RedaktörRedaktör: Alison HeyerdahlUppdaterad: juni 12, 2024

Senast uppdaterad juni 12, 2024

Ida Hermansen

I mitten av april, närmare bestämt natten mellan den 19:e och 20:e, skedde den fjärde Bitcoin-halveringen sedan dess lansering 2009. 

Vad är Bitcoin-halveringen och varför sker den?

Halveringen, som sker var 210 000:e block* (ca vart fjärde år) minskar belöningen för utvinning av ett block med hälften, vilket leder till en nedgång i frekvensen av nya BTC på marknaden. Syftet med att gradvis minska utbudet är att det blir både svårare och dyrare att bryta nya mynt över tid.

Den första halveringen skedde 2012, då belöningen sänktes till 25 mynt per block. Efter ytterligare 210 000 block sjönk belöningen till 12,5 BTC 2016, till 6,25 BTC 2020 och efter den senaste är belöningen nu nere i 3,125 BTC per block. Nästa halvering förväntas ske någon gång under 2028.

* Ett block i en blockkedja är en liten grupp av data som är kopplad till andra block för att skapa en säker och transparent digital logg. 

Historisk utveckling 

Historiskt sett har den minskande tillgången, tillsammans med en stigande efterfrågan, spelat en betydande roll för prisrörelserna. Tidigare halveringar har generellt lett till prisökningar, vid de två senaste halveringarna skedde det till exempel en ökning med 51% respektive 83% på BTC under de nästkommande sex månaderna (källa: Coinledger).

Efter halveringen

Forskning har dock visat på att effekten av varje halvering successivt har minskat över tid, vilket kan tyda på en större mognad på marknaden jämfört med tidigare. Dessutom har även andra faktorer påverkat den senaste halveringen, inte minst lanseringen av börsnoterade fonder (EFT:er) för Bitcoin, av stora finansiella institut som Blackrock och Fidelity.

Vad händer nu?

Under tiden som marknaden anpassar sig till den nya dynamiken med både minskat utbud och lägre kompensation för “miners”, bör man förvänta sig ökad volatilitet under de kommande månaderna. 

Enligt 21Shares har de nya BTC-ETF:erna också visat på en betydande handelsvolym och indikerat stort intresse från traditionella investerare. Vidare har inträdet av institutionella aktörer förändrat investeringsbeteenden, där långsiktiga innehavare blir allt mer betydelsefulla. Om denna trend fortsätter kan tillgången på Bitcoin bli mer begränsad, vilket potentiellt kan leda till minskad tillgång och därmed en prisökning (källa: https://www.21shares.com/research/bitcoin-halving-report-2024). 

Läs mer om Bitcoin och andra krypto-CFD:er här.

Håll dig uppdaterad

Detta formulär använder sig av dubbelt opt-in. Du måste därför bekräfta din e-postadress innan du läggs till i maillistan.

Stäng