โบรกเกอร์ Forex ของคุณจะทำการเปลี่ยนแปลงราคาของตำแหน่งเปิดเมื่อคุณถือครองตำแหน่งเทรดข้ามคืน ซึ่งก็คือ Tom-Next ย่อมาจากพรุ่งนี้-วันถัดไป

Tom-next เป็นกระบวนการสำคัญสำหรับนักเทรดระยะยาวที่ถือตำแหน่งมากกว่าหนึ่งวัน แต่ไม่ต้องการรับสกุลเงินที่ทำการเทรด โบรกเกอร์จะทำการปิดการเทรดอัตโนมัติที่อัตราแลกเปลี่ยนตอนปิดตลาดและทำการเปิดตำแหน่งให้ใหม่ในอัตราแลกเปลี่ยนตอนเปิดตลาด

ส่วนใหญ่แล้ว นักเทรดจะไม่รับสกุลเงินที่ทำการเทรดในการเทรด Forex จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิด Tom-next อย่างไรก็ตาม Tom-next ไม่รวมถึงกรณีที่นักเทรดปิดตำแหน่งของตนในวันเดียวกันก่อนเวลาห้าโมงเย็น EST เพราะไม่มีค่าธรรมเนียมข้ามคืนเข้ามาเกี่ยวข้อง

หมายความว่าโบรกเกอร์ Forex จะ roll over หรือ swap ตำแหน่งของคุณเป็นสัญญาใหม่ตอนเริ่มต้นวันเทรดใหม่ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นความเปลี่ยนแปลงของราคาเปิด ไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ตาม ขึ้นอยู่ราคาเปิดของตำแหน่งของคุณในวันถัดไป นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณจึงเห็นความแตกต่างเล็กน้อยของราคาเปิดของการเทรดของคุณจากวันหนึ่งไปยังอีกวันหนึ่ง

ในช่วง rollover โบรกเกอร์ของคุณจะให้หรือหักดอกเบี้ยจากบัญชีของคุณขึ้นอยู่กับส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย หากคุณซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง โบรกเกอร์จะจ่ายเข้าบัญชีของคุณในรูปแบบของดอกเบี้ย แต่ถ้าหากคุณซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ โบรกเกอร์จะหักดอกเบี้ยจากบัญชีของคุณ โดยปรกติแล้ว นักเทรดจะรับสกุลเงินที่ทำการเทรดหลังเปิดตำแหน่งเทรดไปแล้วสองวัน

คุณจะคำนวณ TOM-NEXT อย่างไร

มีหลายปัจจัยที่จะต้องพิจารณาเมื่อคำนวณอัตราดอกเบี้ย Tom-next อันประกอบด้วย ราคาปิดของตำแหน่งก่อนหน้าและความเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ย Swap Point (อัตราป้องกันความเสี่ยง) จากธนาคารขนาดใหญ่และดอกเบี้ยบนกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่คุณจะเห็นในบัญชีของคุณ

สมมติว่าคุณถือตำแหน่งซื้อคู่สกุลเงิน USD/JPY ตอน rollover ด้วยราคาเข้าซื้อเฉลี่ยที่ 115.00 ในตอนนี้ คุณตัดสินใจที่จะถือครองตำแหน่งและ swap point tom-next ที่ได้จากธนาคารอยู่ที่ 0.020 – 0.015

ตอน rollover โบรกเกอร์ขายและซื้อ USD ในขณะเดียวกันก็ซื้อและขาย JPY ผลลัพธ์ที่ได้คือ คุณได้ส่วนต่าง 0.015 ในขณะเดียวกัน ราคาเฉลี่ยของตำแหน่งของคุณจะลดลงตามจำนวนของ swap point tom-next ซึ่งราคาใหม่ของตำแหน่งของคุณจะเป็น 115.00-0.015 = 114.895

Rollover ที่เกิดขึ้นในวันพุธจะรวมดอกเบี้ยสำหรับวันเสาร์และอาทิตย์เพื่อชดเชยวันเสาร์-อาทิตย์ที่ธนาคารปิดทำการ โบรกเกอร์ของคุณจะทำการให้หรือหักดอกเบี้ยจากบัญชีของคุณอัตโนมัติ

Trading Forex and CFDs is not suitable for all investors and comes with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 75-90% of retail investors lose money trading these products. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
+ +