Authorโดย Jeffrey CammackAuthor Informationอัปเดต: 12 01 2021

ไดเรกทอรีโบรกเกอร์นี้คือ รายชื่อโบรกเกอร์ทั้งหมดที่เราทำการรีวิวและรวมถึงโบรกเกอร์ที่เราไม่แนะนำเรียงตามลำดับตัวอักษร

เหตุผลสามัญที่สุดที่เราไม่แนะนำโบรกเกอร์คือ ขาดกฎระเบียบที่เหมาะสมหรือเงื่อนไขการเทรดที่ยอมรับไม่ได้ รายละเอียดของเหตุผลการไม่ยอมรับของเราอยู่ในหน้ารีวิวโบรกเกอร์

เราอยากให้คุณใช้ไดเรกทอรีนี้เพื่อตรวจสอบว่าโบรกเกอร์น่าเชื่อถือแค่ไหน และมีเงื่อนไขการเทรดที่คุณคิดว่าเหมาะสมกับความต้องการของคุณหรือไม่ หากคุณพบว่าเราไม่แนะนำโบรกเกอร์ของคุณ กรุณาใช้รายชื่อโบรกเกอร์ของเราเพื่อค้นหาโบรกเกอร์ที่เหมาะสมกว่า

เรายังอยากขอให้คุณช่วยแชร์ความคิดเห็นของคุณกับเรา กรุณาแสดงความคิดเห็นบนหน้าริวิวโบรกเกอร์เพื่ออธิบายถึงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งจะช่วยในการจัดอันดับของเราและสนับสนุนชุมชนนักอ่านของเรายิ่งขึ้น

