Vad är en Pip i Valutahandel, och hur beräknas den?

Pip “Percentage in point” är en enhet för att beräkna den minsta möjliga prisförändringen hos ett valutapar. Prissättningen för alla valutor anges med fyra decimaler, förutom japansk yen som anges med två decimaler. En pip är den minsta möjliga förändringen mellan valutorna i ett valutapar.

Exempel: En förändring på 0.0001 mellan EUR/USD är detsamma som en pip (en punkts förändring) och en förändring på 0.01 mellan EUR/JPY är detsamma som en pip.

Pip är en värdefull faktor som kan hjälpa oss att avgöra avståndet till vår Stop Loss-order, eller Take Profit-order, samt förstå vårt risktagande.

Vad är PIP-värdet?

En pip är i sig själv den enhet för den minsta möjliga prisförändringen hos ett valutapar, menen Pip’s värde vara avsevärt högre, tex vid vid handel med hjälp av hävstångseffekt.

Pip-värdet för varje enskild transaktion (eng. forex trade) är beroende av volymen på vår transaktion, dvs ju högre antal lots vi handlar med, desto högre pris visar pip-värdet. Då varje valuta har sitt eget relativa värde, är pip-värdet beroende av valutan. Nedan följer några exempel på hur man kan få fram pip-värdet.

Vi har exempelvis två scenarier när US-dollarn är basvalutan som i fallet med USD/CAD eller USD/CHF. För att beräkna pip-värdet måste vi använda följande formel:

 

Pip-värde = (Ett Pip / Valutakurs) * antal lots

 

Exempel 1: Om vi köper 1 standardlot (100.000 enheter)  USD / CHF som handlas på 0.9885-nivån, kommer varje piprörelse till vår fördel att vara värd 10,11 USD.

Pip-värde= (0.0001 / 0.9885) * 100.000 = 10,11 USD

 

Det andra scenario är när vi har ett valutapar som inte innehåller amerikanska dollar – som EUR / JPY eller GBP/ CHF. Sådana valutapar är också kända som ”cross currency” och för att beräkna värdet måste vi använda följande formel:

 

Pip Värde =  [(One Pip / Exchange Rate) * Lot size]*Base Currency Exchange rate

 

Exempel 2: Om vi köper 1standardlot (100.000 enheter) GBP / JPY, som handlas på en nivå av 158,45; för att kunna beräkna pipvärdet behöver vi växelkursen för basvalutan, vilket i vårt fall är GBP / USD, och vi använder 1.4480 som vår valutakurs.

Pip värde = [(0.01 / 158.45) * 100.000] * 1.4480= 9,13 USD

Om vi handlar 1 standard lot GBP/JPY kommer varje piprörelse till vår fördel att översättas till 9,13 USD vinst.

Trading Forex and CFDs is not suitable for all investors and comes with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 75-90% of retail investors lose money trading these products. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
+ +