RedaktörRedaktör: Ida HermansenUppdaterad: juni 13, 2024

Senast uppdaterad juni 13, 2024

Chris Cammack

Tisdagen den 14 november skickades den amerikanska dollarn (USD) in i en nedåtgående spiral – med ett tapp på över 1,5% under dagen. Detta på grund av lägre än förväntade inflationssiffror (KPI) representerade av DXY-indexet.  

Även om avtrycket från Konsumentprisindexet (KPI), som varit på en stabil nivå de senaste månaderna, endast var en mindre förändring från den förväntade ökningen på 0,1%, utlöste det enorma förändringar på finansmarknaden. Aktier och råvaror steg, obligationer steg, och på valutamarknaden nådde både EUR och GBP den högsta nivån mot dollarn på flera veckor. 

Så, om skillnaden mellan den faktiska CPI:n och prognosen var så liten, vad var det egentligen som orsakade dessa stora marknadsrörelser? Tja, trots fortsatt hökaktig retorik från medlemmarna av Federal Reserve, har marknaderna äntligen dragit slutsatsen att Fed nu har gjort allt vad man kunnat för att begränsa inflationen. Därför är marknadens förväntningar nu att FOMC:s nästa ränte-drag kommer att vara nedåtgående, även om det inte kommer att ske än på några månader.

Även om starka siffror för den amerikanska detaljhandeln presenterades den 15 november, hjälpte de inte till att lyfta marknaden, speciellt inte med tanke på att Prisindex i producent- och importled (PPI) kom in negativt på -0,5% jämfört med prognosen om en ökning på 0,1%. Snarare förstärktes marknadens förväntningar om att vi nu nått ett slut på räntehöjningarna.

DXY har återhämtat sig något från den smäll den fick på tisdagen, men kommer att förbli sårbar under överskådlig framtid, då förväntningarna på räntehöjningar i stort sett är noll. Sedan sin spektakulära uppgång på tisdagen har EUR/USD handlats inom ett intervall kring 1,085, och ING-analytiker säger att “vi för närvarande prognostiserar att EUR/USD kommer att förbli ganska stabil – inte långt från nuvarande nivåer – fram till årsskiftet.”

Även om så kan vara fallet, så kommer uttalanden från centralbanker under torsdagen den 16 november och fredagen den 17 november säkerligen medföra mycket för traders att fundera över.

Tal

Kommande uttalande och tal från beslutsfattare inkluderar Michael Barr, Loretta Mester, John Williams och Lisa Cook. Europeiska centralbankens (ECB) ordförande Christine Lagarde kommer att hålla invigningstal vid den årliga Europeiska systemrisknämndens ( (ESRB) onlinekonferens och hålla huvudtalet vid Frankfurt European Banking Congress. Där kommer man också kunna lyssna till Megan Greene, medlem i Bank of Englands penningpolitiska kommitté.

Komplex kommunikation och volatilitet

Det är viktigt för valutahandlare att förstå effekten av beslutsfattarnas alla uttalanden på marknaderna som väntas de närmaste dagarna.

I en artikel för Financial Times diskuterade nyligen Jumana Saleheen, chefsekonom på Vanguard Asset Management, en annan artikel hon varit medförfattare till, med titeln “Keep it Simple: Central Bank Communication and Asset Prices.

Saleheen och hennes kollegor studerade kommunikation från Bank of Englands penningpolitiska kommitté (MPC) från 1999 till 2023, inklusive tal och uttalanden från kommitténs medlemmar.

Deras forskning resulterade i två fascinerande upptäckter, förklarar Saleheen:

Vi upptäckte att tillgångspriser reagerar olika på hur ny information om den framtida vägen för politiken förmedlas. Tal av medlemmar i penningpolitiska kommittén är effektivare på att påverka medellånga till långa räntor än räntebesked och presskonferenser…. Att mäta god kommunikation är inte enkelt. Men komplex kommunikation tenderar att följas av större volatilitet i tillgångspriserna, vilket är oönskat ur ett makroekonomiskt perspektiv.

Så, inte bara har uttalanden från beslutsfattare mer inflytande över tillgångspriser än förutbestämda uttalanden (något som de flesta redan visste), utan ju mer komplicerat språket är i dessa tal och uttalanden, desto mer volatila blir prisrörelserna som följer.

Saleheen och hennes kollegor argumenterar för att “centralbanker som vill undvika att skapa volatilitet på finansmarknaderna bör hålla det enkelt. Våra resultat tyder på att tidigare litteratur förbiser en viktig källa till variation i tillgångspriserna genom att ignorera typen och stilen på penningpolitisk kommunikation.

Till hennes försvar påpekar Saleheen att komplex kommunikation ofta är oundviklig: “… när ekonomin drabbades av chocker, som pandemin och kriget i Ukraina, var centralbanker tvungna att arbeta med nya begrepp och data för att avgöra den bästa vägen framåt för politiken. Baserat på språkstruktur och ord finner vi att kommunikatinen från Bank of England har blivit mer komplex över tid, eftersom miljön har blivit mer utmanande.”

Så, vad innebär detta för valutahandlare? Tja, under en dag som idag, när flera uttalanden görs av beslutsfattare under en utmanande tid, kan det vara värt att hålla ögonen på uttalandenas komplexitet och tvetydighet, då detta kan ge dig en uppfattning om den volatilitet som kommer att följa.

Med USD under ständigt tryck, inflationssiffror för eurozonen och fler tal som väntas imorgon, kan det vara värt att ta på sig en foliehatt och förbereda sig för 48 timmar av enorm volatilitet.

Håll dig uppdaterad

Detta formulär använder sig av dubbelt opt-in. Du måste därför bekräfta din e-postadress innan du läggs till i maillistan.

Stäng