เลื่อนเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมPreviousNext
อันดับโดยรวมSort
กฎระเบียบSort
อ่านรีวิว
เงินฝากขั้นต่ำSort
ต้นทุนเทรดต้นทุนเทรด InformationSort
เลเวอเรจSort
ประเภทโบรกเกอร์
2.99
ไม่ใช่
USD 100
USD 25
500:1
ผู้ทำตลาด
2.93
ไม่ใช่
USD 5
USD 10
400:1
ผู้ทำตลาด
4.08
ใช่
USD 100
USD 8
2000:1
ผู้ทำตลาด
3.82
ใช่
USD 50
USD 10
500:1
ECN/DMA
4.18
ใช่
USD 100
USD 7
500:1
STP
4.08
ใช่
USD 100
USD 10
500:1
ผู้ทำตลาด
3.80
ใช่
USD 250
USD 18
30:1
STP
1.86
ไม่ใช่
USD 5
USD 105
100:1
ผู้ทำตลาด
3.22
ไม่ใช่
USD 5
USD 17
1000:1
ผู้ทำตลาด, ECN/DMA
2.67
ไม่ใช่
USD 100
USD 30
500:1
STP
3.62
ใช่
USD 500
USD 33
30:1
ผู้ทำตลาด
4.05
ใช่
USD 200
USD 14
500:1
ผู้ทำตลาด
3.28
ไม่ใช่
USD 100
USD 18
100:1
ผู้ทำตลาด
2.77
ไม่ใช่
USD 2000
USD 13
100:1
STP
3.89
ใช่
USD 500
USD 10
30:1
STP
4.18
ใช่
USD 100
USD 9
400:1
ผู้ทำตลาด
3.55
ไม่ใช่
USD 200
USD 12
400:1
ผู้ทำตลาด
4.43
ใช่
USD 5
USD 12
500:1
ECN/DMA
4.22
ใช่
USD 100
USD 16
500:1
ผู้ทำตลาด
2.09
ไม่ใช่
USD 5
USD 100
-
ผู้ทำตลาด
3.42
ใช่
USD 200
USD 8
500:1
ECN/DMA
4.08
ไม่ใช่
ZAR 1000
USD 6
400:1
STP
3.78
ใช่
USD 250
USD 16
400:1
ECN/DMA
2.52
ไม่ใช่
USD 50
USD 14
200:1
ECN/DMA
3.94
ใช่
GBP 100
USD 14
30:1
ECN/DMA
3.17
ใช่
USD 100
USD 20
500:1
ECN/STP
4.18
ใช่
USD 50
USD 6.90
500:1
ผู้ทำตลาด
3.38
ไม่ใช่
USD 250
USD 15
200:1
ผู้ทำตลาด
4.68
ใช่
USD 5
USD 7
500:1
ผู้ทำตลาด
3.32
ใช่
USD 100
USD 8
200:1
ผู้ทำตลาด
3.52
ใช่
USD 500
USD 7
30:1
STP
2.67
ไม่ใช่
USD 200
USD 15
50:1
ECN/DMA
3.04
ไม่ใช่
USD 100
USD 10
200:1
ECN/DMA
4.24
ใช่
USD 25
USD 10
400:1
ผู้ทำตลาด
4.07
ใช่
USD 100
USD 7
500:1
ผู้ทำตลาดแบบ NDD
3.45
ใช่
USD 50
USD 10
500:1
ผู้ทำตลาด
3.14
ใช่
USD 215
USD 14
30:1
ผู้ทำตลาด
2.77
ไม่ใช่
USD 100
USD 100
500:1
ECN/DMA
3.33
ใช่
USD 200
USD 10
400:1
ผู้ทำตลาด
4.07
ใช่
GBP 100
USD 6
30:1
ผู้ทำตลาด
4.12
ใช่
USD 5
USD 7
2000:1
ผู้ทำตลาด
3.77
ใช่
USD 5
USD 10
3000:1
STP, ECN/DMA
3.90
ใช่
USD 5
USD 9
1000:1
ผู้ทำตลาดแบบ NDD, ECN/DMA
3.99
ใช่
USD 5
USD 7.80
500:1
ECN/DMA
3.28
ไม่ใช่
USD 0
USD 20
10:1
ผู้ทำตลาด
3.12
ไม่ใช่
USD 50
USD 19
1000:1
ECN/STP
4.49
ใช่
USD 100
USD 8
200:1
ผู้ทำตลาด
3.08
ใช่
USD 500
USD 40
400:1
ผู้ทำตลาด
2.68
ไม่ใช่
USD 50
USD 5
500:1
ECN/DMA
2.63
ไม่ใช่
USD 5
USD 17
500:1
ECN/DMA
2.97
ไม่ใช่
USD 5
USD 13
1000:1
ผู้ทำตลาด
2.93
ใช่
EUR 200
USD 30
30:1
ผู้ทำตลาด
4.18
ใช่
USD 100
USD 20
200:1
ผู้ทำตลาด
4.17
ใช่
USD 100
USD 7
500:1
ECN/DMA
2.65
ไม่ใช่
