fbpx
AutorAutor: Jeffrey CammackUaktualnione: 21 października, 2020

Ostatnia aktualizacja 21 października, 2020

Jeffrey Cammack
Czytanie Wykresów – Wykresy Słupkowe, Ilość I Porównania Okresowe

Aby stać się profesjonalnym inwestorem, będziesz musiał odczytywać rozmaite wykresy i rozumieć procesy psychologiczne kryjące się w ich strukturze.

Wiedząc, jak odczytywać wykresy poprawnie, nie będziesz już musiał zgadywać, w jaki sposób rynek zachowa się w przyszłości. Wystarczy przyjrzeć się dokładnie temu, co mówią ci wykresy. Ich struktura staje się mapą, która pokazuje ci, co robić.

Inwestorzy techniczni specjalizują się w odczytywaniu wykresów. Nie próbują zgadywać, co się wydarzy, ale reagują na to, co w danym momencie dzieje się na rynku.

Rodzaje wykresów

Najpopularniejszymi wykresami są wykresy słupkowe, świecowe i liniowe. Poniżej proste ilustracje dla szybkiego porównania różnic między nimi.

Cena rynkowa

Cena na każdym wykresie pokazuje aktywność wszystkich inwestorów. Interakcje pomiędzy kupującymi i sprzedającymi, jak również popyt i podaż są elementami, które wpływają na zmianę ceny.

Analizując wykresy cenowe, jesteś w stanie szybko zorientować się w psychologii rynku, dzięki czemu będziesz w stanie rozpoznać najlepszy moment do sprzedaży lub kupna par walutowych.

Wyświetlanie narzędzi technicznych na wykresach pozwala na rozpoznanie tego jak zachowa się cena w przyszłości. Daje również dobry wgląd w kierunek, w jakim zmierza rynek, jak również kierunek i siłę tendencji rynkowych.

Wykresy słupkowe

Na wykresach słupkowych informacje dotyczące cen par walutowych na dany dzień są wyświetlane w linii poziomej. Pierwszą ceną jest cena otwarcia, która jest zaznaczona małym węzłem po lewej stronie słupka. Cena zamknięcia to drugi węzeł po prawej stronie słupka. Górna krawędź słupka jest najwyższą ceną, jaką para walutowa osiągnęła danego dnia; dolna – najniższą.

Wykresy słupkowe są dość popularnym narzędziem, a do studiowania cen używa się analizy technicznej.

Wykres Słupkowy

Wykres Słupkowy

Ilość

Ilość (volume) jest sumą wszystkich transakcji – zarówno kupna, jak i sprzedaży. Jeśli ilość kupna jest większa od ilości sprzedaży, wartość waluty wzrośnie, co pociągnie za sobą wzrost jej ceny. I odwrotnie – jeśli ilość sprzedaży jest większa niż ilość kupna, wartość i cena waluty spadną.

Jeśli cena waluty wzrasta, ale jej ilość się zmniejsza, może być to znak, że tendencja wytraca tempo i może się odwrócić. Zasada ta działa również w odwrotną stronę, jeśli cena spada, a ilość się zmniejsza.

Zauważ, że ze względu na to, że rynek walutowy ma wymiar globalny i jest rynkiem zdecentralizowanym, dane te nie są stuprocentowo dokładne. Nie istnieje narzędzie, które dałoby dokładny wgląd w ilość waluty na rynku, dlatego też dane te należy traktować bardziej jako wskaźnik niż rzeczywisty obraz.

Porównania czasowe

Słupek ceny jest liniowym odzwierciedleniem przedziału czasu. W analizie rynków walutowych mamy do czynienia z wieloma przedziałami. Wszystkie platformy oferują wykresy zaczynając od jednej minuty poprzez wykresy tygodniowe, a na miesięcznych kończąc. Nie ma jednego przedziału, który byłby najlepszy.

Szerszy przedział, na przykład dzienny, daje lepszą perspektywę.

Wybór odpowiedniego przedziału zależy od tego, jakim typem inwestora jesteś. Jeśli jesteś inwestorem dziennym, będziesz używać niższych przedziałów, by wychwycić mniejsze tendencje rynkowe. Jeśli jesteś inwestorem zmiennym, będziesz potrzebował szerszych przedziałów, by obserwować największe wahania kursowe.

Porównanie przedziałów czasowych

Możesz używać rozmaitych przedziałów czasowych, by osiągać pożądane rezultaty. Zależy to od tego, jakim typem inwestora jesteś. Wszystkie przedziały mają swoje wady i zalety.

Do scalpingu używa się wielu. Najpopularniejszymi są wykresy jedno- i pięciominutowe. Pięciominutowy daje ci oczywiście nieco szerszą perspektywę.

Dobrym rozwiązaniem dla inwestorów dziennych jest wykres piętnastominutowy i godzinny, a dla inwestorów zmiennych – wykres dzienny.

Jeśli zamierzasz nakładać na swoje wykresy narzędzia analizy technicznej, zważ, że tego typu działania dają lepsze efekty na szerszych przedziałach czasowych.

Bądź na bieżąco informowany

Formularz ten ma włączoną podwójną opcję "opt in". Musisz potwierdzić swój adres e-mail przed dodaniem do listy.

Zamknij
>