Hem / Vad är Pivotpunkter och hur de kan hjälpa vid valutahandel?

Vad är Pivotpunkter och hur de kan hjälpa vid valutahandel?

FX Author Av Jeffrey Cammack Author Information Uppdaterad: 24 september 2019

Vid teknisk analys används pivotpunkter för att bestämma trender på marknaden över olika tidsramar. Pivotpunkten är genomsnittet av föregående handelsdags high-, low- och kurs vid stängning. Handel dagen efter över pivotpunkten ger indikation på (eng. bullish) stigande marknad, medan handel under pivotpunkten indikerar en (eng. bearish) sjunkande marknad.

Hur räknar man ut Pivotpunkter?

Pivotpunkten beräknas genom att slå samman gårdagens high, low och stängningskurs för att sedan dividera med tre:

Pivotpunkt (P) = (High + Low + Close)/3

Pivotpunktssystemet har utöver pivotpunkten två nivåer av stöd (eng. support) under pivotpunkten och två nivåer av motstånd (eng. resisteance) ovanför pivotpunkten:

 • Support 1 (S1) = (P x 2) – High 
 • Support 2 (S2) = P  –  (High  –  Low) 
 • Resistance 1 (R1) = (P x 2) – Low 
 • Resistance 2 (R2) = P + (High  –  Low)

Den tredje stöd- och motståndsnivån beräknas enligt:

 • Resistance 3 (R3) = H + 2 * (PP – L)
 • Support 3 (S3) = L – 2 * (H – PP)

forex-pivot-points-1

Fig. 1: Pivotpunktssystemet med pivotpunkt och support-, resistance-nivåer

Hur använder man Pivotpunkter?

Pivotpunkter används som instrument för att förstå om man ska köpa eller sälja på marknaden genom att förstå om trenden är ”bullish” (på uppåtgående) eller ”bearish” på nedåtgående. Pivotpunkter kan användas genom följande riktlinjer:

 • Om priset på något valutapar handlas över pivotpunkten, är dagens trend ”bullish”, dvs. kursen är på uppåtgående och valutaparet ökar i värde;
 • Om priset på något valutapar handlas under pivotpunkten är dagens trend ”bearish” dvs. kursen är på nedåtgående och valutaparet minskar i värde;

forex-pivot-points-2

Fig 2: Pivot Point – Bullish trend

Förutsättningen bakom regeln är att när marknaden trendar över / under den pivotpunkten, antar vi att marknaden (valutaparet) fortsätter att röra sig i samma riktning tills den träffar Support / Resistance (ett hinder i endera riktningen).

Exempel valutahandel med Pivotpunkter

Låt oss först definiera vår handelsstrategi:

 1. Vi väljer att gå in i en trade när antingen London- eller New York-marknaden öppnar då det då är högre volatilitet på marknaden och då även stora summor valutapar handlas
 2. Vi väljer att köpa på ”Support 1” om och endast om vårt valutapar handlas över Pivotpunkten
 3. Vi sätter ”Stop loss” på Pivotpunkten
 4. Vi säljer 50% av vårt innehav vid ”Resistance 1”
 5. Vårt mål är att sälja av resten och göra en exit vid ”Resistance 2”

Samma regler gäller omvänt vid en ”short” dvs ”bearish”-marknad.

forex-pivot-points-3

Fig 3: GBP/USD 1h Graf

Handel med hävstångseffekt på produkter som Valutapar och CFD'er passar inte alla investerare, då dessa utsätter kapital för hög risk. 75-90% av alla icke-professionella som handlar med dessa produkter förlorar pengar. Överväg om du är insatt i hur CFD: er fungerar och om du har råd att riskera att förlora dina pengar.
>