Rolowanie Tom-Next I Korekty

Wielu początkujących inwestorów nie zdaje sobie sprawy, że za każdym razem, kiedy pozycja zostaje przetrzymana  przez noc, rankiem następuje tzw. korekta ceny otwarcia, czyli kredytowa lub debetowa rewaluacja stopy procentowej. Proces ten nazywamy Tom-Next lub T/N (od ang. Tomorrow Next).

Ponieważ większość transakcji dokonywanych na rynku Forex ma charakter spekulacyjny (nie zachodzi fizyczne dostarczenie zakupionej waluty), gracze korzystają z T/N w celu wydłużenia terminu rozliczenia. Rolowanie nie dotyczy pozycji, które zostaną zamknięte tego samego dnia przed 17:00 EST, czyli 22:00 GMT (zakończenie sesji na giełdzie w Nowym Jorku), ponieważ nie dochodzi wtedy do rozliczenia transakcji. Rolowanie Tom-Next jest niezwykle istotne dla graczy długoterminowych, którzy trzymają pozycje przez dłużej niż jeden dzień, a nie są zainteresowani faktycznym kupnem waluty.

Kiedy przetrzymasz, czyli przenocujesz pozycję, twój broker zamknie ją po cenie zamknięcia, a następnego dnia otworzy nowy kontrakt po cenie otwarcia. Zmiana serii instrumentu bazowego utworzy lukę cenową między ceną zamknięcia a ceną otwarcia następnego dnia. Konieczna będzie wtedy korekta w górę lub w dół. Ogólna zasada jest taka, że jeżeli stopa procentowa kupowanej waluty, jest wyższa, niż sprzedawanej,  rolowanie może przynieść dodatkowy zysk.

To właśnie stoi za tym, że dostrzegasz niewielką różnicą cen otwarcia pomiędzy poszczególnymi dniami. Od rewaluacji stopy procentowej zależy, czy pozycja będzie kredytowana, czy debetowana w ramach rolowania. Długie pozycje z wyższą stopą procentową, podlegają kredytowaniu odsetek, podczas gdy te z niższą stopą procentową podlegają debetowaniu odsetek. Zazwyczaj rozliczenie, czyli dostarczenie waluty, ma miejsce w dwa dni robocze od daty zawarcia transakcji.

Jak Obliczyć Tom-Next?

Do obliczenia swapu potrzebne nam będą następujące dane: wartość jednego pipsa, kurs wymiany, rozmiar lota i stawka swap. Ta ostatnia, zwaną również punktami swap, jest zależna od banków Tier 1, a jej aktualną wartość znajdziemy na stronach internetowych brokerów. Upewnij się, że patrzysz na odpowiednią kolumnę w tabeli – swap na pozycje krótkie jest inny niż na pozycje długie w tej samej parze walutowej.

Swap = jeden pips * nominał transakcji * stawka swap

Dla przykładu obliczmy wielkość swapu dla 1 lota EURUSD na pozycji długiej, przy założeniu, że naszą walutową bazową jest euro. Jeśli prowadzimy rachunek w PLN, to dodatkowo musimy przeliczyć euro na złotówki.

Jeden pips: 0,00001

Stawka swap EURUSD (pozycja długa): -6,32020

Nominał transakcji: 1 lot = 100 000

Swap = 0,00001*-6,32020*100 000 = -6,32 EUR

Dla kont rozliczanych w złotówkach, dodatkowo :

swap*kurs wymiany = -6,32*4,12 = 26,04 PLN

Warto zauważyć, że środowe rolowania cechują się dwoma dodatkowymi dniami naliczania odsetek (kredytowanych lub debetowanych) z tytułu soboty i niedzieli, kiedy to banki nie pracują.

 

Trading Forex and CFDs is not suitable for all investors and comes with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 75-90% of retail investors lose money trading these products. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
+ +