USD 5
USD 20
2000:1
ECN/DMA
3.07
ใช่
USD 100
USD 5
200:1
ECN/DMA, STP
3.22
ไม่ใช่
USD 100
USD 13
200:1
ผู้ทำตลาดแบบ NDD
2.54
ไม่ใช่
USD 100
USD 10
1000:1
ผู้ทำตลาด
4.13
ใช่
USD 50
USD 13
400:1
ผู้ทำตลาด
2.95
ไม่ใช่
USD 0
USD 5
30:1
ผู้ทำตลาด
3.77
ใช่
USD 100
USD 11
1000:1
ผู้ทำตลาด
3.03
ไม่ใช่
USD 1
USD 20
3000:1
ผู้ทำตลาดแบบ NDD
3.41
ใช่
USD 200
USD 30
200:1
ผู้ทำตลาด
3.44
ไม่ใช่
USD 5
USD 14
500:1
STP
3.13
ไม่ใช่
USD 5
USD 16
500:1
ECN/DMA, ผู้ทำตลาด
2.95
ไม่ใช่
USD 500
USD 5
100:1
STP
3.39
ใช่
USD 100
USD 13
1000:1
ผู้ทำตลาด
4.21
ใช่
USD 100
USD 15
500:1
ผู้ทำตลาดแบบ NDD
4.23
ใช่
USD 10
USD 19
ยืดหยุ่น
ECN/DMA, ผู้ทำตลาด
2.94
ใช่
USD 2500
USD 36
30:1
ผู้ทำตลาด
3.53
ใช่
USD 5
USD 18
1000:1
ผู้ทำตลาด
3.93
ใช่
AUD 200
USD 8
100:1
ECN/DMA
2.72
ไม่ใช่
USD 100
USD 32
200:1
STP
2.72
ไม่ใช่
USD 100
USD 30
500:1
STP
4.13
ใช่
USD 200
USD 12
500:1
ผู้ทำตลาดแบบ NDD
2.77
ไม่ใช่
USD 10
USD 17
500:1
STP
3.13
ไม่ใช่
USD 0
USD 110
80:1
ผู้ทำตลาด
2.91
ใช่
USD 200
USD 30
200:1
STP
4.03
ใช่
USD 100
USD 10
30:1
ผู้ทำตลาด
4.29
ใช่
USD 5
USD 12
1000:1
STP
2.15
ไม่ใช่
USD 10
USD 13
500:1
ECN/STP
4.18
ใช่
USD 100
USD 12
30:1
ผู้ทำตลาด
4.26
ใช่
USD 200
USD 7
500:1
ECN/DMA
3.17
ใช่
USD 200
USD 13
30:1
ECN/DMA
3.60
ไม่ใช่
USD 5
USD 5
400:1
ECN/DMA, STP
4.63
ใช่
USD 250
USD 6
30:1
ผู้ทำตลาด
2.62
ไม่ใช่
USD 1
USD 20
1000:1
ผู้ทำตลาด
3.32
ใช่
USD 5
USD 30
1000:1
ECN/DMA
3.71
ใช่
USD 0
USD 5
30:1
ECN/DMA
3.73
ใช่
USD 500
USD 6
30:1
ผู้ทำตลาดแบบ NDD
3.17
ใช่
EUR 250
USD 25
30:1
STP
3.59
ใช่
USD 10
USD 9
30:1
ผู้ทำตลาด
4.19
ใช่
USD 100
USD 11
500:1
ผู้ทำตลาด, ECN/DMA
3.18
ใช่
USD 250
USD 22
200:1
ผู้ทำตลาดแบบ NDD
2.83
ไม่ใช่
USD 0
USD 22
200:1
ผู้ทำตลาด
3.53
ไม่ใช่
USD 5
USD 9
3000:1
ผู้ทำตลาด, ECN/DMA
3.47
ไม่ใช่
USD 100
USD 18
30:1
STP
2.93
ไม่ใช่
USD 0
USD 8
30:1
ผู้ทำตลาด
3.40
ไม่ใช่
USD 300
USD 6
500:1
ผู้ทำตลาด
3.85
ใช่
USD 5
USD 20
500:1
ECN/DMA, STP
3.49
ใช่
USD 500
USD 16
200:1
ผู้ทำตลาด
2.95
ใช่
USD 100
USD 7
30:1
ผู้ทำตลาด
3.75
ใช่
USD 50
USD 11
500:1
ผู้ทำตลาด
2.92
ไม่ใช่
USD 50
USD 12
1000:1
ผู้ทำตลาด
2.67
ไม่ใช่
USD 20
USD 12
500:1
STP
4.39
ใช่
USD 250
USD 6
300:1
ผู้ทำตลาด
3.15
ไม่ใช่
USD 250
USD 100
400:1
ผู้ทำตลาด
2.77
ไม่ใช่
USD 1000
USD 6.50
100:1
STP
4.03
ใช่
USD 5000
USD 4
500:1
STP
3.78
ใช่
USD 250
USD 17
30:1
ผู้ทำตลาดแบบ NDD
3.25
ไม่ใช่
USD 100
USD 18
500:1
ECN/STP
3.53
ใช่
USD 10
USD 20
1000:1
ECN/DMA
3.38
ไม่ใช่
