ตัวอย่าง SWAP

FX Author โดย Jeffrey Cammack Author Information อัปเดต: 24 09 2019

Swap เป็นเรื่องใหญ่ในการเทรด Forex ในฐานะนักเทรดหน้าใหม่ คุณจะต้องเข้าใจว่า currency swap คืออะไร เพราะคุณสามารถทำกำไรหรือขาดทุนจาก currency swap

CURRENCY SWAPS คืออะไร

Swap ดอกเบี้ยหรือ rollovers ทั้งสามคำเป็นคำที่ความหมายเหมือนกันและสามารถใช้แทนกันในโลกของการเทรดสกุลเงิน

Swap Rate คืออัตราดอกเบี้ยที่โบรกเกอร์ Forex ของคุณจะให้หรือหักดอกเบี้ยจากยอดบัญชีของคุณเมื่อคุณทำการเปิดตำแหน่งข้ามคืน Swap คือดอกเบี้ยที่จ่ายตอนต่ออายุตำแหน่งที่เปิด (rollover)

ตลาดสกุลเงิน Forex ต่ออายุตำแหน่งที่เปิดตอนห้าโมงเย็น EST ของทุกวัน การต่ออายุตำแหน่งเกิดขึ้นตอนตลาดนิวยอร์กปิดทำการ ซึ่งโบรกเกอร์ของคุณจะเป็นผู้ต่ออายุการเทรดของคุณเป็นวันถัดไป คุณอาจจะสังเกตถึงความแตกต่างของยอดบัญชีของคุณเมื่อถือครองการเทรดจากวันหนึ่งไปเป็นอีกวันหนึ่ง ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเพราะ swap ที่โบรกเกอร์ทำแทนคุณ

ค่าธรรมเนียม Swap จะให้หรือหักตอนสิ้นสุดวันของแต่ละวันเทรดเมื่อเปิดตำแหน่งข้ามคืน ยกเว้นวันพุธที่จะให้หรือหักเป็น 3 เท่าของวันเทรดอื่น ๆ ด้วยรวมเอาวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ไม่มีการเทรดเกิดขึ้นมาหักรวมในวันพุธ

CURRENCY SWAPS ทำงานอย่างไร

เมื่อคุณเปิดการเทรด คุณทำการซื้อหรือขายสกุลเงินพื้นฐานต่อสกุลเงินรอง Swap Rate คำนวณจากความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินพื้นฐานและอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินรอง เรียกอีกอย่างว่า ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย

ตอนที่คุณเปิดการเทรดบนแพลตฟอร์มเทรดของคุณ หนึ่งในคอลัมน์จะเป็น swap

ธนาคารกลางทั่วโลกต่างกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสกุลเงินของตนเอง

หากคุณทำการซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง โบรกเกอร์จะให้ swap rate เข้าบัญชีของคุณ ซึ่งส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเป็นบวก

แต่หากคุณทำการซื้อสกุลเงินที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ โบรกเกอร์จะหัก swap rate จากบัญชีของคุณ หมายความว่า คุณเสียเงินเพราะโบรกเกอร์หักดอกเบี้ยจากคุณ

ตัวอย่าง SWAP

จากตัวอย่าง ธนาคารกลางสหรัฐ ฯ ให้ดอกเบี้ย 1.75% ในขณะที่ธนาคารกลางแอฟริกาใต้มีดอกเบี้ยอ้างอิงที่ 6.25% หมายความว่าธนาคารกลางแอฟริกาใต้ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารกลางสหรัฐ ฯ

หากคุณซื้อคู่สกุลเงิน USD/ZAR คุณกำลังจะจ่ายอัตราดอกเบี้ยหรือ swap เพราะคุณซื้อสกุลเงินที่อัตราดอกเบี้ยต่ำและขายสกุลเงินที่ดอกเบี้ยสูงกว่า

ตรวจสอบ swap rate ของโบรกเกอร์ของคุณหรือใช้เครื่องคำนวณ forex swap เพื่อคำนวณเงินที่จะได้หรือเสียจาก swap

หากคุณต้องการประเมิน swap rate ด้วยตนเอง คุณจำเป็นต้องทราบอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของทั้งสองสกุลเงินในคู่สกุลเงินและจำนวนสัญญาที่เราเปิด สมมติว่า เราถือครองตำแหน่งขายของคู่สกุลเงิน USD/ZAR 10,000 ตำแหน่ง ในกรณีนี้ อัตรา swap รายวันคำนวณจากสูตรต่อไปนี้

 

นั่นหมายความว่า ในแต่ละวันที่คุณถือตำแหน่งขายคู่สกุลเงิน USD/ZAR บัญชีของคุณจะได้รับเงินจำนวนประมาณ 1.23 ดอลลาร์ต่อวัน

ทำไมผู้คนจึงทำ currency swaps

เพราะบางครั้งคุณถือครองการเทรดจากวันหนึ่งไปอีกวันหนึ่ง อย่างที่ชื่อบอกไว้ เราสามารถเรียก swap ว่า carry trade

Carry trade คือเมื่อคุณซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงและขายสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ วิธีนี้จะทำให้คุณสามารถทำกำไรจากอัตราดอกเบี้ยแค่เพียงอย่างเดียว ในกรณีนี้ เราซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงซึ่งโบรกเกอร์จะทำการจ่ายส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยของสองสกุลเงินในคู่สกุลเงิน ตราบเท่าที่ส่วนต่างของดอกเบี้ยของคู่สกุลเงินที่คุณเทรดยังเป็นบวก

นอกเหนือจากส่วนต่างดอกเบี้ยแล้ว คุณยังสามารถทำกำไรจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้อีกด้วย หากคุณทำการเทรดในคู่สกุลเงินที่มีส่วนต่างดอกเบี้ยเป็นบวกและหากอัตราแลกเปลี่ยนปรับตัวขึ้น

ถือเป็นผลตอบแทนที่ดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่มองหาผลตอบแทน

สรุป

Swap คือเป็นดอกเบี้ยที่คุณจะได้หรือเสียจากการถือครองตำแหน่งข้ามคืน โดยปรกติแล้ว คุณจะไม่ต้องจ่ายหรือรับส่วนต่างดอกเบี้ยหากคุณไม่ได้ถือครองการเทรดจนถึงห้าโมงเย็น EST อย่างไรก็ตาม มีโบรกเกอร์หลายเจ้าที่ชาร์จ swap กับนักเทรดทันทีเป็นรายนาที

ตรวจสอบโบรกเกอร์ Forex ของคุณว่าพวกเขาชาร์จ swap อย่างไร ในความเป็นจริงแล้ว โบรกเกอร์ Forex แต่ละเจ้าต่างตั้งค่า swap rate ของตนเอง Swap Rate ของโบรกเกอร์แต่ละเจ้าจะแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไม่มากนัก

การเทรดฟอเร็กซ์และ CFD ไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคนและมาพร้อมกับความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินทุนอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ 75-90% ของนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินจากการเทรดผลิตภัณฑ์ดังกล่าว คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจถึงการทำงานของ CFD และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินทุนของคุณหรือไม่
>