fbpx
AvAv: Jeffrey Cammack
Uppdaterad: oktober 21, 2020
Senast uppdaterad oktober 21, 2020
Jeffrey Cammack
Lär dig förstå grafer, stapeldiagram, volymer och tidsjämförelser - Valutahandel

För att bli framgångsrik inom valutahandel är det viktigt att kunna förstå statistik och diagram. Men framförallt är det viktigt att förstå den underliggande psykologien bakom olika typer av mönster i statistiken. En av fördelarna med att kunna läsa och förstå sig på statistiken är att denna underliggande data och statistik dikterar hur och när du ska handla.

De populäraste diagrammen för valutahandel (eng. forex trading) stapeldiagram, candlestick-diagram och linjediagram, se nedan;

Priset på graferna ovan visar reaktionerna på marknaden där “grön”-markering visar när marknaden köper och “röd” sälj. Genom att analysera statistiken i diagrammen kan vi lära oss och indetifiera psykologiska effekter, samt identifiera de optimala tidpunkterna för köp/sälj.
Vi kan även med hjälp av graferna estimera framtida prisutveckling genom att tillämpa teknisk analys. Graferna visar även marknadens riktning, samt styrkan i trenden.

Stapeldiagram (eng. Bar charts)

På den vertikala linjen i ett stapeldiagram visas all information om växelkurs under en given tidsperiod: Öppningspriset under tidsperioden, stängningspriset, högsta priset och det lägsta priset. Öppningspriset är markerat som ett litet streck till vänster om stapeln, medan slutkursen är markerad till höger om stapeln. Toppen av stapeln representerar det högsta priset under den utsatta tidsramen, medan den lägsta punkten representerar det lägsta priset

Bar Chart

Handelsvolym

Handelsvolymen utgörs av kombinationen av köp- och säljordrar. Den grundläggande principen är att om köpvolymen är större än försäljningsvolymen kommer valutavärdet att öka. Samtidigt som det omvända gäller – minskar valutavärdet och priset på valutan faller.

Om valutakursen stiger samtidigt som volymen minskar, kan detta vara ett tidigt tecken på att att trenden bromsar och kan ta en ny riktning.
Att valutakursen faller samtidigt som volymen minskar kan också vara ett tidigt tecken på detsamma. Forexmarknaden är en global decentraliserad marknad: Handelsvolymen är således fragmenterad så att vi inte har ett riktigt sätt att mäta den faktiska volymen som handlas.

Jämförelse av data över tid

En prisgraf är helt  enkelt en linjär representation av en tidsperiod. Olika tidshorisonter har olika tillämpningsområden inom valutahandel, där ingen nödvändigtvis är bättre än den andra. Högre tidsramar, som det dagliga diagrammet, ger emellertid ett bättre perspektiv på de mest relevanta stöd- (eng. support) och motståndsnivåerna (eng. resistance).

Vilken tidsram man väljer beror på vilken typ av trader du är och din personlighet. Om du ärn en “Day-trader” måste du använda korta tidsramar för att fånga upp möjligheter i ett kortare perspektiv, medan för en “Swing-trader” är det viktigare att analysera över större tidshorisonter för att din handel.

Exempel handel över olika tidsramar

Vid “Day-trading” använder man sig vanligast av1-minuters och 5-minuters diagram vid trading över korta tidsintervall; s.k. Scalping. Man kan även välja att göra sina trades över 15-minutersintervall eller 1-timmasintervall. Swingtraders använder sig av det dagliga diagrammet. Tänk på att alla tidsramar har sina fördelar och nackdelar jämfört med de andra.

Håll dig uppdaterad

Detta formulär använder sig av dubbelt opt-in. Du måste därför bekräfta din e-postadress innan du läggs till i maillistan.

Stäng
>