Så fungerar handel på den globala valutamarknaden

Du har antagligen redan handlat med valuta på den globala valutamarknaden (eng. global forex market); tex. när du åkt på semester till ett annat land och behövt växla pengar.

När företag köper varor från andra länder måste de först köpa lokal valuta precis som vi gör när vi semestrar utomlands. Skillnaden är att stora bolag växlar större mängder valuta, vilket potentiellt påverkar växelkurser på valutamarknaden. Priset är helt enkelt en återspegling av utbud och efterfrågan. När efterfrågan på en valuta ökar kommer även priset att öka. Därav kommer valutor alltid att fluktuera upp och ner i förhållande till varandra.

Vad är den globala valutamarknaden?

Den globala valutamarknaden är en decentraliserad marknad där olika valutor handlas. På samma sätt kan du köpa och sälja aktier, är det möjligt att köpa och sälja valutor. Forex valutamarknaden är överlägset den största marknaden i världen när det gäller handelsvolym med en genomsnittlig daglig volym på cirka 6 biljoner dollar.

Öppen för handel dygnet runt, fem dagar i veckan

En av de främsta fördelarna med Forex-marknaden är att handel alltid pågår oavsett tidszon. Vissa tider på dygnet kan dock påverka valutor mer än andra.

Ett dygn på valutamarknaden kan delas in i tre perioder:

1. Asien börjar klockan 23:00 GMT och slutar klockan 08:00 GMT.
2. London börjar klockan 07:00 GMT och slutar klockan 16:00 GMT.
3. New York börjar klockan 12:00 GMT och slutar klockan 21:00 GMT.

Öppettider på valutamarknaden

Valutor tenderar till att ha högre volatilitet (rörelser i valutakurser) under sina öppettider

Under Asiens öppettider möte är det generellt mindre marknadsaktivitet och marknaden tenderar därav att röra sig mindre.

Enligt BIS-data (Bank for International Settlement) inträffar mer än 30% av alla valutahandel under Londons öppettider, då det sker mycket aktivitet hos banker och stora Forex-aktörer.

Då New Yorks öppettider överlappar med Londons är denna tidsperiod vanligtvis den mest likvida tiden på dygnet vilka kan ha större påverkan på valutakurser och därmed handelsmöjligheter.

Trading Forex and CFDs is not suitable for all investors and comes with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 75-90% of retail investors lose money trading these products. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
+ +