AutorAutor: Jeffrey CammackUaktualnione: 21 października, 2020

Ostatnia aktualizacja 21 października, 2020

Jeffrey Cammack

W przeciwieństwie do rynku akcji, gdzie luki cenowe są codziennością, rynek Forex działa 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Weekendy dają cenie możliwość poruszania się, gdy giełda jest zamknięta, co powoduje powstawanie luk otwarcia w poniedziałek rano.

Luki na giełdzie często powstają z powodu ważnych wydarzeń, które mają miejsce, gdy jest ona zamknięta. Na Forexie nie musimy znać przyczyny powstania luki. Oznacza to w praktyce, że nie ma potrzeby śledzenia serwisów informacyjnych ani czytania gazet, by zrozumieć, w czym rzecz – do podejmowania decyzji inwestycyjnych wystarczy nam analiza techniczna rynku.

Czym jest luka?

Luką nazywamy sytuację, gdy cena otwarcia różni się od ceny zamknięcia z poprzedniego dnia handlowego. Zwykle na rynku Forex, luki pojawiają się po weekendzie, co oznacza, że cena otwarcia w nowym tygodniu handlowym jest zauważalnie wyższa lub niższa od ceny zamknięcia z ostatniego piątku. Jednak luki mogą pojawiać się także w ciągu tygodnia, np. gdy publikowane są wiadomości ekonomiczne o dużym wpływie na rynek. Utrata płynności prowadzi do powstawania dużych luk cenowych.

gap1

Nie każda luka cechuje się taką samą strukturą cenową, zdarzają się luki o różnych kształtach, mniejsze i większe, co wiąże się z tym, że nie zawsze powstają one z tych samych powodów. Zysk możemy osiągnąć, zarówno grając po przeciwnej stronie luki, podczas gdy jest ona wypełniana, jak i grając zgodnie z jej kierunkiem. W dalszej części artykułu przeanalizujemy cztery główne rodzaje luk, na które możemy się natknąć.

Rysunek 2: Luka spadkowa

Rysunek 2: Luka spadkowa

Rodzaje luk cenowych

Luki zwykłe: jak sama nazwa wskazuje, nie ma w nich niczego szczególnego. Zazwyczaj pojawiają się bez przyczyny i nie są sygnałem, którym należałoby się sugerować. Są raczej psychologicznym efektem, widocznym, gdy rynek konsoliduje. Luki zwykłe najczęściej zostają zamknięte tego samego dnia, w którym się pojawiły.

gap3

Luki startowe: Zwane także lukami przełamania (od ang. breakaway gap), nie pojawiają się na rynku tak często, jak luki zwykłe, a ich zamknięcie oddalone jest w czasie, chociaż pojawiają się próby częściowego wypełnienia. Zazwyczaj widujemy je po okresie konsolidacji, czyli stabilizacji ceny na określonym poziomie, co na wykresie widoczne jest w postaci tzw. kanału bocznego. Jeśli nowa cena otwarcia znajdzie się poza umownymi granicami takiego kanału, sygnalizuje to możliwość formowania się nowego trendu o dużej sile. Podłożem takiego zachowania się cen mogą być ważne z ekonomicznego punktu widzenia wydarzenia lub brak równowagi podażowo-popytowej. W większości przypadków luki startowe wyznaczają rozpoczęcie trendu.

gap4

Luki ucieczki: inaczej zwane lukami kontynuacji, ponieważ nie następuje ich wypełnienie, a rynek porusza się w kierunku, który wyznaczyły. Zdarzają się podczas trwania silnego trendu, mniej więcej w połowie trwania ruchu, gdy presja ze strony uczestników staje się bardzo wysoka. Luki te staną się świetnymi poziomami oporu lub wsparcia dla przeważającego trendu.

gap5

Luki wyczerpania: Są doskonałym sygnałem odwrócenia się trendu, ponieważ występują pod jego koniec. Powodem ich powstania jest strach inwestorów przed „przegapieniem” trendu. Gracze i inwestorzy, którzy przegapili powstanie trendu (czyli „spóźnialscy”), mają trudności z dołączeniem do rynku, jako że silny trend nie daje zbyt wielu szans na wejście. Z biegiem czasu, wszyscy, którzy przegapili rozpoczęcie się trendu, zaczną wskakiwać na rynek, tworząc panikę wśród kupujących/sprzedających dokładnie na szczycie/dnie trendu, co doprowadzi do jego wyczerpania – stąd też luki te nazywamy lukami wyczerpania.

gap6

Rozgrywanie luk – ważne wskazówki

Nie wszystkie pojawiające się na wykresach luki cenowe są okazją do zarobku. Ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy ocenie sytuacji, jest adekwatność potencjalnego zysku. W przypadku luk zwykłych i startowych satysfakcjonujący stosunek zysku do ryzyka osiągniemy tylko w przypadku okien o dużej rozpiętości. Minimalna różnica cen, przy której warto rozważyć wejście na parkiet, to 40-50 pipsów dla luk startowych i zwykłych.

Kolejną istotną kwestią jest czas. Z reguły, jeśli luka nie zostanie zamknięta w ciągu pierwszych paru godzin, to najprawdopodobniej rynek będzie kontynuował w kierunku przez nią nadanym. Z czasem, oswoisz się z różnymi typami luk cenowych i nauczysz się je rozpoznawać. Staraj się zrozumieć mechanizmy ich powstawania i obserwuj, jak rynek reaguje na ich obecność – na tej podstawie będziesz mógł opracować własną strategię na grę w oparciu o luki.

Bądź na bieżąco informowany

Formularz ten ma włączoną podwójną opcję "opt in". Musisz potwierdzić swój adres e-mail przed dodaniem do listy.

Zamknij