AvAv: Ida HermansenUppdaterad: januari 12, 2024

Senast uppdaterad januari 12, 2024

Ida Hermansen

I denna artikel kommer vi att utforska de mest grundläggande och viktiga termerna som du behöver förstå innan du börjar med valutahandel. Två av de första uttrycken du kommer att stöta på är förmodligen “spread” och “pips”. Dessa uttryck används för att benämna prisrörelser. Spread (spridning) kallas det som är skillnaden mellan köpkursen (det pris du kan köpa en valuta för) och säljkursen (det pris du kan sälja en valuta för) för ett specifikt valutapar.

Den här spreaden mäts vanligtvis i något som kallas för pips.

I de flesta valutapar är en pip den fjärde decimalen. Så om priset på EUR/USD rör sig från 1.1200 till 1.1201, har det ökat med 1 pip. 

Pips

Ett annat vanligt uttryck är “hävstång”, eller leverage på engelska. När du handlar med hävstång “lånar” du pengar av din mäklare, för att finansiera din investering. Som nybörjare bör man därför välja en så låg hävstång som möjligt, samt se till att mäklaren man använder erbjuder negativt saldoskydd (negative balance protection), så att du aldrig kan förlora mer pengar än du satt in. Alla mäklare som är reglerade i Europa via CySEC och Finansinspektionen erbjuder alltid negativt saldoskydd och har en högsta tillåten hävstångsnivå på 30:1, vilket innebär att du endast kan öppna en position 30 x större än din investering.

Hävstång

Innan du väljer en valutamäklare att handla med är det också viktigt att se över dina behov, till exempel vilken sorts handelsplattform du vill handla på. Den första och vanligaste plattformen kallas för MT4 (Metatrader 4) och den nyare och modernare versionen kallas MT5. Det finns också en tredje plattform, cTrader, som många föredrar – speciellt lite mer erfarna traders. Vissa mäklare erbjuder även sina kunder egenutvecklade plattformar, så kallade proprietära plattformar. 

Vilken plattform du väljer beror som sagt på vilka behov du har. På MT4 kan man till exempel endast handla med valuta, så är du intresserad av andra tillgångar som aktier eller EFT:er, är MT5 ett bättre val. cTrader anses vara mer nybörjarvänlig och erbjuder höghastighetsexekvering med ett renare användargränssnitt och till skillnad från MetaTrader, fungerar cTrader endast som en ECN-plattform, vilket betyder att mäklare inte kan modifiera prisflöde eller marknadsdata.

En annan viktig faktor är vilka handelskostnader en mäklare har. Här pratar man igen om spread – då många traditionella mäklare tar ut sina avgifter genom bredare spreadar, då det är mäklarna själva som agerar motpart på din affär. Den typen av valutamäklare kallas för Market Makers, alternativt marknadsgaranter på svenska. Det finns även en del andra faktorer som påverkar handelskostnaden, som hävstångsnivå eller andra avgifter som din mäklare kan ta ut.

En annan typ av mäklare är ECN-mäklare. De tar oftast ut sina avgifter genom ett så kallat courtage (comission på engelska). De kan nämligen inte ta ut sina avgifter i spreaden, då de använder sig av ett nätverk och inte själva agerar motpart till sina kunders affärer. Ett courtage är alltså en slags avgift du betalar för att din mäklare utför en tjänst och agerar “matchmaker”. Se gärna ordlistan nedan för fler användbara termer.

Ordlista:

CFD – CFD står för Contracts for Difference och är en finansiell derivatprodukt som låter dig spekulera i prisrörelserna på olika underliggande tillgångar, inklusive valutapar, utan att fysiskt äga de faktiska tillgångarna. 

Courtage – Ett courtage är en sorts avgift som en valutamäklare tar för att öppna och stänga handelspositioner. Avgiften varierar beroende på mäklare, därför är det viktigt att alltid ha koll på handelskostnader innan man öppnar ett konto.

cTrader – cTrader är en populär handelsplattform som introducerades för första gången 2011. Den erbjuder avancerade handelsverktyg och har ett användarvänligt gränssnitt. 

ECN –  ECN är en förkortning av Electronic Communication Network. En ECN-mäklare är alltså en valutamäklare som använder ett nätverk för att koppla ihop traders och likviditetsleverantörer (en individ eller institution som ser till att det finns tillräckligt med likviditet/medel på marknaden för att underlätta handel med olika typer av finansiella instrument).

Exekvering – Processen att öppna och stänga en order kallas för exekvering. Ju snabbare exekveringshastighet, desto mindre glidning (“slippage”) kan man förvänta sig. 

Glidning – Ett fenomen som innebär att en handelsorder utförs till ett annat pris än det angivna. Detta kan ske när marknaden rör sig snabbt eller när det finns brist på likviditet. Kallas även för “slippage” på engelska.

Hävstång – När du handlar med hävstång finansieras det mesta av positionens värde av din mäklare och ger på så sätt dig en större exponering mot marknaden. Ju större hävstång, desto större kan även potentiella vinster och förluster bli. 

Market Maker – När man handlar med en market maker-mäklare, ibland kallade marknadsgaranter, kommer mäklaren själv att vara motparten till varje affär. Market Makers skapar på så sätt en konstgjord marknad för sina kunder – därav namnet.

MT4 (MetaTrader 4) – MT4 byggdes av MetaQuotes, ett ryskt mjukvaruföretag, 2005, och är fortfarande den mest populära valutahandelsplattformen i världen. Plattformen fungerar som en mellanhand och kopplar ihop traders till en mäklare så att de kan handla valutapar och andra CFD:er.

MT5 (MetaTrader 5) – MetaTrader 5 (MT5) är den senaste versionen av MetaTraders handelsplattform, skapad 2010. Den har ett uppdaterat användargränssnitt, fler finansiella tillgångar att handla med och ytterligare funktionalitet jämfört med sin föregångare.

Negative Balance Protection/Negativt saldoskydd –  En funktion som förhindrar att kunder förlorar mer kapital än vad de har på sitt konto. För alla mäklare som är reglerade i EU, t.ex. av CySEC eller FI, är ett sådant skydd obligatoriskt. 

Pips – Den minsta prisförändringen i ett valutapar, som används för att mäta prisrörelser och volatilitet på valutamarknaden. 

Spread – Skillnaden mellan köp- och säljkursen för ett valutapar, som oftast mäts i pips.

Stop Loss – En Stop Loss-order är en funktion som används för att automatiskt stänga en position om priset når en förutbestämd nivå. Det är ett riskhanteringsverktyg som kan hjälpa till att minimera förluster.

Valutapar – På valutamarknaden handlas alltid valutor i par, där paret används för att uttrycka värdet på en valuta i förhållande till en annan. Det mest handlade paret är EUR/USD, som kallas för ett “major” par. Det finns även mindre vanliga par, som kallas “minors” och “exotics”. 

Håll dig uppdaterad

Detta formulär använder sig av dubbelt opt-in. Du måste därför bekräfta din e-postadress innan du läggs till i maillistan.

Stäng