Därför korrelerar guldpriset med Australiska Dollar

Priset på guld- och växelkursen på valutaparet AUD / USD har en historisk positiv korrelation. Detta eftersom Australien är världens näst största guldproducent efter Kina och anledningen till att den australiensiska dollarn är mer känd som en ”råvaruvaluta” (eng commodity currency).

Denna typ av korrelation återfinns mellan olika typer av tillgångar eftersom marknaderna är sammankopplade. Det här är inte en absolut korrelation, men i allmänhet ökar växelkursen för AUD / USD när guldpriset ökar (se Figur 1) och vice versa.

Korrelation AUD/USD och guld

Fig 1: Korrelation mellan AUD/USD och Guld

Australien producerade omkring 10% av världens guld 2015 (se figur 2) och som nämnts ovan har det varit ett historiskt samband mellan Australiens valuta och spotpriset på guld. Guld och den australiska dollarn har historiskt varit korrelerade tillgångar, även om korrelationen har försvagats på senare år.

Fig 2: Produktion av guld nedbrutet per land

Fig 2: Produktion av guld nedbrutet per land

Handelsstrategi för Guld och AUD – Pair Trading Strategy

En stark korrelation mellan olika tillgångar såsom Guld och AUD ger bra förutsättningar för att upprätta en s.k. ”Pair Trading Strategy” eller parhandel. Vanligtvis använder man sig av ”Pair Trading” inom aktiehandel, men samma principer kan tillämpas på andra instrument såsom guld och valutor. Enkelt uttryckt innebär Pair Trading till att parallellt köpa eller sälja två olika tillgångar.

”Pair Trading” kan bidra till miskad risken även om det inte nödvändigtvis ökar sannolikheten för vinst. Därmed sagt kan möjligheter även uppstå om korrelationen bryts. Exempel på detta skulle kunna vara ett ”Gold rallie”, där priset på guld går upp medan AUD/USD ej följer samma trend. I detta fall kan man i stället korta Guldet (eng. short) och samtidigt ta en lång (eng. long) position på AUD / USD. När både Guld och AUD/USD återgår och konsolideras mot marknadstrenden görs en vinst på traden.

Trading Exempel

Enligt Figur 3 kan vi se att sedan mitten av april och i början av maj har Spotpriset för guld och kursen för AUD/USD avvikit från varandra. AUD/USD hade sin top den 14 april medan Guldpriset toppade den 2 maj. 2a maj, då guldet inte följde efter valutaparet i kurs är vår trigger för att ta vår ”pair trade”.

Vi tar en ”short” position på guld, som är den överpresterande tillgången och samtidigt tar vi en ”long” position på AUD / USD. Guld sjunker sedan mer än -7,20% eller – $ 94, medan Aussie går ner -5,60% eller -430 pips och slutresultatet av traden är att vi tjänat på guld-traden och samtidigt förlorat på AUD / USD. Short på guld ger oss dock en högre vinst än vad vi förlorat på vår long på AUD/USD.

AUDUSD-daily-chart

Fig 3: Guld – AUD/USD Daily Chart

Sammanfattning

Vid ”Pair Trading” är vi intresserade av att ta en trade när paren ej korrelerar perfekt mot varandra, dvs vi får handelsmöjligheter vid ökad volatilitet. Detta med den underliggande förutsättningen att paren historiskt har rört sig tillsammans och att de i framtiden sannolikt kommer att flytta tillbaka i linje med varandra.

Trading Forex and CFDs is not suitable for all investors and comes with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 75-90% of retail investors lose money trading these products. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
+ +