fbpx
AutorAutor: Jeffrey CammackUaktualnione: 21 października, 2020

Ostatnia aktualizacja 21 października, 2020

Jeffrey Cammack

W poprzednim artykule o jednostkach i dźwigniach finansowych wspomnieliśmy, że za pomocą dźwigni finansowych możesz kontrolować większe kwoty ponad tę, jaka figuruje na twoim koncie. W tym miejscu wyjaśnimy, jak to zrobić.

Z reguły, gdy coś kosztuje $10000, musisz zapłacić za to dokładnie tyle, to dość oczywiste. Jednakże w przypadku rynków walutowych nie ma konieczności posiadania całej kwoty, by dokonać zakupu. Wpłacamy jedynie tyle, byśmy mogli pokryć koszt potencjalnych strat. Wpłatę tę nazywamy marżą.

Marża jest wpłatą wymaganą do otwarcia i utrzymania pozycji transakcji na rynku walutowym. Nie jest to odpowiednik kosztu transakcji, a po prostu część twojego salda, która jest wyodrębniona do rozpoczęcia transakcji.

Marża jest pomnożona przez wartość dźwigni finansowej, co z kolei określa wartość jednostki (lot). Marża ma wymierną wartość w prawdziwych pieniądzach zdeponowanych na twoim koncie.

Jeśli, dla przykładu, chcemy zainwestować 1 mikrojednostkę (0.1 jednostki), której wartość odpowiada $1000, a makler oferuje dźwignię w stosunku 50:1, do kontrolowania tej jednostki będziemy potrzebować marży w wysokości $20.

Marża zostanie ci zwrócona bez względu na to, czy transakcja przebiegnie pomyślnie, czy też nie.

Jak obliczyć wartość marży

Wartość marży jest powiązana z dźwignią oferowaną przez maklera. Może być również wyrażona jako procent od pełnej kwoty potrzebnej do otwarcia pozycji.

marza

Przykład 1: Dźwignia o stosunku 50:1 oznacza marżę w wysokości 1/50, czyli 0.02, czyli 2%

Przykład 2: Dźwignia o stosunku 100:1 oznacza marżę w wysokości 1/100, czyli 0.01, czyli 1%

By obliczyć wysokość marży, jaką będziesz musiał wpłacić, użyj poniższego równania:

Przyjrzyj się temu przykładowi:

  •             Kupujemy EUR/USD po cenie rynkowej 1.2200
  •             Wartość kontraktu = 10,000
  •             Wartość jednostki = 2
  •             Dźwignia = 1:50

Oznacza to, że dla otwarcia danej pozycji, będziesz potrzebował na koncie przynajmniej $488. Inaczej twoje zamówienie zostanie odrzucone z powodu braku wystarczających środków na koncie.

Czym jest kapitał własny?

Kapitał własny, w przypadku rynków walutowych, jest sumą środków, które masz na koncie i niezrealizowanego zysku lub straty z twoich otwartych pozycji.

Czym są wolne środki?

Wolne środki to środki, na twoim koncie, które mogą zostać użyte do otwarcia nowych pozycji. Obliczyć je można za pomocą poniższego równania:

Załóżmy, że chcesz przystąpić do transakcji przy następujących warunkach:

  •             Saldo   = $10,000
  •             Dźwignia         1:50
  •             Marża = 2%
  •             Kpuno EUR/USD po cenie 1.2200 przy wartości jednostki 0.1

Wymaganą marżę wyliczymy w następujący sposób:

Jeśli po przystąpieniu do transakcji, wartość waluty spadnie do 1.2100, ponosisz stratę w wysokości 100 pip, czyli w tym przypadku równowartość $100.

Tak samo, jeśli po przystąpieniu do transakcji, wartość waluty wzrośnie do 1.2300, twoje konto wzrasta o 100 pip, czyli $100.

Na rynkach walutowych twój potencjalny zysk lub strata jest wyrażany za pośrednictwem zmiennego wskaźnika. Niezrealizowany zysk lub strata są widoczne do momentu zamknięcia transakcji. Dopiero po jej zamknięciu zysk lub stratę można zrealizować, co bezpośrednio wpływa na stan twojego konta.

Wezwanie do dopłaty

Jest to sytuacja, w której środki na twoim koncie są niewystarczające i należy je uzupełnić, by utrzymać otwartą pozycję.

Z reguły gdy twój kapitał własny spadnie poniżej określonego poziomu, twoje pozycje zostaną automatycznie zamknięte przez maklera. Inni maklerzy wysyłają powiadomienia, by inwestor mógł w porę zamknąć otwarte pozycje.

Bądź na bieżąco informowany

Formularz ten ma włączoną podwójną opcję "opt in". Musisz potwierdzić swój adres e-mail przed dodaniem do listy.

Zamknij
>