AvAv: Jeffrey CammackUppdaterad: september 24, 2019

Senast uppdaterad september 24, 2019

Jeffrey Cammack
Vad är Elliott Wave-teori? Vi reder ut begreppen

Ralph Nelson Elliott upptäckte att marknadspriser tenderar att stiga och falla i repetitiva cykler oavsett marknad och tid, vilket ledde honom till att utveckla teorin käns som ”Elliott Wave Principle”.

Elliott Wave Cykler

Grundläggande principen med Elliott Wave är att en trend kan indelas i fem vågor: tre upp och två ner (se figur 1). Efter den 5: e vågen, reverseras trenden i tre stora korrigerande vågor i motsatt riktning.

Ovanstående kan grupperas i två typer av vågor:

 1. Motive Waves (vågorna 1,3 och 5; A och C); Tenderar att vara starka
 2. Corrective Waves (vågorna 2 och 4; respektive B); Tenderar att vara röriga och kaotiska.

Var och en av vågorna 1, 3 och 5 tenderar att vara impulsiva vågor tillsammans med två korrigerande vågor nedåt.

Fig 1: Elliott Wave

Fig 1: Elliott Wave

”Motive waves” inom Elliott Wave-teroin måste uppfylla tre regler:

 • Våg 2 återvänder aldrig mer än 100% av våg 1. Vanligtvis är rekyl mellan 50% och 61,8% av våg 1.
 • Våg 4 återvänder aldrig mer än 100% av våg 3. Vanligtvis är rekyl mellan 38,2% och 50% av våg 3.
 • Wave 3 reser alltid bortom slutet av våg 1 och är aldrig den kortaste vågen; Wave 3 kommer normalt att sträcka sig 161,8 x våg 1

Andra riktlinjer att tänka på är följande:

 • Vanligtvis tenderar våg 1 och 5 att ha samma längd i pris och tid.
 • Corrective wave’s A och C tenderar att vara lika långa.
 • Vågorna måste vara symmetriska både i tid och pris;
 • The law of alternation; Om våg 2 trendar långsamt nedåt bör den 4:e vågen vara brant och skarp och vice versa.

En mycket användbar trading-strategi är ”Channeling”; dvs om du lägger en linje som sammankopplar topparna på våg 1 och 3, kan du ibland förutspå botten av den fjärde vågen genom att förlänga linjen från den andra vågen.

 

channeling

Fig 2: Elliott Wave Channeling

Corrective Elliott Wave Mönster

Till skillnad från impulsiva vågor, delas korrigeringsvågor ”Corrective waves” upp i tre delvågor och vars mönster är att korrigera motivvågorna ”Motive waves”. Normalt märks korrigeringsvågorna upp med hjälp av bokstäver och vi kan skilja tre olika typer av korrigerande vågstrukturer:

 1. Platt Elliott Wave-mönster: Består av de tre vågorna A, B och C som följer en 3-3-5 vågstruktur där våg A delas upp i 3 vågor, våg B till 3 vågor och våg C till 5. Vi kan skilja tre olika typer av platt mönster: regelbunden, oregelbunden eller utvidgad och löpande platt.
 2. Zick-Zack Elliott Wave-mönster: Den består av tre vågor A, B och C som följer en 5-3-5 vågstruktur, där våg A delas upp i 5 vågor, vinklar B till 3 vågor och vinklar C till 5. Zick-Zack-mönster är skarpa och förekommer normalt i våg 2 av en impulsiv våg.
 3. Triangel Elliott Wave-mönster: Den består av fem vågor A, B, C, D, E som följer en 3-3-3-3-3 vågstruktur, där alla fem vågorna är indelade i 3 delvågor. Vi kan skilja tre olika typer av trianglar: Sammandragande, Barriär och Utvidgning.

Håll dig uppdaterad

Detta formulär använder sig av dubbelt opt-in. Du måste därför bekräfta din e-postadress innan du läggs till i maillistan.

Stäng