Strategia Pamięci Cenowej

Strategia „Pamięci Cenowej” wykorzystywana jest głównie przez zawodowych traderów, których wiedza o mechanizmach rządzących rynkiem przewyższa znacznie wiedzę prywatnych inwestorów. Zakłada ona ustawianie zlecenia stop loss tuż poniżej lub powyżej poziomu formacji podwójnego dna, lub podwójnego szczytu.

Profesjonalni gracze zaliczają je do tak zwanych poziomów psychologicznych, czyli takich, które silnie oddziałują na psychikę niedoświadczonych graczy i przez wielu z nich uważane są za istotne – dlatego też wielu z nich ustawi tam stop lossy. Zawodowcy obracający dużymi sumami potrzebują więcej płynności, by zrealizować swoje zlecenia, przeskakują ustawione przez innych zlecenia Stop Loss i dlatego cena często przebija się poza formację podwójnego dna/szczytu.

Strategia Pamięci Cenowej

Strategia Pamięci Cenowej mówi, że gdy podwójne szczyty, które grają rolę oporu i podwójne dołki, które pełnią funkcję wsparcia, zostaną wyczyszczone, nastąpi kolejny zwrot i cena ponownie spróbuje przebić się przez te poziomy. Teoretycznym potwierdzeniem zasadności tej tezy jest fakt, że wyczyszczenie wszystkich stopów i wydostanie się ceny poza podwójne dołki/szczyty, wymaga zaistnienia na rynku bardzo potężnej siły, w postaci ogromnej podaży lub popytu.

Cena ma pamięć, ponieważ pojawienie się podwójnych szczytów/dołków na wykresie doprowadza do ‘przepychanki’ między kupującymi a sprzedającymi graczami. W przypadku podwójnego dna po załamaniu cen i wymieceniu stop lossów, na rynku zostanie niewielu inwestorów nadal trzymających otwarte pozycje długie, którzy liczą na odwrócenie się trendu i sprzedaży na punkcie wejścia (BE – breakeven). Prowadzi to do reakcji w czasie przebicia linii wsparcia wyznaczonej na podstawie ostatniego podwójnego dna. Gracze, którzy przetrzymali pozycje przez podwójne dno, zaczną je teraz zamykać, co popchnie trend cenowy w dół.

Formacja Podwójnego Szczytu

Wykres nr 1: Formacja Podwójnego Szczytu

Wykres nr 1: Formacja Podwójnego Szczytu

Podwójne szczyty tworzą się w trendzie wzrostowym i zazwyczaj sygnalizują odwrócenie się trendu. Cena odbija się dwukrotnie od poziomu oporu i nie mając siły na kolejne próby, szybuje w dół. Ponieważ jest to bardzo oczywisty i rozpoznawalny wzór, cechuje się wysoką zawodnością. Dlatego właśnie powstała Strategia Pamięci Cenowej.

Formacja Podwójnego Dna

Podwójne dno wygląda jak odwrócony podwójny szczyt i również zapowiada odwrócenie się trendu. Występuje w trendzie zniżkującym. Cena odbija się dwukrotnie od poziomu wsparcia (‘nabiera energii’) i zaczyna się wznosić.

memory2

Wykres nr 2: Formacja Podwójnego Dna

Zasady Strategii Pamięci Cenowej

Z własnego doświadczenia wnioskuję, że strategia ta sprawdza się najlepiej w grze intraday, ponieważ na wykresach o dłuższym interwale czasowym trudno jest o idealny podwójny szczyt/dno, co oznaczałoby niższą liczbę okazji. Optymalny interwał czasowy wykresu przy tej strategii to 15 minut. Oto zasady:

  • Para walutowa: dowolna
  • Wykres: 15-minutowy
  • Stop Loss: 30 pipsów;
  • Take Profit: 60 pipsów;
  • Sygnał kupna: Poszukaj formacji podwójnego szczytu. Poczekaj, aż cena wybije do góry i bądź przygotowany, by otworzyć długą pozycję, gdy tylko cena osiągnie poziom poprzedniego podwójnego szczytu lub ceny otwarcia świecy wybicia.
  • Sygnału sprzedaży: Poszukaj formacji podwójnego dna. Poczekaj na kolejne wybicie i bądź przygotowany, by otworzyć krótką pozycję, gdy tylko cena osiągnie poziom poprzedniego podwójnego dna lub ceny otwarcia świecy wybicia.

Powinniśmy ustawić statyczne poziomy Stop Loss oraz Take Profit, aby zachować symetryczny stosunek ryzyka do zysku.

Przykład – pozycja krótka

Wykres nr 3: Wykres 15-minutowy USD/CAD

Wykres nr 3: Wykres 15-minutowy USD/CAD

Na wykresie nr 3 zaznaczyliśmy przykładową pozycję krótką w parze USDCAD, która została zrealizowana z zyskiem. Dzięki sygnałom Strategii Pamięci Cenowej udało się zgarnąć aż 60 pipsów profitu/ Mimo że cena prawie osiągnęła nasz poziom SL, to w efekcie końcowym po raz kolejny mieliśmy okazję przekonać się, że gra z trendem przynosi najlepsze efekty.

Przykład – pozycja długa

Wykres nr 4: Wykres 15-minutowy AUD/USD

Wykres nr 4: Wykres 15-minutowy AUD/USD

Na wykresie nr 4 widzimy przykład poprawnego zastosowania Strategii Pamięci Cenowej w transakcji typu kupna. Tym razem mamy okazję na otwarcie pozycji długiej w parze AUD/USD, której cena po narysowaniu podwójnego szczytu na poziomie 0,7628 i wyczyszczeniu zleceń stop, testuje wsparcie po raz ostatni i wzbija się ku górze wykresu.

Wnioski

Strategia Pamięci Cenowej działa, ponieważ zakłada grę w zgodzie z trendem – w przeciwieństwie do większości innych systemów opartych na formacjach podwójnego dna i podwójnego szczytu, które nakazują grę ‘pod prąd’. Zaprezentowana w tym artykule wariacja przewiduje jedynie grę z trendem, pilnując przy tym, by stosunek zysku do ryzyka był zawsze korzystny. Dlatego też, stosując system pamięci cenowej, na transakcjach wygranych zarobimy więcej, niż stracimy na tych przegranych.

Trading Forex and CFDs is not suitable for all investors and comes with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 75-90% of retail investors lose money trading these products. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
+ +