, eller korspar. De vanligaste av dessa par innehåller oftast antingen Euro, japanska Yen eller brittiska Pund. Se exempel nedan:

Exotics

Till sist har vi de ovanliga paren, exotics. De kan innehålla en av de tidigare nämnda valutorna + en valuta från ett mindre eller utvecklingsland (som GBP/SEK) eller bestå helt av två mindre valutor (som NOK/TRY).

Hur du kommer igång – de 4 vanligaste valutaparen

För nybörjare är det enklast att börja handla med någon av de fyra största och vanligaste paren: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD och USD/CHF. 

EUR/USD

Euron och den amerikanska dollarn – EUR/USD, är det överlägset mest handlade valutaparet, med över 20%* av alla transaktioner på marknaden. Detta beror bland annat på att USA och Europeiska unionen är två av världens största ekonomier, vilket garanterar dess popularitet och likviditet. 

När man handlar med EUR/USD är det viktigt att ha koll på faktorer som kan komma att påverka volatiliteten (variationer i prisrörelserna). Två institutioner som ofta påverkar detta är USA:s Federal Reserve (Fed) och Europeiska centralbanken (ECB), t.ex. genom räntebeslut eller andra uttalanden (håll koll på dessa i vår finanskalender). Tiden på dygnet spelar också roll, då EUR/USD tenderar att vara som mest aktiv mellan när Londonbörsen öppnar 9:00 och New York-börsen stänger runt 23:00 CET.

USD/JPY

Det näst största paret består av den amerikanska dollarn och japanska yen – USD/JPY. Det intressanta med detta paret är den relativt stora skillnaden i värde, då japanska yen är värt mycket mindre än dollarn.

Vanliga händelser som påverkar prisrörelserna för USD/JPY inkluderar stora tillkännagivanden om räntor från Bank of Japan och Federal Reserve, samt publiceringen av ekonomisk data som mäter den ekonomiska hälsan både i Asien och USA. 

Till skillnad från de flesta andra valutapar, går det bra att handla USD/JPY även under Asien-sessionen på börsen, ca. 01.00 – 9.00 CET.

GBP/USD

Den tredje vanligaste paret är GBP/USD – brittiska pund och amerikansk dollar.  Detta par delar många likheter med EUR/USD, då Storbritannien också har en stark ekonomi och på många sätt är sammankopplat med EU. Det betydande ekonomiska och politiska bandet mellan Storbritannien och USA har en lång historia och valutahandel med GBP/USD har funnits sedan den amerikanska dollarn började att tryckas år 1776, efter den amerikanska självständighetsförklaringen.

Eftersom USD är motvalutan i de båda paren GBP/USD och tidigare nämnda EUR/USD, betyder det att att båda paren ofta stiger när dollarn är svag och faller när den är stark. Men precis som för alla valutapar påverkar också uttalanden och riktlinjer från centralbankerna, Bank of England (Boe) och Federal Reserve (Fed), prisrörelserna på olika sätt. Även öppningen av Londonbörsen tenderar att ha en betydande inverkan och brukar sätta tonen för utvecklingen resten av dagen.

USD/CHF

Den fjärde och sista av de vanligaste valutaparen är den amerikanska dollarn och schweizisk franc, USD/CHF. Precis som USD är CHF också betraktad som en “säker” valuta, vilket gör den stark i tider av ekonomisk osäkerhet. Den schweiziska nationalbanken (SNB) för också ofta en relativt aggressiv penningpolitik, vilket påverkar CHF:s styrka. 

Det betyder också att vid låg marknadsvolatilitet tenderar den schweiziska francen att följa eurons marknadsrörelser, på grund av den nära ekonomiska relationen mellan Schweiz och euroområdet, samt generellt ha en negativ korrelation med EUR/USD och GBP/USD.

Handel med USD/CHF är mest gynnsam under överlappningen mellan de amerikanska och europeiska börserna, runt 15.30 – 17.30 CET.

Varför man ska handla med de stora valutaparen

Tack vare sin popularitet och likviditet tenderar de vanligaste valutaparen att ständigt locka till sig mer handel. På så sätt minskar också spreadarna mellan köp- och säljkurser. På grund av dessa faktorer i jämförelse med mindre vanliga par, som de exotiska, attraheras fler handlare och håller volymen fortsatt hög.

Med hög volym kan handlare enkelt öppna och stänga stora positioner. I par med lägre volym är det betydligt svårare att genomföra stora transaktioner utan att även påverka priset. Det innebär också att en stor samling investerare och traders är villiga att köpa eller sälja vid en given tidpunkt, vilket minskar risken för så kallad “glidning” (ett sämre pris än förväntat vid genomförd affär).

 

* Källa: BIS OTC foreign exchange turnover April 2022

Håll dig uppdaterad

Detta formulär använder sig av dubbelt opt-in. Du måste därför bekräfta din e-postadress innan du läggs till i maillistan.

Stäng