RedaktörRedaktör: Ida HermansenUppdaterad: april 25, 2024

Senast uppdaterad april 25, 2024

Chris Cammack

Guldpriserna har haft en tillbakagång den senaste tiden, men man ska för den sakens skull inte glömma bort den extraordinära uppgång som ädelmetallen har haft sedan början av oktober 2023. 

Innan Hamas invasion av Israel den 7 oktober 2023 hade guld befunnit sig i en lågkonjunktur under en tid och priset låg på 1820 USD per troy uns (oz). Den globala efterfrågan, som hade stöttats av kinesiska privatinvesterare och köp från centralbanker, var mycket svag – huvudsakligen på grund av den starka dollarn, som haft en tre månader lång uppgång sedan slutet av sommaren.

Det oväntade utbrottet av konflikten i Mellanöstern förändrade allt. Som jag skrev i min översikt över konfliktens effekter på råvaror förra året, gynnades guld starkt under de första veckorna av kriget som en tillgång att ta sin tillflykt till. Det var också ungefär vid denna tid som marknaderna började tro att Fed’s kamp mot inflationen var över, vilket försvagade dollarn. Den svagare dollarn, kombinerat med oron för en utökad konflikt i Mellanöstern, ökade efterfrågan på guld, med priser som steg till över 2000 USD i slutet av oktober. 

När 2023 närmade sig sitt slut verkade potentialen för utvecklingen av en bredare konflikt i Mellanöstern avta, även om den svaga dollarn fortsatte att stödja guldpriserna, som toppade på över 2080 USD i slutet av december. 

Under tidiga 2024 fastnade guldpriserna inom ett intervall, liknande vad vi sett på valutamarknaderna. Optimismen för lägre räntor i USA avtog när data visade att inflationen förblev stillastående och den amerikanska ekonomin var vid anmärkningsvärd god hälsa. Konflikten i Mellanöstern, som inte visade några tecken på att avta, hade inte utvecklats till ett bredare krig. Men priset vägrade att falla mycket under 2000 USD, eftersom kinesisk efterfrågan och Israels kraftfulla svar på Hamas invasion fortsatte. 

Men sedan februari i år har guld återupptagit sin anmärkningsvärda uppgång – extra anmärkningsvärd eftersom det har fortsatt att stiga trots en stark amerikansk dollar. Ursprungligen drivet av spekulation och efterfrågan från regeringar och andra institutioner, tog tjurrusningen fart i april när Iran drogs in i en direkt konflikt med Israel, vilket ledde till att guldpriserna nådde en rekordhög nivå på 2431 USD den 12 april. 

Med en lugn period i Mellanösternkonflikten, har nu priset har fallit tillbaka igen. Styrkan av USD verkar också påverka efterfrågan. Men med tanke på den enastående karaktären av guldets senaste prisrörelser är det allt svårare att satsa emot ytterligare prisökningar i framtiden. 

FBS analytiska team publicerade nyligen en artikel där man hävdade att guldpriserna kan bryta nivån på 2800 USD i år på grund av “betydande centralbanksköp, fortsatta inflationstryck i den globala ekonomin och ökad efterfrågan på guld från icke-institutionella investerare”. Även om jag för närvarande tror att 2800 USD är lite väl fantasifullt, är jag också medveten om att jag kan tvingas äta upp mina ord vid årets slut. 

Vad som händer kommer att bero på framtiden för konflikten i Mellanöstern och bredare geopolitiska spänningar. Så länge detaljhandels-, regerings- och institutionsinvesterare är försiktiga med riskfyllda tillgångar, kan vi förvänta oss att guldpriserna förblir höga. Dollarns styrka kommer också att spela en roll. Om Federal Reserve sänker räntorna avsevärt i år, vilket dock är ett osannolikt scenario, kommer detta också att stödja priset.

Teknisk analys

Efter att ha fallit från sin historiska högstanivå under de senaste två veckorna verkar guld ha gått in i en konsolideringsfas, där det vilar på stödet vid 20-EMA på 2319,83 USD. Eftersom det ligger högt över alla glidande medelvärden, Moving Averages, (20, 50, 100 och 200-dagars EMAs) verkar det som att guld fortfarande har potential för ytterligare uppgångar. RSI bekräftar denna tendens, då det har rört sig bort från sin översålda position, men fortfarande ligger över 50.

Technical Analysis 250424

På uppsidan kan guld möta motstånd vid nivån på 2356 USD, och bortom det kan det vara svårt att puscha förbi den historiskt högsta på 2431 USD.

På nedsidan kommer omedelbart stöd att mötas vid den lägsta nivån för april 2024 på 2270 USD, och därunder vid skärningspunkten mellan mars 2024 högsta och 50-EMA-stödet på 2235 USD.

Håll dig uppdaterad

Detta formulär använder sig av dubbelt opt-in. Du måste därför bekräfta din e-postadress innan du läggs till i maillistan.

Stäng