AutorAutor: Jeffrey CammackUaktualnione: 21 października, 2020

Ostatnia aktualizacja 21 października, 2020

Jeffrey Cammack

Wskaźnik momentum, czyli impetu, mierzy szybkość, z jaką zmienia się cena pary walutowej, surowca lub towaru. Jest on często wykorzystywany do wykrywania osłabienie lub wzmocnienia waluty, sygnalizuje również potencjalne punkty odwrócenia lub rozpoczęcia trendu. Wiedza, czym jest impet, ułatwi nam zrozumienie wahań giełdowych na rynku wymiany walutowej.

Podstawową informacją, którą uzyskamy analizując wskaźnik impetu, jest siła trendu. Wysokie wartości momentum oznaczają silny trend, bez względu na to, czy jest on zwyżkowy, czy zniżkowy. W tym momencie na rynek wchodzą nie tylko grube ryby, ale także spekulanci, których nie trzeba już przekonywać, że mają do czynienia z prawdziwym trendem.

Jak odczytywać pęd?

Na początku trendu często możemy zaobserwować niższe odczyty wskaźników impetu. Zrozumienie, dlaczego tak się dzieje, to klucz do poprawnego wykorzystania oscylatora pędu. Przyczyną tej sytuacji jest fakt, że na rynku nie utworzył się jeszcze silny sentyment, który przeważyłby szalę na jedną ze stron. Kiedy jesteśmy w silnym trendzie, czy to byczym, czy też niedźwiedzim, impet wyprzedza cenę, czyli jest wskaźnikiem wiodącym.

Ogólnie rzecz biorąc, powinieneś sugerować się impetem tylko wtedy, gdy zmierza w tę samą stronę co trend cenowy. Nie zaleca się dokonywania transakcji w sytuacji odwrotnej, czyli wtedy, gdy trend i pęd mają rozbieżne kierunki. Do wskaźników stosowanych do pomiaru pędu należą: zbieżność i rozbieżność średnich kroczących (MACD), wskaźnik siły względnej (RSI), oscylator stochastyczny i inne.

RSI ‒ wskaźnik siły względnej

Dla celów tego artykułu, będziemy używać wskaźnika RSI (ang. Relative Strength Index) jako naszego narzędzia do pomiaru pędu. RSI jest jednym z najczęściej używanych oscylatorów wśród profesjonalnych traderów, a to za sprawą jego dokładności. Choć oscyluje na skali od 0 do 100, to rzadko osiąga te granice i zazwyczaj ma tendencję do pozostawania w przedziale 20-80. Ogólnie przyjęte jest, że RSI powyżej 80 oznacza wykupienie, a poniżej 20 wyprzedanie.

Wykres 1: Wskaźnik RSI

Wykres 1: Wskaźnik RSI

Strategia wykupienia i wyprzedania nie jest wiarygodna, ponieważ rynek może pozostać w tych warunkach przez dłuższy okres czasu, zanim trend się odwróci. Ponieważ pęd poprzedza cenę, możemy traktować jego odczyty tak jak kwotowania. Zmiana na wykresie RSI często poprzedza zmianę w ruchu cenowym.

Wyobraź sobie piłkę podrzucaną w powietrzu, która początkowo wznosi się, a później opada. Zmiana kierunku wywołana jest „wyczerpaniem się” tej siły, która wcześniej odpowiadała za ruch w górę. Tak samo jest z ruchami cen na rynku Forex. Aby kurs walutowy zaczął spadać, najpierw musi zacząć spadać wskaźnik momentum.

Przykład z rynku Forex

Wykres nr 2: Wykres godzinowy EUR/USD

Wykres nr 2: Wykres godzinowy EUR/USD

Rzućmy okiem na powyższy wykres: zarówno momentum, jak i cena poruszały się początkowo ku górze. Gdy załamała się linia trendu na wykresie wskaźnika RSI, był to dla nas poważny sygnał ostrzegawczy, że trend cenowy także ulegnie odwróceniu. Ponieważ pęd zawsze wyprzedza cenę, załamanie linii momentum ostrzega, że rynek traci rozpęd i panująca tendencja ma się odwrócić.

Wnioski

Podsumowując, wskaźnik pędu RSI nie jest skomplikowaną konstrukcją i łatwo go zrozumieć. Jest jednym z niewielu wskaźników wiodących, które są tak unikalne i potężne. Ponieważ możesz traktować go tak samo, jak ruch ceny, łatwo jest przełożyć informacje płynące ze wskaźnika momentum na zmiany w cenie danej pary walutowej. Oscylator RSI jest dobrym narzędziem do ustalania tzw. punktów zwrotnych, a tym samym wyznaczania, kiedy należy otwierać i zamykać pozycje.

Bądź na bieżąco informowany

Formularz ten ma włączoną podwójną opcję "opt in". Musisz potwierdzić swój adres e-mail przed dodaniem do listy.

Zamknij