USD 10
USD 4
1000:1
STP
2.47
ไม่ใช่
USD 300
USD 30
50:1
ECN/DMA
2.67
ไม่ใช่
USD 5
USD 100
1000:1
ผู้ทำตลาด
4.55
ใช่
USD 5
USD 9
50:1
ผู้ทำตลาด
4.10
ใช่
USD 50
USD 11
500:1
ECN/DMA
2.59
ไม่ใช่
USD 250
USD 22
500:1
ผู้ทำตลาด
3.17
ใช่
NZD 10000
USD 13
30:1
ผู้ทำตลาด
3.62
ใช่
USD 200
USD 17
500:1
STP
3.42
ใช่
USD 0
USD 3
300:1
ผู้ทำตลาดแบบ NDD
3.33
ไม่ใช่
USD 10
USD 8
500:1
ECN/STP
4.51
ใช่
USD 200
USD 7.90
500:1
ECN/DMA
3.69
ใช่
USD 100
USD 8
30:1
ผู้ทำตลาด
3.47
ใช่
USD 5000
USD 6.50
30:1
ECN/DMA
3.82
ใช่
USD 100
USD 10
30:1
ECN/STP
3.42
ใช่
USD 50
USD 5
100:1
ผู้ทำตลาด
3.41
ไม่ใช่
USD 10
USD 15
2000:1
ผู้ทำตลาด
3.88
ใช่
USD 100
USD 5
30:1
ECN/DMA
3.29
ใช่
USD 250
USD 28
30:1
STP
3.63
ใช่
CHF 2000
USD 21
30:1
ผู้ทำตลาด
2.50
ไม่ใช่
USD 10000
USD 100
100:1
ECN/STP
2.72
ไม่ใช่
USD 0
USD
500:1
STP
3.82
ใช่
EUR 100
USD 14
200:1
ผู้ทำตลาด
3.47
ใช่
USD 0
USD 6
30:1
ผู้ทำตลาด
3.97
ใช่
USD 100
USD 1
100:1
ECN/STP
3.24
ไม่ใช่
USD 5
USD 20
1000:1
ECN/DMA, ผู้ทำตลาด
3.60
ใช่
USD 1000
USD 13
400:1
ผู้ทำตลาด
2.73
ไม่ใช่
USD 0
USD 10
50:1
3.12
ไม่ใช่
USD 10
USD 12
500:1
ECN/DMA
3.98
ใช่
USD 5
USD 12
500:1
ECN/DMA, STP
4.34
ใช่
USD 100
USD 6
500:1
STP
3.20
ไม่ใช่
USD 10
USD 21
1000:1
ECN/STP
3.73
ใช่
USD 500
USD 40
500:1
ผู้ทำตลาด
3.41
ใช่
USD 250
USD 22
30:1
ผู้ทำตลาดแบบ NDD
3.42
ใช่
USD 100
USD 40
30:1
ผู้ทำตลาด
2.85
ไม่ใช่
USD 5
USD 5
1000:1
ECN/DMA
3.81
ใช่
USD 200
USD
400:1
ECN/STP
3.63
ใช่
USD 5
USD 8
30:1
ผู้ทำตลาด
3.48
ใช่
USD 500
USD 24
30:1
ECN/DMA
2.97
ไม่ใช่
USD 250
USD 7
500:1
ECN/STP
3.60
ใช่
USD 100
USD 20
30:1
ผู้ทำตลาด
3.75
ใช่
USD 100
USD 22
1000:1
ผู้ทำตลาด
4.30
ใช่
USD 5
USD 3
500:1
ECN/DMA
3.78
ใช่
USD 200
USD 14
500:1
ECN/DMA, STP
2.77
ไม่ใช่
USD 25
USD 15
1000:1
ECN/DMA, ผู้ทำตลาด
4.38
ใช่
USD 5
USD 16
500:1
ผู้ทำตลาด
4.29
ใช่
USD 5
USD 8
500:1
ผู้ทำตลาดแบบ NDD
3.41
ไม่ใช่
USD 250
USD 17
50:1
ผู้ทำตลาด
3.87
ใช่
AUD 200
USD 12
500:1
ECN/STP

โบรกเกอร์ที่รีวิว

การเทรดฟอเร็กซ์และ CFD ไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคนและมาพร้อมกับความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินทุนอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ 75-90% ของนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินจากการเทรดผลิตภัณฑ์ดังกล่าว คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจถึงการทำงานของ CFD และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินทุนของคุณหรือไม่

ปิด
>