RedaktörRedaktör: Alison HeyerdahlUppdaterad: maj 15, 2023

Senast uppdaterad maj 15, 2023

Jeffrey Cammack

Har du koll på marknaderna? Dagens finanskalender håller dig uppdaterad om vad som händer på marknaderna.

Att ha förståelse för marknaden och varför den rör på sig kan vara mycket värdefullt för en trader. Vår ekonomiska kalender är kontinuerligt uppdaterad med events som kan påverka valutor runt om i världen.

Ekonomisk kalender med viktiga datum

US Federal Reserve (FED)

USA’s centralbank FED har följande ansvarsområden:

  1. Ansvara för USA’s penningpolitik genom att påverka penning- och kreditvillkoren i ekonomin i strävan efter maximal sysselsättning, stabila priser och måttliga långa räntor
  2. Övervakning och reglering av bankinstitut för att säkerställa säkerheten och sundheten i landets banksystem och finansiella system och för att skydda konsumenternas krediträttigheter
  3. Underhålla stabiliteten i det finansiella systemet och innehåller systemrisk som kan uppstå på finansmarknaderna
  4. Att tillhandahålla finansiella tjänster till förvaringsinstitut, USA: s regering och utländska officiella institutioner, inklusive att spela en viktig roll för att driva nationens betalningssystem

Källa: Federal Reserve

FED Press releases

Non Farm Payroll

För statistik i USA över antalet nya arbetstillfällen som skapats i förhållande till föregående månad. Rapporten innehåller också värdefull information om arbetsmarknaden som har en direkt inverkan på värdet på den amerikanska dollar, priset på guld och aktiemarknaden. Non farm payroll är ett viktigt instrument som används för att avgöra den övergripande hälsan i USA’s ekonomi.

Länk till Non Farm Payroll

Europeiska Centralbanken ECB

Europeiska centralbanken (ECB) är centralbank för de 19 länder i Europeiska unionen som antagit euron. Huvuduppgiften är att upprätthålla prisstabilitet och på så sätt bevara den gemensamma valutans köpkraft.

Källa: ECB

ECB Press releases

Bank of England

Banken har bland annat till uppgift att upprätthålla prisstabilitet och att stödja den brittiska regeringens ekonomiska politik, den har ensamrätt att ge ut sedlar i England och Wales och den förvaltar landets guldreserv på 310 ton.

Källa: Bank of England Wikipedia

Bank of England Press releases

Bank of Japan

Banken har bland annat till uppgift att ge ut sedlar, fastlägga och utföra Japans penningpolitik, ansvara för stabilitet inom det ekonomiska systemet, förvalta och förvara Japans valutareserver och värdepapper.

Källa: Bank of Japan Wikipedia

Bank of Japan Press releases

Kinas Folkbank

Kinas folkbank innehar mer finansiella tillgångar är något annat offentligt organ i hela världen. Banken har bland annat till uppgift att reglera den kinesiska valutan Yuan, men även fastlägga och utföra Kinas penningpolitik, ansvara för stabilitet inom det ekonomiska systemet, förvalta och förvara Japans valutareserver och värdepapper.

Källa: Kinas Folkbank Wikipedia

Peoples Bank of China Press releases

Håll dig uppdaterad

Detta formulär använder sig av dubbelt opt-in. Du måste därför bekräfta din e-postadress innan du läggs till i maillistan.

Stäng