Vad är valutahandel? Lär dig Forex Trading

Valutahandel eller Forex Trading som det internationellt heter (forex ursprungligen ”foreign exchange”), går ut på att köpa och sälja valutor i valutapar. Exempel: En valutahandlare säljer SEK (Svenska kronor) och köper USD (US Dollar) i förhoppning att USD-valutan ökar i värde, för att då sälja sina USD för att göra en vinst.

Forexmäklare för valutahandel reglerade av Finansinsketionen

 

Valutor handlas i par

Valutahandlare köper och säljer valutor i valutapar. Exempel på vanliga valutor som handlas på forexmarknaden är:

  • USD – United States Dollar
  • EUR – Europeiska Unionen Euro
  • GBP – Great Britain Pound

Prissättning av valutapar (Quotes)

Valutapar prissätts i “quotes” som består av en basvaluta (base currency) och en motvaluta (quote currency):

  • Basvaluta: Valutan du säljer
  • Motvaluta: Valutan du köper


Exempel: USD/EUR quote på 1.2309; För att köpa $1 behöver du betala EUR 1.23 (fiktiva siffror).

Köp “bid price” och sälj ”ask price”

Det finns två priser ”quotes” för ett valutapar, ett för köp ”bid” och ett för sälj ”ask”.

  • Bid: Högsta priset en köpare kan tänkas betala för en valuta
  • Ask: Lägsta priset en säljare säljer en valuta

 

Vad är “Spread”

“Spread” är skillnaden mellan “bid” och “ask”; dvs skillnaden mellan köp- och säljkursen.

 

Vad är en ”Pip”?

Pip “Percentage in point” är en enhet för att beräkna den minsta möjliga prisförändringen hos ett valutapar.

Prissättningen för alla valutor anges med fyra decimaler, förutom japansk yen som anges med två decimaler. En pip är den minsta möjliga förändringen mellan valutorna i ett valutapar.

Exempel: En förändring på 0.0001 mellan EUR/USD är detsamma som en pip (en punkts förändring) och en förändring på 0.01 mellan EUR/JPY är detsamma som en pip.

 

Exempel valutahandel

EUR/USD – Euro US Dollar
Bid/Ask: 1.1631 / 1.1633

Spread = 2 pips

Vi gör en förlust på 2 pips om vi köper valutaparet för 1.1631 för att sedan sälja direkt för 1.1633.
För att göra en vinst måste marknaden röra sig 3 pips till vår fördel (Ask 1.1630).

Trading Forex and CFDs is not suitable for all investors and comes with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 75-90% of retail investors lose money trading these products. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
+ +