AuthorAv Jeffrey Cammack
Uppdaterad: 24 september 2019

Forexmomentum är ett mått på förändringshastigheten av valutakursen över tid. Momentum används som ett mått på om ett valutapar trendar uppåt eller nedåt på marknaden. Det kan även signalera början på en ny trend för valutaparet. Forexmomentum underlättar förståelsen för fluktuationer på marknaden.

Hur man tyder momentum?

När en trend uppstår är ofta momentum (förändringshastigheten) svagare. När vi befinner oss i en stark trend, antingen bullish eller bearish, kommer momentum förändras före kursen, vilket ger momentum till en indikator.

Generellt är rådet att handla om och endast om momentumindikatorn ligger i linje med trenden. Om momuntum går i motsatt riktning av trenden är rekommendationen att inte handla. Indikatorer för att mäta momentum är Moving Average Convergence Divergence (MACD)Relative Strength Index (RSI)Stochastic mfl.

Relative Strength Index (RSI)

Låt oss använda oss av RSI-indikatorn som vårt verktyg för att mäta momentum. RSI-indikatorn är en av de vanligaste oscillatorerna bland professionella valutahandlare eftersom den tenderar att vara mer exakt. RSI-indikatorn svänger mellan 0 och 100; men når emellertid sällan dessa nivåer, uten brukar stanna inom 20-80-intervallet. Generellt innebär ett momentum över 80 att valutaparet är överköpt och vice versa när vi har ett momentum under 20 är paret översålt.

Fig 1: RSI Indikatorn

Fig 1: RSI Indikatorn

Eftersom momentum förändras före kursen kan vi utläsa trender här på vilket håll valutakursen kommer röra sig. Brytningar i trendlinjen för momentumindikatorn sker ofta innan brytningar i valutakursen.

Se momentum på samma sätt som en boll som kastas upp i luften: När den kastas har bollen uppåtgående momentum, men när den bollen saktar in för att under någon tiondels sekund stå still, är momentet redan nedåtriktat eftersom accelerationen gått över till deceleration. Detta är detsamma med kursförändringen på Forex-marknaden. När ett valutapar börjar sjunka i värde har momentum redan varit på nedåtgående innan prisfallet.

Tradingexempel Forex Momentum

Fig 2: EUR/USD 1H Graf

Fig 2: EUR/USD 1H Graf

Om vi betraktar grafen i exemplet ovan ser vi en trendlinje på RSI-indikatorn och även en uppåtgående trend i valutakursen. När trendlinjen sedan bryts på RSI-indikatorn ser vi att sedan även ett slut på den uppåtgående kursutvecklingen. Då brytningen i RSI-indikatorn sker innan brytningen i valutakursen kan vi förutspå att marknaden kommer vända neråt.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är momentum-RSI-indikatorn en mycket enkel indikator att tolka. Den korrelerar med valutaparets priskurs och då momentum förändras före kursen kan vi utläsa trender här på vilket håll valutakursen kommer röra sig. RSI är därmed bra att tillämpa för att gå in, eller gå ur en trade.

Dela Artikeln

Håll dig uppdaterad

Detta formulär använder sig av dubbelt opt-in. Du måste därför bekräfta din e-postadress innan du läggs till i maillistan.

Utvalda Valutamäklare

Handel med hävstångseffekt på produkter som Valutapar och CFD'er passar inte alla investerare, då dessa utsätter kapital för hög risk. 75-90% av alla icke-professionella som handlar med dessa produkter förlorar pengar. Överväg om du är insatt i hur CFD: er fungerar och om du har råd att riskera att förlora dina pengar.

Stäng
>